Jaki podatek od pracy w Norwegii?

Pracuje właśnie w Norwegii jako pracownik sezonowy i zastanawia mnie, jak wysoki podatek zostanie mi potracony tu na miejscu od zarobionych pieniędzy? Większość znajomych mówi o 36%, ale spotkałem się też z opinią, że w moim przypadku może to być 15%.

Podatnika, który pracuje w Norwegii jako pracownik sezonowy, a zatem krócej niż 4 lata, obowiązuje 15% podatek. Po przekroczeniu 4 lat pracy w Norwegii stawka podatku wzrośnie do 36%.

Proszę pamiętać, że praca u norweskiego pracodawcy zobowiązuje do płacenia podatku w Norwegii. W związku z tym powinien Pan niezwłocznie stawić się, wraz z umową o pracę i paszportem, w Urzędzie Podatkowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania w Norwegii celem otrzymania karty rozliczeń podatkowych tzw. skattekort. W Urzędzie podatkowym otrzyma Pan kartę rozliczeń podatkowych, którą następnie należy przedłożyć pracodawcy. Dodatkowe informacje i adresy można znaleźć na stronie www.skatteetaten.no.

W Norwegii podatek jest naliczany na podstawie dochodu osiąganego w danym roku, tzn. potrącenia z pensji stanowią zaliczki z tytułu przewidywanej kwoty należnego podatku. Do 30 kwietnia każdego roku pracownik jest zobowiązany złożyć deklarację podatkową we właściwym sobie Norweskim Urzędzie Podatkowym. Deklaracja ta jest zazwyczaj wcześniej wypełniana przez urzędy podatkowe i przesyłana na adres płatnika w kwietniu. Wraz z formularzem deklaracji podatkowej płatnik podatku otrzymuje również ulotkę w języku norweskim, zawierającą instrukcje wypełniania formularza. Po pomoc przy wypełnianiu deklaracji podatkowej może się Pan również zwrócić do lokalnego urzędu podatkowego.

Podstawa prawna: Norweski Urząd Podatkowy www.skatteetaten.no.

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*