Zasady ogólne – skala podatkowa

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania, która obowiązuje przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Również przedsiębiorcy mogą z niej jednak skorzystać. Jeszcze przed założeniem biznesu warto dowiedzieć się, jakie stawki podatku obowiązują aktualnie i kiedy warto wybrać skalę podatkową.

Zasady ogólne — jak rozliczyć się z fiskusem?; Fot. Shutterstock/ Robson90

Skala podatkowa: na czym polega?

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia), nie mogą zapomnieć o podatku dochodowym od osób fizycznych. O ile ta druga grupa zwykle nie musi poświęcać temu zagadnieniu czasu, ograniczając się do przesłania formularza PIT, zdecydowanie więcej pracy mają właściciele firm. Dobra informacja jest jednak taka, że mogą samodzielnie wybrać sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przyszłości mogą także pomyśleć o zmianie formy opodatkowania. Jedną z dostępnych opcji jest skala podatkowa. Czym się charakteryzuje?

 • Podatek opłacany jest od dochodu uzyskanego przed podatnika, wobec czego przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania.
 • Obowiązują dwie stawki podatku – 12% i 32% – uzależnione od wysokości osiągniętego dochodu (do lipca 2022 roku pierwsza stawka skali podatkowej wynosiła 17%).
 • Próg podatkowy wynosi 120 000 zł.
 • Możliwość zastosowania kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.
 • Dostępne wspólne rozliczenie z małżonkiem.
 • Możliwość zastosowania zróżnicowanych ulg podatkowych.
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą również pamiętać o stawce składki zdrowotnej uzależnionej od wysokości dochodu.

Podatek dochodowy: od czego zależy wysokość podatku?

Podobnie jak w przypadku podatku linowego, wybierając skalę podatkową jako formę rozliczeń, podatek, jaki zapłacimy fiskusowi, liczony będzie od dochodu wygenerowanego przez działalność gospodarczą. Inaczej mówiąc: podatek będzie odprowadzany dopiero wtedy, gdy działalność będzie zyskowna, a więc przychody przewyższą koszty. Dodatkowo skorzystasz także z kwoty wolnej od podatku: jeżeli zarobisz mniej niż 30 000 zł, nie zapłacisz w ogóle podatku dochodowego. Po przekroczeniu tej kwoty nadal odliczysz kwotę zmniejszającą podatek, co przełoży się na dodatkowe oszczędności. Co ważne: nie zastosujesz ich, jeżeli wybierzesz podatek liniowy albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Decydując się na opodatkowanie według skali, nie musisz składać oświadczenia o wyborze tej formy.

UWAGA! Istota rozliczania się na podstawie skali podatkowej polega na tym, że kwota podatku, jaki zapłacisz, zależy od dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania.

Jaka stawka podatku na skali podatkowej?

Jedną z różnic między skalą podatkową a podatkiem liniowym, są stawki podatkowe. W przypadku podatku liniowego jest to 19 proc. niezależnie od tego, ile wyniesie podstawa obliczenia podatku. Wybierając skalę podatkową, podatek dochodowy może zostać naliczony według dwóch stawek: 12 oraz 32%. Próg podatkowy, po którego przekroczeniu trzeba będzie zapłacić wyższy podatek, wynosi natomiast 120 000 zł.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

12% (do lipca 2022 r. 17%) minus kwota zmniejszająca podatek

120 000

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kiedy skala podatkowa jest korzystna?

W odróżnieniu od podatku liniowego, wybierając skalę podatkową możesz korzystać z różnego rodzaju przywilejów. Rozliczając się według tej formy, zyskujesz między innymi możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, preferencje dla samotnych rodziców czy możliwość zwolnienia z podatku w związku z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej oraz ulgi podatkowe.

