Kupno samochodu a podatek od czynności cywilnoprawnych

Przez umowę sprzedaży sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art. 535 kc).

Co należy wypełnić?

Przy zakupie używanego samochodu trzeba spisać nie tylko umowę kupna-sprzedaży, ale także wypełnić formularz PCC-1, czyli deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli zdecydujemy się na zakup używanego samochodu np. na giełdzie lub z ogłoszenia, będziemy musieli wypełnić formularz PCC-1, czyli deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba ją mieć ze sobą już w momencie podpisywania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Wszystko przez to, że w formularz PCC-1, obok wielu innych informacji, musimy wpisać także dane personalne osoby, od której kupujemy samochód.

Trzeba też pamiętać o pobraniu od sprzedającego jego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), inaczej formularz PCC-1 będzie nieważny.

Z wyjątkiem przypadków, gdy podatek pobierany jest przez płatnika, podatnicy obowiązani są w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-1) oraz obliczyć i wpłacić należny podatek. Zapłaty podatku można dokonać w kasie właściwego urzędu skarbowego lub na rachunek bankowy tego urzędu.

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy ciąży na więcej niż dwóch podatnikach wraz
z deklaracją PCC-1 należy złożyć deklarację PCC-1/A. Wzory deklaracji określone zostały w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1153 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*