Zakładamy prywatne przedszkole

Kilkadziesiąt zgłoszeń na jedno miejsce to domena rekrutacji nie tylko na wyższe uczelnie. Od kilku lat podobne zjawisko występuje w przedszkolach. To efekt wyżu demograficznego oraz zmian w mentalności rodziców. Czy własne przedszkole może być dobrym biznesem? Na pewno tak, ale jak mówią właściciele prywatnych przedszkoli, sukces w tej branży wymaga wiele pracy oraz wytrwałości.

Każdy biznes ma swoją specyfikę, a działalność wychowawczo- oświatowa jest jak mało, która precyzyjnie uregulowana przepisami prawa. Wiąże się to oczywiście z bardzo dużą odpowiedzialnością, jaka spoczywa w tym wypadku na przedsiębiorcy. Z tego i kilku innych powodów uruchomienie przedszkola nie będzie procesem łatwym. Jednak osoby, które zdecydowały się zaryzykować i postanowiły założyć prywatne przedszkole nie żałują tego kroku. Zgodnie twierdzą, że było warto.

Szukamy lokalu

Bardzo ważną kwestią przy zakładaniu prywatnego przedszkola jest wybór lokalu. W przypadku tego typu działalności to absolutna podstawa. Lokal musi spełniać przepisowe wymogi, a jednocześnie znajdować się w atrakcyjnym miejscu.O to – szczególnie w dużych miastach, naprawdę trudno. Jeżeli jednak uda się znaleźć odpowiednie pomieszczenia w tzw. sypialniach – czyli dużych osiedlach, najlepiej z wieloma młodymi rodzicami, to na brak klientów nie będziemy narzekać.

Lokal może być własny, wynajęty lub zbudowany od postaw. Należy jednak wiedzieć, że nie każde miejsce można zaadaptować na przedszkole. Przede wszystkim ważna jest jego powierzchnia – pomieszczenie, gdzie będzie przebywać maksymalnie 5 dzieci musi mieć co najmniej 16 mkw. W przypadku większej ilości dzieci, na każdego dodatkowego wychowanka potrzebne będzie 2 lub 2,5 mkw. więcej – dodatkowe pół metra należy zapewnić jeśli dzieci na miejscu będą leżakować.

Zobacz także Jak założyć leśne przedszkole?

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu dzieci musi wynosić przynajmniej 3m, a temperatura w nich nie może spadać poniżej 20 stopni. Na grzejnikach centralnego ogrzewania należy zamontować osłony ochronne.

Na tym jednak nie koniec. Szerokość drzwi to min. 100 cm, a schodów i przejść nie mniej niż 120 cm. Należy pamiętać o materiałach antypoślizgowych (przynajmniej na schodach) oraz o tym, by otwory w balustradach nie przekraczały 12 cm.

Kolejne wymagania dotyczą pomieszczeń sanitarnych – podłogi i ściany do wysokości 2 m powinny być w nich pokryte kafelkami. Na każde 15 dzieci musi być zapewniona przynajmniej jedna umywalka oraz toaleta. Ustawodawca zawarł także obowiązek posiadania brodzika z natryskiem. Temperatura ciepłej wody doprowadzanej do urządzeń sanitarnych nie może przekroczyć 40 st.

Osobne pomieszczenia należy zapewnić do przechowywania sprzętu i środków czyszczących oraz odzieży wierzchniej. Ostatnim z podstawowych warunków jakie musi spełniać lokal to możliwość otwierania przynajmniej połowy okien (przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej).

Wyposażenie

Niemniej ważne od samego lokalu jest jego odpowiednie wyposażenie. Również w tym wypadku przepisy określają podstawowe wymagania. Przede wszystkim wszystkie meble muszą być dostosowane do wymagań ergonomii oraz posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty. Wszystkie zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE. Oświetlenie musi mieć parametry zgodne z Polską Normą. Należy także zapewnić wyposażone w środki opatrunkowe apteczki.

Co więcej pościel oraz leżaki muszą być oznaczone w ten sposób, by możliwe było określenie, które dziecko aktualnie z nich korzysta. Ze względów higienicznych nie jest dopuszczalne „wymienianie” się pościelą między dziećmi. Obowiązek zapewnienia leżaków powstaje, gdy dzieci będą przebywać w przedszkolu minimum 5 godzin – a jest to standard, gdyż krócej pracujące placówki nie cieszą się zainteresowaniem rodziców.

