Czy muszę rozliczyć zysk ze sprzedaży samochodu?

Nabyłem samochód w Niemczech, a następnie sprzedałem go z zyskiem. Okazało się jednak, że nie byłem właścicielem tego pojazdu dłużej niż pół roku i teraz fiskus domaga się ode mnie zapłaty podatku. Czy słusznie? Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaci właściciel sprzedanego pojazdu od dochodu, który stanowi różnicę między przychodem z tytułu sprzedaży samochodu a kosztem uzyskania tego przychodu. Stanowisko to potwierdził m.in. Urząd Skarbowy w Olecku (US III-415-17/03) oraz Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku (II US pb IB/415 – 17/63a/19/07/Ksz). Organ podatkowy stwierdził, że w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie (sprzedaż) samochodu osobowego dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie i stanowi przychód z odpłatnego zbycia (art. 19 w/w ustawy).

U osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej nie powstanie dochód do opodatkowania z tytułu sprzedaży samochodu osobowego, jeżeli zbycie zostało dokonane po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, lub jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem tego terminu, ale cena nabycia będzie równa przychodowi ze sprzedaży. Mówi o tym także art. 19. 1. ustawy o pdof, zgodnie z którą przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, to przychód ten organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określa w wysokości wartości rynkowej.

W opisywanym przypadku warunek zwolnienia nie został spełniony, podatnik powinien więc zapłacić podatek z tytułu zbycia pojazdu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*