Wszystkie te przywileje są bardzo ważne, ale tracą na znaczeniu, gdy Twój biznes generuje coraz większe dochody. Rosnące zyski powodują, że „wpadasz” w nowy próg podatkowy a w konsekwencji płacisz wyższe podatki, których nie rekompensują nawet wspomniane przywileje. Wniosek jest prosty. Skala podatkowa jest opłacalna, gdy Twoje dochody nie przekraczają znacząco pierwszego przedziału. Jeżeli natomiast zyski, jakie Twoja firma wypracowała, znacząco przekraczają próg podatkowy, wówczas korzystny jest wybór jako formy opodatkowania podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym drugim przypadku płacisz jednak podatek od przychodu, a nie dochodu, wobec czego tracisz możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu.

Spore zmiany w dostępnych formach opodatkowania przyniósł Polski Ład. Objął również podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. Przede wszystkim obniżeniu – od lipca 2022 roku – uległa pierwsza stawka podatku – z 17% na 12%. Do 30 000 zł zwiększyła się również kwota wolna od podatku, co przełożyło się na kwotę zmniejszającą podatek.

Jak opłacać podatek dochodowy na skali podatkowej?

Opłacanie podatku według skali podatkowej oraz według stawki liniowej jest bardzo podobne. Jeśli jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wybrałeś rozliczanie się na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub stawka liniowa), jesteśmy zobowiązany do wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. W 2007 r. zniesiono obowiązek składania comiesięcznych deklaracji do urzędów skarbowych, jednakże podatnicy są zobligowani do comiesięcznych lub kwartalnych (pod pewnymi warunkami) wpłat zaliczek na podatek. Wybierając rozliczanie się według skali podatkowej, wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

 • do wpłaty zaliczki jesteś zobowiązany od miesiąca, w którym obliczony na podstawie księgi przychodów i rozchodów dochód przekroczył kwotę wolną od podatku – zaliczkę do zapłaty w tym miesiącu stanowi podatek obliczony od wypracowanego dochodu
 • wpłaty w kolejnych miesiącach ustala się jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu wypracowanego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych w miesiącach poprzedzających
 • obliczoną zaliczkę pomniejszamy o wielkość składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu

Zgodnie z przepisami zaliczki miesięczne za okres od stycznia do listopada należy uiszczać w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że np. zaliczkę za lipiec wpłacamy do 20 sierpnia, a zaliczkę grudniową w wysokości należnej za listopad musimy wpłacić w terminie do 20 grudnia. Dodatkowo, gdy rozliczasz się według skali podatkowej, konieczne jest składanie w urzędzie skarbowym deklaracji o dochodach osiągniętych od początku roku. Dokonujemy tego w rozliczeniu rocznym PIT-36 składanym do 30 kwietnia danego roku podatkowego.

Wybór skali podatkowej a składki zdrowotne

Jedną z nowości wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest brak możliwości odliczenia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą składki zdrowotnej. Jej wysokość jest przy tym uzależniona w przypadku podatku na zasadach ogólnych od wysokości osiągniętego dochodu, co przekłada się na spore obciążenie dla przedsiębiorców. Warto wobec tego wziąć to pod uwagę, zakładając działalność gospodarczą lub planując zmianę formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9% osiągniętego dochodu. Co ważne: należy rozliczać ją co miesiąc nawet wtedy, kiedy podatek dochodowy jest rozliczany w cyklu kwartalnym.

Skala podatkowa w pigułce

 • skala podatkowa obok podatku liniowego jest najpopularniejszą formą rozliczania się z fiskusem,
 • jest jedyną dostępną opcją dla pracowników, ale można ją również wybrać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 • podatek jest opłacany od dochodu, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami,
 • wybierając podatek liniowy przed dniem rozpoczęcia działalności należy złożyć oświadczenie o wyborze tej formy,
 • skala podatkowa jest opłacalna, gdy Twoje dochody nie przekraczają znacząco progu podatkowego (aktualnie 120 000 zł),
 • analogicznie jak przy podatku liniowym, wybierając skalę podatkową należy prowadzić księgę przychodów i rozchodów,
 • rozliczając się według tej formy zyskujesz: możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, preferencje dla samotnych rodziców, możliwość zwolnienia z podatku w związku z inwestycjami w specjalnej strefie ekonomicznej oraz ulgi podatkowe.

