Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

SCFO – Supply Chain Finance Optimization

Opis projektu:

Supply Chain Finance Optimization (SCFO) to FinTech oferujący rewolucyjne rozwiązanie optymalizacji finansowej, umożliwiające zamianę zobowiązań w dodatkowy zysk a należności w lepszą płynność.
Dzięki naszej innowacyjnej Platformie SCFO przejmiesz kontrolę nad swoimi finansami – zyskasz zwrot z inwestycji bez ryzyka lub poprawisz swoją płynność.

Jest to rozwiązanie na którym zyskują obie strony – zarówno Odbiorcy, jak i Dostawcy w każdym łańcuchu dostaw.

Odbiorcy zyskują możliwość generowania dodatkowego zysku z posiadanej gotówki i zobowiązań, poprawę kondycji własnego łańcucha dostaw i swoich wskaźników finansowych dzięki innowacyjnemu Programowi Akceleracji Płatności. Umożliwiamy zmaksymalizowanie zysku, ogromną oszczędność czasu i pełną elastyczność dzięki mechanizmowi Dynamicznego Dyskonta, z którego może skorzystać każdy kontrahent w łańcuchu dostaw. Żadne inne rozwiązanie nie oferuje takich możliwości.

Dostawcom dajemy możliwość wzmocnienia i kontroli płynności finansowej dzięki wcześniejszym płatnościom na żądanie. SCFO to także tańsze finansowanie działalności bez dodatkowych opłat, wniosków czy umów.

Dodatkowo jest to rozwiązanie, które nie wymaga ponoszenia żadnych nakładów finansowych ze strony Odbiorców jak i Dostawców, zmian w procesach wewnętrznych i integracji systemów dzięki innowacyjnej Platformie chmurowej.

Wraz z wejściem we wrześniu 2019 roku regulacyjnych standardów technicznych, co otworzy fintechom drogę aby móc w pełni korzystać z Dyrektywy PSD2 i otwartej bankowości, proces płatności między kontrahentami zostanie w pełni zautomatyzowany.

Branża / kategoria: płatności

Rok powstania: 2018

Skąd pomysł:

Każdego dnia miliardy złotych zablokowane są w należnościach firm w całym kraju. Przeciętny czas oczekiwania na przedsiębiorców na płatność wynosi ponad 60 dni a dodatkowo, rozwiązania finansowania oferowane na rynku często są mało skuteczne, pozyskiwany kapitał jest drogi, a przedsiębiorcy mają do nich ograniczony dostęp przez restrykcyjne wymagania stawiane przez instytucje finansowe. Ten nieefektywny system hamuje rozwój zarówno Dostawców, jak i Odbiorców, jednocześnie spowalniając gospodarkę.

Tymczasem utrzymujące się najniższe w historii stopy procentowe drastycznie ograniczają rentowność inwestycji w instrumenty finansowe wolne od ryzyka i przyczyniają się do nieefektywnego utrzymywania krótkoterminowych środków pieniężnych na rachunkach bieżących przedsiębiorstw, które to środki obecnie znajdują się na rekordowych poziomach.

Bazując na rodzinnych doświadczeniach i problemami z płynnością finansową rodzinnej firmy, Mateusz Obuchowski postanowił naprawić ten nieefektywny system i wpadł na pomysł stworzenia Platformy z misją usprawnienienia polskiej gospodarki.

Platforma SCFO umożliwia szybszy, łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału firmom, mającym problemy z utrzymaniem stabilności i płynności finansowej. Z drugiej strony pozwala na efektywniejsze wykorzystanie nadwyżek finansowych w przedsiębiorstwach oraz wzmacnianie relacji między kontrahentami w łańcuchu dostaw.

Dla kogo: Modelowym klientem jest średnie lub duże przedsiębiorstwo posiadające gotówkę in plus z rozbudowanym łańcuchem dostaw.

Finansowanie: crowdfunding, środki własne

Model biznesowy: inne

Pomysłodawcy projektu:

Mateusz Obuchowski CEO

Główny Pomysłodawca i Prezes Zarządu SCFO. Jest absolwentem kierunku Informatyka i Ekonometria, spec. Big Data. Certyfikowany Analityk Danych SAS Institue.

Od początku związany z sektorem finansowym. Swoje zainteresowanie ukierunkował w stronę rynku kapitałowego i praktyk inwestowania na giełdzie. Naturalnym kolejnym krokiem było rozpoczęciem przygotowania do uzyskania licencji CFA i doradcy inwestycyjnego, gdzie po pierwszym etapie egzaminu zrodził się pomysł FinTechu SCFO, wprowadzającego rozwiązanie efektywniejszego zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach.

W SCFO odpowiada za kwestie biznesowo finansowe.

Robert Kozłowski COO

Od początku swojego życia zawodowego związany z informatyką i bezpieczeństwem danych. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej – Wydziału Elektroniki, Akademii Obrony Narodowej – Wydziału Informatyki oraz Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Prawa.

