Czy mogę odliczyć składki na ZUS?

Zakładam działalność i zastanawiam się nad formą opodatkowania. Czy składki ZUS można sobie odliczyć od podatku przy zasadach ogólnych?

Składki ZUS może Pan odliczyć od podatku. Odliczeniu od dochodu podlega kwota, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, oraz osób z nim współpracujących. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres dokonywano wpłat. Odliczyć można składki zapłacone w roku podatkowym. Jednak przy wpłacie dokonywanej ze zwłoką nie można odliczyć całej wpłaconej kwoty, należy odjąć część przypadającą na odsetki na zwłokę. W przypadkach wątpliwych albo po prostu dla pewności warto zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o kwocie, zapłaconych w 2005r. składek na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika, oraz osób z nim współpracujących.

Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa wyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, o ile nie zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, lub
  • odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 27, lub
    odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Nie podlegają odliczeniu składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne również od dochodu zwolnionego na zasadzie art.52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (niektóre świadczenia żołnierzy). Nie są z nimi związane obowiązki w zakresie zaliczek i informacji płatnika. Dowodem stwierdzającym zapłatę składki może być zarówno dowód wpłaty, przelewu, wyciąg bankowy, jak i stosowne zaświadczenie z ZUS o kwocie składek zapłaconych w 2005 r.

Podstawa prawna: Ustawa o ZUS

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*