Komentarze

Avatar

KRISPIS

11 lipca 2008 Odpowiedz

A czy gdy przekroczy się pierwszy próg i wpadnie się na drugi stopień w skali podatkowej to można wtedy zmienić na liniowy? Nie w momencie przekroczenia żeby uniknąć zapłaty ale „na następny raz”. Jest możliwość zmiany bez problemów czy wiąże się to z jakimiś kosztami?

Avatar

regoat

11 lipca 2008 Odpowiedz

no ciekwey wlasnie jestem cyz mozna zmieniac sposob opodatkowania wnastepnym roku

Avatar

daresh

15 lipca 2008 Odpowiedz

Sposób opodatkowania można bez problemów zmienić na początku następnego roku

Avatar

Trotyl

29 sierpnia 2008 Odpowiedz

A co jeśli w danym roku mój dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku?

Avatar

jkkk

14 września 2008 Odpowiedz

hhh

Avatar

Barbara

16 listopada 2022 Odpowiedz

Bez sensu ten komentarz

Avatar

borsuk

15 października 2008 Odpowiedz

powiedzmy, że mój dochód właśnie przekroczył kwotę wolna od podatku i wynosi 3035. to jak od tej kwoty obliczyć podatek?

Avatar

PoczątkującaWTym

15 kwietnia 2009 Odpowiedz

3035/100*18-556,02
Tak ja to rozumiem 🙂
Szkoda, że mamy tak pogmatwany system :/

Avatar

laik

2 lipca 2009 Odpowiedz

kto doradzi mi jaki forme opodatkowania wybrac-biuro ksiegowe

Avatar

Kwiaty.pasja

7 września 2009 Odpowiedz

Jestem teraz na ryczałcie 3%, zmieniam branżę na taką, która wymaga kasy fiskalnej, to czy w przed końcem roku mogę to zrobić czy musze poczekać ze zmianą branży do grudnia?

Avatar

noname

27 października 2009 Odpowiedz

Powiedzmy, że przekroczony został dochód uprawniający do zapłaty podatku w wysokości 18%. Działalność gospodarcza wygenerowała zysk, który wchodzi w wyższy próg – 32%. Czy rozliczając się z małżonkiem, który ma mniejszy zysk mogę jednak wyjść z 32% progu? Czy na tym polega zaleta jaką jest rozliczanie się ze współmałżonkiem?

Avatar

Odpowi Adam

26 stycznia 2010 Odpowiedz

Kwota „wolna” to de facto zerowa stawka podatku. Ale zgoda, że jeśli masz przychód 3035, to masz do zapłacenia (3035 * 0,18)-556,02.

Jeśli chodzi o rozliczenie z małżonkiem, to działa to tak: Ty zarabiasz 100.000, a małżonek 50.000. Rozliczając się osobno „wpadasz” w wyższy próg. Ale rozliczacie się razem – zatem każde z Was rozlicza się tak, jakby zarobiło 75.000 – czyli bez wpadania w wyższy próg.

Avatar

ania.akr

2 sierpnia 2010 Odpowiedz

jeśli w danym miesiącu dochód wyniesie 2500 zł to znaczy, że nie płacę podatku. Przez ile tak można, tzn czy jeśli dochód będzie wynosił zawsze 2500 tzn że cały rok nic nie płacę a potem na koniec roku płacę z całości podliczonej tzn 12 razy 2500 i z tego podatek? nie pojmuję….:(

Avatar

ewelina

24 sierpnia 2010 Odpowiedz

czy podana podstawa do obliczenia podatku jest roczna, czy miesięczna? Czyli te 85 528zł nie można przekroczyć rocznie, czy miesięcznie, żeby zmieścić się w podatku 18%?

Avatar

TTT

15 stycznia 2011 Odpowiedz

w tekście jest informacja, że w 2007r. zniesiono obowiązek comiesięcznego składania deklaracji do US, a na końcu tekstu, że trzeba składać PIT-5L do 20. każdego miesiąca? Czy to błąd autora?

Avatar

szymon11

15 lutego 2012 Odpowiedz

deklaracji comiesiecznych juz sie nie składa od 2009r.

