Świadczenie postojowe czy zwolnienie z ZUS. Bezpłatne webinarium na temat Tarczy Antykryzysowej dla firm

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości jakie przedsiębiorcom w trudnej sytuacji daje nowa Tarcza Antykryzysowa? Masz pytania dotyczące postojowego, zwolnienia z ZUS czy innych form pomocy? Kielecki Park Technologiczny zaprasza na kolejny webinar dotyczący form wsparcia realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej przez ZUS.

Fot. Forum/ Jerzy Dudek

Organizatorami bezpłatnego są KPT oraz kielecki oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbędzie się 23 lutego o g. 10:00 na platformie ZOOM.

Program wydarzenia:
👉 10:00 – 10:05 Wstęp – przedstawiciel Kieleckiego Parku Technologicznego.
👉 10:05 – 10:30 Różne formy wsparcia dla przedsiębiorców realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Dyrektor Oddziału Pani Romana Mierzejewska
👉 10:30 – 11:30 Sesja pytań – odpowiadać będą przedstawicielki ZUS Oddział w Kielcach
🔹Justyna Lasota – ulgi typu odroczenie, zawieszenie układów, zasady naliczania/nienaliczania opłaty prolongacyjnej itp.
🔹Aneta Matałowska, Małgorzata Pabis – świadczenie postojowe dla działalności i umów cywilnoprawnych
🔹Anna Solińska – zwolnienie z obowiązku zapłaty składek – branżowe, Tarcza 7.0
👉 11:30 – Zakończenie webinarium.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny: http://bit.ly/373dBQs

Główne rozwiązania pomocowe z tarczy branżowej

Ustawa przewiduje kilkadziesiąt regulacji, z których najistotniejsze to:

  • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
  • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże,
  • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2000 zł przez 3 miesiące,
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 139 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Zaproponowane zmiany upoważniają także Radę Ministrów, aby mogła w drodze rozporządzenia wydłużyć okres zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, jak również objąć pomocą także kolejne/inne branże, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe
Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

W myśl nowelizacji rząd będzie mógł, w drodze rozporządzenia, przyznać ewentualną wypłatę kolejnych świadczeń za inne okresy rozliczeniowe, a także objąć pomocą kolejne/ inne branże, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Dotacja do 5 tys. zł: dla kogo?

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Z wyliczeń wynika, że otrzyma ją ok. 240 tys. przedsiębiorców, łącznie na kwotę ok. 1,2 mld zł. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,
na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.

Zgodnie z przepisami rząd będzie mógł drogą rozporządzenia upoważnić powiatowe urzędy pracy do przyznania kolejnej ewentualnej dotacji, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*