4C Future Computing

4C Future Computing to zespół specjalistów zajmujących się coraz bardziej popularnym w Polsce foresightem biznesowym. Przeprowadzają oni badania prognostyczne, tworzą analizy wspomagające podejmowanie decyzji poprzez możliwość spojrzenia w przyszłość i ocenę różnych scenariuszy. Wszystko to z wykorzystaniem zaawansowanych technik analitycznych, przy jednoczesnej dbałości o dostępność stosowanych rozwiązań.

Co to jest foresight?

Foresight to według definicji Denisa Loveridge’a „sztuka i nauka antycypacji przyszłości”.  Jego korzeni można szukać w naukach politycznych, gdzie po raz pierwszy znalazł zastosowanie. Wkrótce jednak dostrzeżono ogromne korzyści, jakie foresight może dać także instytucjom, korporacjom, a także nawet niewielkim przedsiębiorstwom.  Bez wątpienia niejeden manager chciałby znać przyszłą sprzedaż swojego produktu, móc skutecznie przygotować się na działania konkurencji, albo sprawdzić jak efektywne są ponoszone przez niego wydatki na marketing czy dystrybucję.

Foresight to połączenie metod ilościowych i jakościowych dostarczające wiarygodnych scenariuszy sytuacji, które mogą zajść na rynku. Pozwala on zatem, poprzez wspólną pracę klienta i ekspertów, opracować możliwe warianty dalszego rozwoju. Firma 4C Future Computing łączy najlepsze praktyki foresightu biznesowego z własnym doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami, zwiększającymi skuteczność prognoz i wygodę korzystania z nich.

Business Foresight w Polsce

Na zachodzie foresight od wielu lat jest ugruntowaną praktyką. Polska goni Europę – Stosunkowo niedawno, bo pod koniec 2006 roku, powstał Narodowy Program Foresight Polska 2020. Foresight w naszym kraju zyskuje więc na popularności. Tym niemniej, dla wielu prywatnych przedsiębiorców jest on wciąż nowinką – foresight biznesowy w Polsce dopiero raczkuje. Można zatem wnioskować, że  świadomość  przedsiębiorców i zapotrzebowanie na prognozy biznesowe będzie się w Polsce zwiększać, zbliżając się do standardów europejskich. Oferta 4C Future Computing to jedyne tego typu rozwiązanie na polskim rynku, atrakcyjne zarówno dla dużych, jak i mniejszych firm.

Jakie korzyści płyną z foresightu biznesowego?

Korzyści z foresightu jest bardzo wiele, zarówno długofalowych, jak i bardzo szybko zauważalnych, materialnych, jak i niematerialnych. Nawet stosunkowo niewielkie inwestycje w analizy typu foresight przynoszą wymierne korzyści, ponieważ zdobyta dzięki nim wiedza i lepsze zrozumienie zagadnień koniecznych do podjęcia właściwych decyzji strategicznych pozwalają managerom na zwiększenie zyskowności firmy.

Nie bez znaczenia jest fakt, że tworzenie scenariuszy i antycypacja przyszłości umożliwiają firmom lepsze odnalezienie się w sytuacjach kryzysowych. Na rynku dotkniętym kryzysem są często w stanie przetrwać jedynie ci, którzy w porę stworzyli alternatywne scenariusze działania.  Adaptacja firm wykorzystujących metodologię foresightu biznesowego do zmieniających się warunków zewnętrznych jest znacznie lepsza. Przykładem pozytywnym może być Shell, który mimo kryzysu naftowego w roku 1973 zwiększył swoją przewagę konkurencyjną dzięki posiadaniu alternatywnych scenariuszy.

Mniejszym firmom foresight także niesie ogromne korzyści, chociażby poprzez opracowanie wariantów działania dla różnych poziomów sprzedaży w nadchodzącym roku czy modelowanie wpływu rozmaitych czynników na sprzedaż. Są to informacje, których posiadanie bardzo poprawia funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa i zwiększa jego konkurencyjność. Mnogość zagadnień mogących być przedmiotem analizy jest ogromna, a zespół specjalistów z 4C Future Computing ma duże doświadczenie w tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań na zlecenia specjalne.

Kolejną korzyścią z foresightu jest świadomość tego, które wydatki w jakim stopniu przekładają się na zyski firmy – pozwala to przedsiębiorcom ograniczyć koszty, a uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczyć na cele, które przyniosą największe korzyści. Wartością samą w sobie jest więc zidentyfikowanie zależności i wpływów rozmaitych czynników na funkcjonowanie firmy, co stanowi jeden z kluczowych aspektów foresightu. Firma 4C Future Computing oferuje autorskie oprogramowanie, które skomplikowaną analizę wpływów czyni szybką i przystępną.

Dla kogo są takie analizy?

Analizy typu business foresight przeznaczone są dla managerów firm i instytucji, którzy chcą podejmowane przez siebie decyzje oprzeć na solidnych podstawach, jakie daje profesjonalna analiza. W warunkach rosnącej złożoności świata, coraz trudniej jest podejmować ważne decyzje biznesowe jedynie na podstawie tradycyjnych analiz i (nawet bardzo dobrej) intuicji.

Doświadczenia wskazują, że czasem nawet w dużych firmach podejmowanie istotnych decyzji opiera się jedynie na analizie linii trendu lub innych prostych analizach. Są one zazwyczaj niewystarczające i obarczone dużym, nieznanym błędem. Zaskakiwać może, że dzieje się tak również w firmach posiadających kosztowne, kompleksowe systemy informatyczne. Dostęp do wyników prognoz bywa w takich systemach utrudniony i czasochłonny, podobnie jak samo ich wdrożenie.

Ewidentny brak na polskim rynku efektywnych rozwiązań z zakresu foresightu biznesowego zaowocowały powstaniem 4C Future Computing. Rozwiązania firmy pozwalają antycypować przyszłość przedsiębiorstw i tworzyć analizy scenariuszowe. Stanowią naukowe wsparcie dla decyzji, które dotychczas w dużej mierze musiały opierać się na intuicji managerów i podejmowane były w warunkach wysokiej niepewności. Na ofertę składają się także modelowanie zmiennych i oprogramowanie prognostyczne. Innowacyjne rozwiązania i indywidualne dostosowywanie usług i narzędzi analitycznych do potrzeb klientów są wyróżnikiem firmy. 4C Future Computing wykorzystuje posiadaną wiedzę i doświadczenie, aby inwestycja klienta mogła przełożyć się na wymierne zyski w postaci uzyskanej wiedzy i poprawy wyników finansowych.

Specjaliści 4C Future Computing gotowi są pomóc w doborze optymalnego dla danej firmy rozwiązania. Można skontaktować się mailowo lub telefonicznie, a także umówić na spotkanie z analitykiem, który zdiagnozuje sytuację oraz pomoże dobrać najefektywniejsze narzędzia analizy.

www.4cfuture.eu

Dodaj start-up


Komentarze

Dodaj komentarz

*
*