Swoje doświadczenie zarządcze zdobywał pełniąc rolę Dyrektora ds IT w MSWiA oraz Prezesa Zarządu firmy Centrum Elektronicznych Banków Informacji Publicznej.
Podczas swojej kariery zawodowej zaangażowany w szereg wdrożeń systemów teleinformatycznych zarówno w projektowanie przestrzeni oprogramowania, jak i infrastruktury teleinformatycznej dla sektora prywatnego i państwowej administracji szczebla centralnego.

Brał udział w realizacji działań IT w ramach największych systemów informatycznych tworzonych w administracji publicznej m.in. CEPIK, Centralna Platforma BIP, ePUAP, SNW Fundusz Norweski, ZPI Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, GIS Platforma Zagrożeń Straży Miejskiej w Warszawie.

Prowadził własny biznes jako wieloletni audytor bezpieczeństwa projektów informatycznych (2007- 2017) w administracji publicznej, autor szeregu projektów dedykowanych polityk bezpieczeństwa podmiotów publicznych i firm sektora usługowego. Czynny rynkowo Menedżer Projektów (Prince2) i potwierdzony dyplomem Polskiej Akademii Nauk Inspektor Ochrony Danych (RODO).

W SCFO pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektor Operacyjnego odpowiadając za bezpieczeństwo rozwiązania i funkcjonalność Platformy SCFO. Nadzoruje skuteczność doboru technologii, przetwarzanie zasobów i wykonalność wdrożeniową projektu na wszystkich jego etapach.

Zenon Strzępek
Chairman of the Supervisory Board

Od początku kariery zawodowej związany z handlem zagranicznym. Początkowo jako Attache Ekonomiczny w Biurze Radcy Handlowego Ambasady RP w Moskwie, następnie na stanowisku dyrektora departamentu w Ministerstwie Handlu Zagranicznego oraz Attache Handlowego w Biurze Radcy Handlowego Ambasady RP w Belgradzie. W latach późniejszych pełnił funkcje zarządcze w Biurze Handlu Zagranicznego Huty Stalowa Wola, jako dyrektor i prezes zarządu w Polskim Konsorcjum Obronnym. Wieloletni prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Finansowo- Inwestycyjnego CENTRUM, w którego organizacji wprowadzał optymalizację i nadzór procesów finansowych.

Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych na kierunku Ekonomii przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Studia doktoranckie ukończył na UMCS w Rzeszowie. W latach późniejszych kształcił się na podyplomowych studiach w Akademii Handlu Zagranicznego.

W SCFO pełni rolę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Doradcy Zarządu w zakresie kontaktów i negocjacji handlowych oraz finansów.

Maciej Lenard
Chief Technology & Marketing Officer

Studiował na uniwersytecie w Walencji oraz Politechnice Warszawskiej, której został absolwentem na kierunku Informatyka.

Od najmłodszych lat miał styczność ze światem marketingu pomagając w obowiązkach rodzinnej firmy reklamowej. Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywał w konsultingowej firmie Accenture.

Ukończył specjalizację Deep Learning oraz Machine Learning na kursach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu w Stanford, zdobywając wiedzę na temat sztucznej inteligencji oraz przetwarzania danych.

W SCFO zajmuje się analizą procesową rozwiązania oraz marketingiem.

Konkurencja: Na świecie nie ma rozwiązania łączącego dyrektywę PSD2, otwartą bankowość i optymalizacje finansów w przedsiębiorstwie przez zastosowanie mechanizmu dynamicznego dyskonta.

Rynki: globalny, Polska

Najbliższe cele: Przetestowanie naszego rozwiązanie w piaskownicy regulacyjnej.

Zaimplementowanie modułu wykorzystującego Dyrektywę PSD2 i świadczenie usług PISP i AISP co pozwoli nam zrewolucjonizować i zautomatyzować rozliczenia między przedsiębiorstwami co w połączeniu z naszą Platformą chmurową i przyspieszonymi płatnościami da niewyobrażalne usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Cały czas zabiegamy i zależy nam na budowaniu świadomości wśród przedsiębiorców dotyczącej tej nowej, innowacyjnej możliwości zarządzania cash-flowem. Dodatkowo możliwość dostępu do rachunku (w ramach AISP) umożliwi nam wykorzystanie większej ilości zmiennych do tworzonego modelu bazującego na analizie data mining, który ułatwi wybór dostawców i poziom oferowanego dyskonta i zwiększy potencjalnie możliwy do osiągnięcia zysk przez odbiorców.

W bieżącym roku zamierzamy uczestniczyć w programie ScaleUp, rozwinąć funkcjonalności Platformy i jeszcze lepiej dopasować ją do potrzeb rynkowych.

W dalszych planach, po ustabilizowaniu pozycji na naszym rynku chcemy otworzyć się na rynki europy środkowo wschodniej. Już teraz rozmawiając z korporacjami dostajemy zapytania o to czy naszą Platformę mogą oni również zaoferować swoim zagranicznym kontrahentom. Skrajna skalowalność Platformy SCFO i proces wdrożenia takiej zagranicznej firmy nie różniący się niczym od wdrożenia polskiej firmy pozwalają natychmiastowo udostępnić ją również zagranicznym kontrahentom polskiej firmy będącej odbiorcą w naszym modelu.

Zespół: 2-5 pracowników

Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

SCFO – Supply Chain Finance Optimization

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.