Kara dla pracownika za nieprzestrzeganie BHP

Czy kierownik może mi zabrać premie za noszenie ślubnej obrączki podczas pracy na polach tnących i rozcinających drzewo?

Jeżeli zakaz noszenia obrączki ślubnej czy też innej biżuterii wynika z przepisów bezpieczeństwa albo regulaminu pracy, ma Pan obowiązek stosować się do tych obostrzeżeń. Brak przestrzegania przepisów może narazić Pana na karę przewidzianą przez przepisy kodeksu pracy – upomnienie, naganę, a w niektórych przypadkach karę finansową.

Kara pieniężna może zostać nałożona m.in. za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przeciwpożarowych, za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, za spożywania alkoholu w miejscu pracy. Przed wymierzeniem kary pracodawca jest zobligowany do wysłuchania pracownika a kara może być zastosowana jedynie w terminie 14 dni od momentu gdy pracodawca dowiedział się o przyczynie uzasadniającej jej nałożenie.

Jednakże odpowiednikiem kary pieniężnej nie może być pozbawienie premii pracownika. Premia natomiast ze względu na swoją specyfikę jest zawsze świadczeniem o charakterze uznaniowym przewidzianym dodatkowo jako element motywacyjny. O jej przyznaniu decyduje pracodawca na podstawie swobodnych kryteriów albo zasad określonych w regulaminie wynagrodzeń. W mojej ocenie pracodawca mógł Pana pozbawić premii, aczkolwiek nie można tego traktować jako kary w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 108 i nast. ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*