Jak wyliczyć wymiar urlopu przy pracy 7-godzinnej?

Jestem inwalidą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nabyłem prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego plus 10 dni urlopu zdrowotnego. Lekarz medycyny pracy zezwolił mi na pracę 7 godzinną – 35 godzin tygodniowo. Pracuję w sklepie otwartym w każdy dzień tygodnia – ruch ciągły. Od 1 sierpnia chcę iść na urlop. Jak prawidłowo wyliczyć powrót z urlopu po 36 dniach?

Przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy, jednakże w sytuacji, kiedy dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów jest niższa niż 8 godzin, przy udzielaniu urlopu – jeden dzień urlopu odpowiada tej niższej normie. Tak jest m.in. w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Urlop obejmuje dni, w które są dla pracownika dniami pracy, a nie dotyczy innych dni wolnych od pracy, w związku z czym 36 dni urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego upłynąłby po 7 tygodniach i 1 dniu (data dzienna końca urlopu zależy od tego, w które konkretnie dni tygodnia dana osoba pracuje).

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 1542 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. nr 1502 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*