Zaplanuj swój rozwój

Wybierając pracodawcę, warto sprawdzić nie tylko ile nam zapłaci i czy zakres obowiązków nam odpowiada. Warto wybrać firmę, której kultura organizacyjna promuje inicjatywę, pomysłowość i dokładne wykonywanie obowiązków. Jeśli jeszcze owa firma ma jasny system szkoleń i awansów – sam będziesz mógł wpływać na swój rozwój zawodowy. Musisz wiedzieć czego chcesz Zastanów się, jaką pracę…

Kto wspiera polskie MSP?

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce finansowo wspierane są przez fundusze oferowane przez rządy poszczególnych państw zachodnich na podstawie dwustronnych umów z Rzeczpospolitą Polską, przez organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska (program PHARE), UNDP, UNIDO, USAID, Bank Światowy oraz ze środków budżetu państwa. Od kogo pomnoc? Pomoc zagraniczna wspierająca Polskie MSP może mieć charakter grantów,…

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie można podzielić na: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatki majątkowe Podatek dochodowy o osób fizycznych Pierwszy z nich, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzony został razem z ustawą Sejmu z dnia 26 lipca 1991 roku. Jednakże corocznie wprowadzane są poprawki do tej ustawy i z tego powodu…

Corporate banking szansą na niższe koszty

Polskie firmy maja niską świadomość możliwości usług jakie oferują im banki. Ponad połowa firm nie posiadała informacji na temat systemu pozwalającego na elektroniczną drogę kontaktu z ich bankiem, w efekcie jedynie nieliczne firmy korzystają ze zdalnych kanałów dokonywania operacji bankowych. Corporate banking zamiast home banking Produkty bankowości elektronicznej dla firm przyjmują najróżniejsze formy. W praktyce…

Venture Capital

Fundusze Venture Capital można zdefiniować jako kapitał inwestowany w przedsiębiorstwa na okres 3 – 7 lat, dostarczany przez indywidualnych inwestorów lub specjalistyczne firmy. Wstęp Wyrażenie venture capital jest często tłumaczone na język polski jako kapitał ryzyka, możemy jednak również użyć pojęcia kapitał przygody. Nie oznacza to bynajmniej, że venture capital to kapitał spekulacyjny, akceptujący ekstremalne…

Podatek od środków transportu

Nowością w 2003r. jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów deklaracja, którą muszą składać podmioty zobowiązane do płacenia podatku od środków transportu. Zmieniają się także terminy i sposoby jego uiszczania. Podatek od środków transportu Każdy właściciel ciężarówki, ciągnika siodłowego i balastowego, które razem z naczepą bądź przyczepą mają dopuszczalną masę całkowitą ponad 3,5 tony jest zobowiązany do…

Forfaiting – co to takiego?

Forfaiting jest prostym technicznie, akceptowanym na całym świecie instrumentem finansowania handlu zagranicznego, polegającym na dyskontowaniu lub redyskontowaniu przez bank wierzytelności z tytułu transakcji handlowych. Bank – forfaiter dyskontuje wierzytelności eksportowe zabezpieczone przez bank importera, dokonując wypłaty za wyeksportowany towar z potrąceniem tzw. odsetek dyskontowych. Forfaiting może być zastosowany, gdy importer i eksporter uzgodnią, że zapłata…

Faktoring w Polsce

W Polsce faktoring jest narzędziem finansowania działalności stosunkowo najmniej znanym co nie oznacza jednak, że mało popularnym. Często można się też spotkać z błędnym lub zawężonym rozumieniem jego istoty. Faktoring – wstęp Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się z pewnością praktyki nazywania faktoringiem niektórych usług związanych z obrotem wierzytelnościami, nie mających z nim zbyt wiele…

Podatek od spadków i darowizn

W momencie kiedy zostaniemy obdarowani spadkiem lub ktoś nam ofiaruje darowiznę jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek. Dotyczy to także zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zachowku. Podatek od spadków i darowizn W zależności od tego kto i co nam podaruje możemy się jednak przed podatkiem uchronić. I tak od praw autorskich, znaków towarowych, itp. nie zapłacimy podatku.…

Prawo pracy: kiedy urlop na żądanie

Od nowego roku obowiązuje wiele ważnych dla pracowników i pracodawców zmian w zakresie prawa pracy. Zmiany były tworzone z intencją stworzenia lepszych warunków i uelastycznienia rynku pracy. Od nowego roku nowości w prawie pracy Urlop na żądanie Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła pojęcie urlopu na krótką niedyspozycję. Tego typu urlop w wymiarze 4 dni w roku…

Winiecki: Polska gospodarka w przededniu wejścia do UE - raport

Zdaniem Jana Winieckiego, doradcy ekonomicznego WestLB Polska, nasz kraj znajduje się już „jedną nogą” w Unii Europejskiej – to skutkuje spadkiem ryzyka inwestycyjnego oraz wzmożonym popytem na polskie papiery skarbowe. Zapraszamy do przeczytania całego raportu. W gospodarce krajowej bez zmian W gospodarce krajowej bez zmian. Dynamika produkcji powoli rośnie – z naciskiem, jak w poprzednich…

Badania Deloitte&Touche: nielegalne transakcje odstręczają kontrahentów

Z badań przeprowadzonych przez Deloitte & Touche wynika, że 30 procent wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, samochodowego, budowlanego, materiałów budowlanych, stoczniowego, usług i maszyn technicznych, maszyn budowlanych i użyteczności publicznej nie wycofałoby się z inwestycji na nowych rynkach, gdyby podstawowa analiza ujawniła problemy dotyczące potencjalnego kontrahenta lub ogólnego środowiska gospodarczego. Badania Deloitte&Touche: Nielegalne transakcje…

Czy w Polsce mozna zawierać umowy przewidujące płatność w walucie obcej?

Wielu z nas spotkało sie z umowami zakładającymi płatności w walutach obcych. Czy takie zapisy w umowach są w ogóle legalne? Zobaczmy jak to reguluje polskie prawo. Wstęp W prawie polskim obowiązuje zasada walutowości wyrażona w art. 358 Kodeksu cywilnego (dalej „kc”). Zgodnie z nią, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze…

Rezygnacja z usług banku wcale nie taka łatwa

Banki zachęcają do otwierania rachunków i korzystania ze swojej oferty. Jeśli jednak chcemy z usług banku zrezygnować, nie jest to wcale takie łatwe. Rezygnacja z usług banku wcale nie taka łatwa Banki zachęcają do otwierania rachunków i korzystania ze swojej oferty. Jeśli jednak chcemy z usług banku zrezygnować, nie jest to wcale takie łatwe. Wypowiedzenie…

Zasady ewidencji leasingu

Chcąc poprawnie ewidencjonować operacje rachunkowe związane z leasingiem należy mieć również na uwadze jego konsekwencje podatkowe. Leasing jako szczególna forma finansowania Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi korzystanie z dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. Warunki leasingu mogą zostać dowolnie ustalone przez strony i są często wielowymiarowe. W praktyce charakter transakcji określa rodzaj…

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy leasingu?

Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości potencjalnego leasingodawcy. Jest to ważne z uwagi na to, że umowa leasingu wiąże strony czasami na wiele, można powiedzieć na dobre i na złe. Zanim podpiszesz Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości stawianych do dyspozycji klienta ze…