Chociaż kwestii związanych z estetyką nie regulują żadne ustawy czy rozporządzenia, to należy pamiętać, że im lepiej dla oka będzie wyglądało nasze przedszkole, to tym większe są szanse, że rodzice właśnie nam powierzą opiekę nad swoimi dziećmi. Niezależnie od tego jak dobrą ofertę przygotujemy dużo zależy od pierwszego wrażenia. A te jak wiadomo można zrobić tylko raz.

Personel

Znalezienie odpowiedniego lokalu, a także jego wyposażenia to nie koniec naszych poszukiwań. Niezwykle ważna jest także kadra, a błędy w jej dobieraniu skutkują nie tylko stratami finansowymi (utrata klientów), ale także moralnymi – naszym pracownikom powierzamy bowiem wychowanie dzieci. Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne książeczki sanepidu oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Dyrektorem przedszkola może zostać tylko osoba z wykształceniem pedagogicznym. Jeśli go nie posiadamy, to funkcję dyrektora musimy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie kompetencje. Sami możemy natomiast pełnić funkcję właściciela – menadżera, ale bez wpływu na działalność wychowawczo- oświatową.

Jeśli chodzi o wychowów, to najlepiej aby także byli to absolwenci pedagogiki. Coraz więcej absolwentów kończy ten kierunek ze specjalnością edukacja początkowa i to oni powinni być naszym rekrutacyjnym celem. Nie jest to jednak warunek konieczny, ale zapewne dla wielu rodziców będzie miało to duże znaczenie. Na każde 20 dzieci potrzebny będzie co najmniej 1 wychowawca, a w grupie najmłodszych przynajmniej 3.

Ważna jest także oferta dodatkowa, a zatem należy pomyśleć o zatrudnieniu lektorów języków obcych, psychologów czy logopedów. Niezbędne może okazać się także nawiązanie współpracy z katechetą, lekarzem pediatrą czy stomatologiem.

Od strony technicznej niezbędne minimum to sprzątaczka i konserwator. Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie kuchni to potrzebni będą także kucharze oraz pomoc kuchenna (tylko ona może podawać posiłki). Alternatywą jest nawiązanie współpracy z firmą cateringową.

Pozwolenia, zezwolenia…

Aby móc prowadzić przedszkole niezbędne będzie także spełnienie norm przeciwpożarowych, sanitarno- epidemiologicznych oraz bhp.

Strażacy sprawdzą czy drzwi posiadają odpowiednią odporność ogniową, czy posiadamy autonomiczne czujniki dymu w każdym pomieszczeniu oraz atesty na wszystkie materiały. Kontroli poddane zostaną także: obecność dróg ewakuacyjnych, instalacji odgromowej oraz gaśnic.

Pracownicy sanepidu wystawią pozytywną opinie pod warunkiem posiadania atestów na zabawki, zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw oraz spełnienia wymagań dla pomieszczeń sanitarnych. Jeśli chodzi o kuchnie, to musi być ona podzielona na przygotowalnię, kuchnie właściwą oraz zmywalnie. Należy zapewnić osobne stanowiska do obróbki warzyw, mięsa i jaj. Kontroli mogą zostać poddane także inne elementy, o których pisałem powyżej, a dotyczących samego lokalu jak i jego wyposażenia.

Od strony bezpieczeństwa i higieny pracy także musimy spełnić szereg wymagań, takich jak: przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy i szkoleń BHP, opracowanie regulaminu pracy, instrukcji korzystania z wyposażenia i urządzeń oraz mycia rąk (do powieszenia przy każdej umywalce).

Niepubliczne czy w pełni prywatne?

Do większości w/w wymagań nie będziemy musieli się stosować jeśli zdecydujemy się na w pełni prywatne przedszkole. Wtedy nie otrzymamy żadnej pomocy finansowej od państwa, ale też poszukiwania lokalu i jego dostosowanie będą dużo mniej koszto- i czasochłonne. Jedynym weryfikatorem naszej działalności będzie wtedy rynek.

Przedszkole w pełni prywatne to jednak działalność dużo bardziej ryzykowna. Utrzymanie będzie zależało tylko od wpłat z czesnego, a to – szczególnie na początku może być trudne. Ponadto rodzice większym zaufaniem obdarzają placówki, które posiadają komplet odpowiednich licencji i zezwoleń.

