Szukasz klientów? Ministerstwo Rozwoju stworzyło portal, który ma w tym pomóc

Gdy marketing zawodzi i przedsiębiorca nie może znaleźć klientów, warto zwrócić swoją uwagę w kierunku Bazy Konkurencyjności. Jest to portal Ministerstwa Rozwoju, w którym ogłaszają się przedsiębiorcy poszukujący wykonawców na swoje usługi.

Foto: YAY Foto

Każda firma, która pokrywa swoje wydatki z funduszy europejskich ma obowiązek opublikowania w Bazie Konkurencyjności swojego zlecenie na wykonanie usługi. Publikacja ogłoszeń beneficjentów jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności. Dzięki temu, każdy przedsiębiorca może z łatwością znaleźć nowych klientów.

Baza konkurencyjności jest systemem informatycznym, służącym realizacji zasady konkurencyjności opisanej w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jak znaleźć nowych klientów?

Cały proces zaczyna się od wejścia na stronę Bazy Konkurencyjności. Na stronie głównej można wpisać hasłem czym się zajmuje nasza firma. Można także ograniczyć pojawiające się oferty do danego województwa. Po kliknięciu przycisku wyszukaj, baza przygotuje zestawienie zamówień najbardziej pasujących do wpisanego słowa klucza.

W zgodzie z zasadą konkurencyjności zleceniodawcy usługi, która jest współfinansowana z Funduszy Europejskich, muszą wybrać najkorzystniejszą ofertę z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Przeczytaj także na MamBzines.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*