Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Blisko 25 tys. firm otrzymało do tej pory 5 tys. zł dotacji. Większość wciąż czeka na przelew

Do połowy stycznia urzędy pracy przyznały blisko 25 tys. dotacji w kwocie 5 tys. zł jednoosobowym firmom, które mogą się ubiegać o jednorazowe wsparcie w ramach tzw. branżowej tarczy antykryzysowej.

Fot. FORUM/ Szymon Laszewski

Grupa docelowa, którą obejmuje ta pomoc jest o wiele większa, ale wnioski czekają na rozpatrzenie w urzędach pracy. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii o 5 tys. jednorazowego wsparcia w ramach tarczy branżowej może się ubiegać 241 tys. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Firmy mogą wnioskować o pomoc od 19 grudnia 2020 roku.

Tylko 10% uprawnionych z dotacją 5 tys. zł

Według najnowszych danych, które portalowi MamBiznes.pl przekazało Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii jednorazową dotację w kwocie 5 tys. zł przyznano 24 765 firmom. To oznacza, że na tą formę pomocy najmniejszym firmom urzędy pracy wypłaciły już 124 mln zł. W stosunku do łącznej liczby firm, którym przysługuje prawo do ubiegania się o 5 tys. zł wsparcia odsetek podmiotów z pieniędzmi na koncie stanowi 10 proc. Warto jednak dodać, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku wsparcia przyznawanego na wiosnę urzędy pracy najpierw przyjmują wnioski, które następnie są weryfikowane i właściciel firmy otrzymuje decyzję o przyznaniu środków. Ten proces może potrwać w zależności od wielkości powiatu i liczby zainteresowanych firm od kilku do kilkunastu dni, a czasami i dłużej. To oznacza, że liczba firm z jednorazowym wsparciem w kwocie 5 tys. zł będzie szybko rosła. Pula przygotowanych na ten cel środków w powiatowych urzędach pracy sięga 1,2 mld zł.

Dla kogo 5 tys. zł dotacji?

O dotację w wysokości do 5 tys. zł mogą się ubiegać mikro i mali przedsiębiorcy. Pomoc ma formę bezzwrotnej dotacji pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba spełnić następujące warunki:

– na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,

– na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,

– przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacji udzielają powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl. Tarcza branżowa zawiera również zapisy, według których rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Lista działalności, które mogą ubiegać się o 5 tys. zł dotacji

– sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

– sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,

– sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,

– sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,

– restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

– ruchome placówki gastronomiczne,

– pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

– przygotowywanie i podawanie napojów,

– działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

– działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

– działalność fotograficzna,

– wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

– działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

– działalność fizjoterapeutyczna,

– działalność paramedyczna,

– działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny,

– działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

– działalność obiektów sportowych,

– działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,

– pozostała działalność związana ze sportem,

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

– działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

– działalność związana z projekcją filmów,

– pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

– pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

– nauka języków obcych,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

– działalność obiektów kulturalnych,

– działalność muzeów,

– sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

– działalność taksówek osobowych (w zakresie zwolnienia ze składek ZUS),

– pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

– działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

– pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,

– pozostała działalność związana ze sportem (np. przewodnicy górscy),

– pozostała działalności usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej,

– działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,

– działalność organizatorów turystyki.

Jakie pozostałe formy pomocy?

Jednorazowa dotacja w kwocie 5 tys. zł to nie jedyna forma pomocy zawarta w tarczy branżowej. Oprócz tego wsparcia przedsiębiorcy z branż objętych tarczą mogą się ubiegać o zwolnienie  z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże. Firmom przysługuje także jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże. W ramach tarczy branżowej dostępne jest także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 roku. Przepisy zakładają wypłatę gminom rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r. Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Alicja 18 sty 2021 (14:02)

Czy na pewno pomoc skierowana jest również dla hoteli? Dotychczas tego brakowało w tarczy 6;0,
Jestem głównie gastronomią, ale niestety w PKD wpisane mam 55.10Z i zostałam bez mikropożyczki, zwolnienia z ZUS za listopad i postojowego. Czyżby coś się zmieniło czy pomyłka branż między tarczą 6;0 a subwencją PFR z 2;0?
Alicja