Czas na zezwolenie

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie niepublicznego przedszkola, to wymagane będzie zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Oprócz standardowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS będzie potrzebne zezwolenie Urzędu Gminy, na terenie której zamierzamy prowadzić przedszkole.

Wniosek taki musi zawierać:
– Dane firmy
– Określenie formy przedszkola oraz daty rozpoczęcia funkcjonowania
– Statut
– Wskazanie miejsca prowadzenia działalności oraz opis warunków lokalowych
– Dane dotyczące personelu (wykształcenie, przygotowanie)
– Opinie komendanta straży pożarnej
– Opinie powiatowego inspektora sanitarnego

Gmina wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni, a jego kopię przesyła do kuratorium oraz urzędu skarbowego. Po otrzymaniu stosownego dokumentu możemy już rozpocząć działalność.

Państwo i unia wyłożą pieniądze

Koszty uruchomienia przedszkola nie są małe. W zależności od stanu lokalu, który musimy zaadaptować może to być nawet kilkaset tysięcy złotych.

W tym wypadku możemy liczyć jednak na dotacje samorządu. W latach 2007-2013 na dofinansowanie tworzenia nowych przedszkoli zostanie wydane nawet 243 mln euro. Wsparcie nie może przekroczyć 70 proc. całości inwestycji, ale i tak warto się o te pieniądze postarać.

Po uruchomieniu przedszkola większość wpływów będzie pochodziła od rodziców. Wysokość czesnego nie jest regulowana prawem, ale nie może być zbyt wygórowana. Czesne w Toruniu czy Lublinie wynosi około 300 zł, ale np. w Warszawie są już przedszkola, gdzie miesięczne opłaty sięgają nawet 2 tys. zł.

Ponadto w przypadku przedszkoli niepublicznych od samorządu będziemy otrzymywać także subwencję oświatową. Jest to przynajmniej 75 proc. kwoty jaką na jednego przedszkolaka wydaje w publicznej placówce dana gmina. Warunkiem otrzymania subwencji jest pozytywna decyzja kuratorium i Rady Gminy.

Szukamy zysków

Przeprowadzenie uniwersalnej analizy kosztów i przychodów jest w tym wypadku bardzo trudne. Przyjmijmy, że nasze przedszkole będzie miało 50 wychowanków. Będziemy zatem potrzebować pomieszczeń o powierzchni około 200 mkw. Czynsze w różnych miastach Polski bardzo różnią się od siebie, tym bardziej że w przypadku działalności oświatowej możemy liczyć na preferencyjne warunki wynajmu lokali będących własnością samorządu.

Ta sama trudność dotyczy oszacowania kosztów adaptacji lokalu. W zależności od jego stanu może to być od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Koszty początkowe dla średniej wielkości placówki oświatowej (50 wychowanków):

– Koszty adaptacji 30.000 – 300.000 zł
– Koszty wyposażania 30.000 – 100.000 zł

– Strona internetowa – 1000-2000 zł

Koszty miesięczne:

– Wynajem powierzchni 9.000 – 15.000 zł
– Wynagrodzenia 18.000 zł
– Koszty eksploatacyjne 7.000 zł

Przychody miesięczne:

– Subwencja oświatowa – 17.500 zł
– Czesne – 25.000 zł (500 zł od osoby)

Zysk miesięczny: od 2.500 do 8.500 zł

Do biegu, gotowi…

Założenie własnego przedszkola to jak widać długa i kosztowna droga. W przypadku dobrej lokalizacji ryzyko jest jednak niewielkie, a stałe wpływy z Gminy to niemal gwarancja powodzenia finansowego. Jedyne co pozostaje to dokładne przeliczenie kosztów i planowanych przychodów oraz rozpoczęcie rejestracji naszej edukacyjnej działalności.

Prywante przedszkole może być dobrym pomysłem na biznes. Rozwój gospodarki, rosnące płace i pełniejsze portfele Polaków powodują, że klientów na takie usługi nie będzie brakowało jeszcze przez długi czas. Biznes ten jak żaden inny oprócz możliwych zysków będzie także przynosił niezwykłą satysfakcję niematerialną. Połącz więc przyjemne z pożytecznym i załóż przedszkole.

