Dziś mija termin na złożenie deklaracji korzystania z karty podatkowej

Dziś mija termin na złożenie deklaracji podatkowej dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się kartą podatkową. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nie będzie już możliwości skorzystania z uproszczonej formy opodatkowania.

Fot. Shutterstock/ Studio Harmony

Karta podatkowa jest prostszą od ryczałtu formą opodatkowania. Wynika to z tego, że w tym przypadku płacony podatek nie wynika z podstawy opodatkowania. Jest on stały w zależności od rodzaju wykonywanej działalności oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Wysokość płaconego podatku można znaleźć w obwieszczeniu ministra finansów.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT – Program e-pity 2019

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

lub uruchom online

Teraz dla przedsiębiorców rozliczających się za pomocą karty podatkowej nadszedł ważny termin. Właśnie do 31.01.2020 roku mają oni obowiązek złożyć swoje rozliczenie składki zdrowotnej odliczanej od podatku u osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. W tym celu należy złożyć deklarację PIT-16A. W deklaracji PIT-16A wskazać należy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od należnego podatku ustalonego na zasadach karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklaracji tej nie musi składać ponownie, tzn. jeżeli raz zadeklarował rozliczanie się w formie karty podatkowej, to w latach następnych korzysta z tej formy rozliczeń

Natomiast do 20.01.2020, przedsiębiorcy korzystający z karty podatkowej mieli obowiązek złożyć roczne zeznanie podatkowe w formularzu PIT-16. Podatek  będzie płatny bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień — w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na mikrorachunek podatkowy.

Spóźnialscy mogą liczyć się z wyższymi podatkami

Nie mamy dobrych informacji dla osób, które przekroczą ten termin. W takiej sytuacji mogą spodziewać się wzrostu płaconych podatków. Wszystko przez to, że uchybienie tym terminom skutkować będzie definitywnym pozbawieniem podatnika prawa do wnioskowania o opodatkowanie w formie karty podatkowej w danym roku podatkowym.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*