Czy można przejść z zasiłku wychowawczego na chorobowy?

Obecnie jestem na zasiłku wychowawczym. Niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży z kolejnym dzieckiem. Czy możliwe jest przejście z zasiłku wychowawczego na zwolnienie chorobowe wypłacane przez ZUS?

Tak, pracownicy przysługuje prawo przejścia z zasiłku wychowawczego na zwolnienie chorobowe w związku z powtórnym zajściem w ciąże.

W czasie zwolnienia chorobowego pracownicy będzie przysługiwał zasiłek chorobowy. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Pracownica przez cały okres zasiłku chorobowego, jak i zasiłku wychowawczego, objęta jest ubezpieczeniem chorobowym, a zatem będzie jej przysługiwało prawo do zwolnienia chorobowego, a co za tym idzie – zasiłku chorobowego.

Na podstawie art. 186 § 2 w związku z art. 189(1) § 1 Kodeksu pracy pracownica ma prawo korzystać ze wszystkich uprawnień pracowniczych związanych z macierzyństwem. Do tych uprawnień zalicza się w równym stopniu zasiłek wychowawczy, jak również ponownie zasiłek chorobowy.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie RM z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych (Dz.U. z 1998 r. Nr 25, poz. 131 ze zm.),
  • Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*