Adrian Hinc

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

kot

6 września 2009 Odpowiedz

zobacz czego potrzebują inni, a wtedy inni dadzą ci to czego Ty potrzebujesz

Avatar

kidconsult

24 września 2009 Odpowiedz

Witam serdecznie
Chętnie będę służył zainteresowanym osobom swoją wiedzą i doświadczeniem w temacie poruszanym przez artykuł.
Zapraszam do kontaktu mailowego – mój adres to [email protected]

Avatar

[email protected]

19 marca 2010 Odpowiedz

Witam :)))
Jesteśmy z koleżanką zainteresowane założeniem prywatnego przedszkola , ale ………….. nie wiem jak , poruszyć sie w temacie , jakie sa wymagania ?? Kolezanka jest po architekturze ja po pomaturalnym studium zawód reżyser teatrów amatorskich , miałam pedagogike , psychologię , mogę pracowac z dziecmi w osrodkach kultury , ale czy jest to dostateczne ??? :)) .Nie wiemy tez nic o wymaganiach socjalnych i dokad mamy się zgłosic aby zarejestrowac takie przedszkole ?? Bardzo prosimy o pomoc w temacie .
Pozdrawiam :)))

Avatar

A&E CENTER

9 sierpnia 2010 Odpowiedz

Witam
Dla zainteresowanych założeniem prywatnego przedszkola:
http://www.dotacje-szkolenia-bielsko.pl

Avatar

bozena761

17 października 2010 Odpowiedz

Jestem zainteresowana założeniem przedszkola ,ale od czego zacząć?mo adres [email protected]

Avatar

mariola

28 października 2010 Odpowiedz

witam mnie tez interesuje zalozenie przedszkola i musze cos z tym zrobic moze ktos mi pomoze

Avatar

Dominika

20 stycznia 2011 Odpowiedz

Doradztwo w zakresie tworzenia żłobków, przedszkoli i klubów malucha.
Marzysz o założeniu własnego przedszkola lub żłobka, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeraża Cię ogrom formalności, które trzeba załatwić? Skorzystaj z pomocy oferowanej przez naszą firmę. Pomożemy w znalezieniu odpowiedniego lokalu, uzyskaniu akceptacji sanepidu i straży pożarnej, przygotowaniu kampanii reklamowej, urządzeniu lokalu, znalezieniu firm współpracujących jak księgowi, prawnicy, catering, w rekrutacji pracowników. Zapraszamy na konsultacje. Odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania, opowiemy o plusach i minusach prowadzenia takiej działalności, ile trzeba zainwestować na początek, kiedy można się spodziewać zwrotu inwestycji, jak oszacować miesięczne koszty. Możemy również założyć za Ciebie klub malucha lub punkt przedszkolny.
Nasza konsultantka założyła i przez dwa lata prowadziła dwie placówki opieki nad dziećmi, które nadal funkcjonują.
http://www.zakladamyprzedszkole.pl
Dominika Chylińska 508 035 168

Avatar

RM

25 marca 2011 Odpowiedz

Podchodząc do tematu uruchomienia żłobka, czy też przedszkola podstawowym pytaniem jest, czy prowadząc tego rodzaju specyficzny biznes będzie nam to odpowiadało. Jeśli ktoś myśli o prowadzeniu takiej placówki tylko dlatego, że dowiedział się iż można sporo zarobić to niech sobie od razu da spokój. Polecam artykuł z Gazety Wyborczej z 17/01/2011 Przedszkole, czyli droga przez mękę.
Drugi krok to siadamy i piszemy biznesplan. Jest to bardzo przydatny i konstruktywny krok przygotowań. Pisząc go jesteśmy zmuszeni skonkretyzować luźne często pomysły i idee w jeden zwarty plan. Plan ten musi zawierać oczywiście prognozy finansowe. Bardzo dobre rezultaty daje współpraca z firmami , które mają doświadczenie w pisaniu biznesplanów. Biegłość konsultantów w tworzeniu biznesplanów z pomysłami inwestora dają najlepsze wyniki. Nie warto oszczędzać na tym etapie, ani czasu ani pieniędzy, jak uruchomimy naszą wymarzoną placówkę nakłady zwrócą się wielokrotnie.

sgm consulting

Avatar

aga

13 maja 2011 Odpowiedz

Chciałabym się dowiedzieć możliwie jak najwięcej w sprawie założenia przedszkola domowego.Gdzie można zamówić taki biznesplan.Z góry dziękuję za odpowiedz.Z poważaniem.Agnieszka mój adres to [email protected]