Avatar

pawe

8 maja 2012 Odpowiedz

bede zakladac dzialanosc gospdarcza swiadczaca uslugi gastronomiczne wiec jaka jest kwota minimalna ktorej nie moge przekroczyc?

Avatar

sisu

21 sierpnia 2012 Odpowiedz

Rewelacyjne rozwiązanie dla Wszystkich przedsiębiorców Na stronie internetowej http://www.android.ogarnik.mobi można pobrać aplikacje na Androida Ogarnik.mobi która przypomina o ważnych terminach takich jak: ZUS, czy płatność VAT. Po uruchomieniu odpowiada się tylko na kilka prostych pytań i otrzymuje się powiadomienia, które dotyczą tylko tego co chcesz czyli Ciebie i Twojej firmy, posiada również wiele kalkulatorów np: płac, podatku dochodowego PIT, VAT odsetek i walut.
Ja używam i polecam, naprawdę warto, fajny pomysł i ciekawe wykonanie

Avatar

SHE

14 stycznia 2013 Odpowiedz

sisu fajny e-pr 🙂

Avatar

j.blaszczyk0311

14 listopada 2022 Odpowiedz

kom

Avatar

fenixpiotr

23 lipca 2015 Odpowiedz

jak dla mnie bardzo proste to wszystko jest
najważniejsze jest właśnie to aby na bierząco robić księgowość – nawet przy liniowym podatku jedną stawką za wszystko, opłaca się mieć wszystkie przychody i rozchody [celowo nie piszę wydatki czy koszta, ale rozchody – przychód bierzący można przeznaczać na działalność – wtedy się rozchodzi i nie ma go w zyskach] na bierząco, żeby nie płacić 2 razy za jedne pieniążki podatku i VAT
a podatek ryczłtowy pomoże jeśli masz dużo drobnych wydatków i np nieoczekiwane i niesprecyzowane sumy – np przy serwisie komputerowym – jakby wpisywać każdy kupiony gdzieś na targu, giełdzie komputerowej kabelek za 3,99zł to się można pogubić – -wtedy tylko zapisujesz czysty zysk i płacisz podatek dochodowy od zysku [przy liniowym jest podobnie ale płacisz za wszystko tak samo, a zdarza się że np jedzenie jest za 7% VAT, a nie 18 czy 19% jak w liniowym – do dla dużych obrotów się nie opłaca takie ułatwienie księgowości, bo jest wtedy drożej.., i zależy rodzaju od biznesu co się bardziej opłaca- natomiast w razie kontroli należy mieć rozchody ładnie upożątkowane lub najlepiej zbierać wydruki i rachunki z zakupów na firmowym koncie..
a w brew pozorom rozliczanie normalne [ksiega rachunkowa – czyli płacenie podatku za wszystko takiego jaki jest: należy być zgłoszonym podatnikiem VAT w US – a raczej niepłacenie go, bo jak kupujesz na firmę to nie płacisz VAT] jest najprostrzym rozwiazaniem choć prowadzenie księgowości trzeba umieć rozpisać tak aby była spójna – podstawowa arytmetyka księgowa, są do tego książki z Liceum.
Ale ta najprostrza opcja dla mnie np nie dobra bo jak zapłacić podatek za używany komputer zakupiony na giełdzie staroci – chyba że spżedawca ma działalność i płaci dochodowy, albo wliczę go w koszty uzyskania dochodu, ale z tym to zawsze są problemy…

Avatar

fenixpiotr

23 lipca 2015 Odpowiedz

jakby ktoś miał jakiś realny przykład biznesu IT i tego jaki podatek wybrał i jaki działa dobrze dla jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej z domu
to prosiłbym o kontakt [email protected] lub 796 090 347

Avatar

ewel

27 lipca 2015 Odpowiedz

jeśli założyłam zespół muzyczny i gram w miesiącu jedną imprezę za 2500 zł to muszę za to odprowadzić podatek czy wpłacić zaliczkę?

Avatar

joa

7 listopada 2022 Odpowiedz

Treść komentarza

Avatar

j.blaszczyk0311

14 listopada 2022 Odpowiedz

odpowiedz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*