Jak wystawić poprawnie FV VAT?

Jestem płatnikiem VAT. Chciałabym się dowiedzieć jak mam wystawić poprawnie FV VAT, żeby zawierała treść związaną z odsetkami od niezapłaconej FV w terminie?

Odsetki powinny być opłacone na podstawie noty odsetkowej, którą powinna Pani przesłać wraz z kolejną fakturą. Załączony powinien być do niej do niej formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, który powinien obejmować zarówno kwotę z noty odsetkowej jak również kwotę bieżącej faktury. Może się jednak zdarzyć, że wyliczone odsetki są mniejsze niż 10 zł i w takiej sytuacji nota odsetkowa powinna zostać wystawiona dopiero wtedy, gdy nastąpi opóźnienie w płatnościach za kolejne faktury.

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*