Avatar

kawa

18 maja 2011 Odpowiedz

Agnieszko jeśli Ty nawet nie potrafisz sama zrobić biznesplanu a co za tym idzie nie znasz rynku, potrzeb, sama nie wiesz ile powinnaś zainwestować i w co, nie wiesz ile potrzeba pieniędzy to za co Ty chcesz sie brać???? Lepiej od razu sobie odpuść albo zacznij od początku. Zrób badania albo przejdz sie do GUS-u zbierz dane, oblicz wydatki, dowiedz sie gdzie i ile pieniędzy możesz uzyskać na dofinansowanie itd. Z jakiego jesteś miasta?

Avatar

weranik

23 maja 2011 Odpowiedz

witam! chciałabym dowiedziec sie jakie jest sa bariery i ryzyko w zakladaniu złobka

Avatar

Emeryt

31 maja 2011 Odpowiedz

jestem sąsiadem domowego przedszkola i przeklinam moment kiedy siedmioro dzieciaków od rana do póżnego popołudnia trzy metry od mojego okna urządza zabawy polegające na bezustannym wrzasku jak nie dzieci to opiekunki.
nie mam nic przeciwko takiej działalności , ale chciałbym aby nie stanowiła przykrej okoliczności dla ludzi którzy dawno wyrośli z wieku przedszkolnego

Avatar

magda

6 stycznia 2012 Odpowiedz

witam jestem zainteresowana załozeniem przedszkola prywatnego

Avatar

aga

18 lutego 2012 Odpowiedz

Magda a skąd jestes?

Avatar

angela-84-84

9 maja 2012 Odpowiedz

czy ktoś z państwa którzy zadawali pytania założył prywatny dom dziecka ? jeśli tak to prosiłabym o kontakt – [email protected]

Avatar

angela_84-84

9 maja 2012 Odpowiedz

czy ktoś z państwa którzy zadawali pytania założył prywatne przedszkole ? jeśli tak to prosiłabym o kontakt – [email protected]

Avatar

Tomi

12 listopada 2012 Odpowiedz

Witam.
potrzebuję informacji jak w temacie.
Zakładam prywatne przedszkole. Jakie są obowiązki formalno-prawne. Co trzeba spełnić.
proszę o kontakt osób które już przechodziły tą procedurę.
[email protected]

Avatar

Ania

8 maja 2013 Odpowiedz

Witam, chciała bym założyć przedszkole w centrum Warszawy. Czy mógł by mi ktoś coś poradzić od czego zacząć? Biznesplan ale co dalej?
Mój mejl: [email protected]

Avatar

TomaszP

13 września 2018 Odpowiedz

Oczywiście wszelkie formalno-prawne obowiązki są bardzo ważne i trzeba się do wszystkich dostosować, ale potem żeby osiągnąć sukces, potrzebne jest zdecydowanie więcej. Z tego co zauważyłem , to bardzo dużo rodziców, zwraca ogromną uwagę na wyposażenie przedszkola. Zarówno zabawki, jak i sprzęt, który znajduje się na wyposażeniu, powinny być wysokiej jakości, bezpieczne i trwałe. W tym przypadku pomocny będzie sklep https://www.mojebambino.pl/, gdzie można kupić praktycznie wszystko co jest potrzebne do takiej placówki. Zabawki i sprzęt tam sprzedawane są bardzo dobre jakościowo, spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa, i co ważne dla maluchów sa bardzo ładne, estetycznie wykonane i kolorowe.

Avatar

annameri

5 października 2018 Odpowiedz

to ja od siebie polecam jeszcze zapisać sobie namiar na firmę Auxilia, kóra zajmuje się m.in pomocą prawną na przedszkoli niepublicznych. Ja też prowadzę taki biznes i jakiś czas temu okazało się, że dotacje przyznane przez gminę były mniejsze niż te, które faktycznie się nam należały. Dzięki ich pomocy i wsparciu udało się odzyskać brakującą kwotę. walka w pojedynkę na pewno byłaby duzo trudniejsza.

Avatar

Marrad

28 stycznia 2019 Odpowiedz

Witam, planuję otworzyć przedszkole prywatne. Czy mogłaby się Pani ze mną skontaktować, chciałabym podpytać o kilka rzeczy. Z góry bardzo dziękuję. Mój mail to [email protected]

Komentarze

Skomentuj kot Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*