Jak wystawić poprawnie FV VAT?

Jestem płatnikiem VAT. Chciałabym się dowiedzieć jak mam wystawić poprawnie FV VAT, żeby zawierała treść związaną z odsetkami od niezapłaconej FV w terminie? Odsetki powinny być opłacone na podstawie noty odsetkowej, którą powinna Pani przesłać wraz z kolejną fakturą. Załączony powinien być do niej do niej formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej, który powinien obejmować zarówno kwotę…

Czy muszę odprowadzać składki do ZUS za uczniów?

Prowadzę działalność gospodarczą i chciałbym na kilka dni zatrudnić w formie umowy-zlecenia uczniów technikum dziennego (wiek ok. 20 lat). Czy któraś ze stron (ja jako pracodawca albo uczniowie jako pracobiorcy) muszą fakt zawarcia tej umowy zgłosić do ZUS i odprowadzić jakieś składki (ub. społ. lub ub. zdrowotne)? Pracodawca zatrudniając ucznia na umowę zlecenie nie opłaca…

Ile kosztuje sporządzenie aktu notarialnego dla sp. z o. o.?

Jakie prace należy wykonać przed udaniem się do notariusza? Jak przebiega proces załatwiania umowy spółki z o. o. w formie aktu notarialnego? Jakie są koszty sporządzenia takiego aktu notarialnego i od czego zależą? Do założenia spółki z o.o. potrzebna jest jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Spółka z o. o. nie może być zawiązana…

Czy istnieje sposób na pomniejszenie składek na ZUS przy pracy nakładczej?

Mam prawie dwa lata działalność gospodarczą, jestem agentem ubezpieczeniowym. Czy istnieje sposób na pomniejszenie składek na ZUS. Do tej pory można było dzięki umowie zleceniu zaoszczędzić na składkach. Dodam, że mój przychód brutto z tej działalności wynosi średnio ok. 1400 zł miesiecznie. Staram sie o dodatkową umowe o pracę, ale co mi pozostaje, jesli nie…

Czy pracownikom zakładu pracy chronionej należą się dodatkowe środki?

Czy pracownikom zatrudnionych przez zakład pracy chronionej należą się okresowo środki czystości, posiłki regeneracyjne, dodatki socjalne itp.? Niestety na ten temat Ustawa o ochronie pracowników niepełnosprawnych w stosunkach pracy z dnia 27 sierpnia 1997 r. i Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776 z…

Umowa-zlecenie czy umowa o dzieło?

Czy umowa o dzieło może dotyczyć wykonania tłumaczenia z języka polskiego na angielski, czy może lepiej zawrzeć umowę zlecenie? Nie jestem tłumaczem przysięgłym. W przypadku tłumaczenia jest to stricte umowa o dzieło, którą Pan za każdym razem przy każdym tłumaczeniu powinien Pan finalizować. Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie dzieła będącego osiągnięciem określonego z góry…

W jakiej wysokości winna być odprawa?

Zatrudniam 10 pracowników (kierowcy). Czy zwalniając trzy osoby (redukcja etatu) winnam wypłacić odszkodowanie w wysokości jednej pensji? Umowy były zawarte na czas nieokreślony i trwały dwa lata. Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje każdemu pracownikowi z którym rozwiązano umowę o pracę w wyniku zwolnień grupowych lub indywidualnych. Należy tutaj pamiętać że, przyczyna zwolnienia nie może leżeć…

Czy mogę starać się o kolejną dotację?

Interesuje mnie dotacja na rozwój sklepu, tylko, że już otrzymałem jedną – z biura pracy. Czy mogę starać się o kolejną? Niestety nie przysługuje Panu już żadna inna dotacja na poszerzenie działalności sklepu. Na podstawie art. 46.1. Starosta ze środków Funduszu Pracy może: zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla…

Co zrobić, aby zawiesić działalność?

Chciałabym zawiesić działalność na ok. 2 lata. Jakie kroki mam podjąć w tym celu i czy nadal będę musiała opłacać ZUS? Tak naprawdę nie ma takich okoliczności, przy których mogłaby Pani zawiesić opłacanie składek ZUS. Dopóki przedsiębiorca ostatecznie nie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, musi uiszczać wszystkie należności podatkowe wymagane prawem. Wyjątek odnosi się do osób,…

Jak zaksięgować w KPiR sprzedaż programu?

Zamierzam sprzedawać program komputerowy, wysyłając go mailem do nabywców po wpłaceniu pieniędzy na moje konto. Jak mam to zaksięgować w książce przychodów i rozchodów? Czy wystarczy, że wyślę klientowi zwykłą pocztą oryginał rachunku na ten program? Wystarczy, jeżeli Pan wyśle klientowi zwykłą pocztą oryginał tego rachunku. Może Pan zaksięgować kopię. Myślę,że najlepiej będzie jeżeli Pan…

Czy pracując na umowę-zlecenie mogę skorzystać z niższych składek na ZUS?

Pracowałem na umowę-zlecenie (i nie płaciłem ZUS jako student) dla pewnej firmy. Czy otwierając teraz działalność gospodarczą i wykonując prace dla tej samej firmy jestem objęty zniższką składek ZUS dla nowych przedsiębiorców? Tak, legalizując firmę będzie Pan mógł skorzystać z nowych objętych zniżką składek ZUS. Od 24 sierpnia 2005 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie…

Jaki VAT na autorskie kartki?

Jeżeli wykonuję ręcznie kartki świąteczne i sprzedaję je czy jest możliwość, aby je zakwalifikować do stawki VAT 7%. Jeżeli tak, to jakie warunki muszę spełnić? Na podstawie załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług pozycja 162 93.03 ma Pan prawo do zastosowania na artystycznie wykonywane…

Jak rozliczyć podatek z najmu?

Przy rejestrze wynajmu mieszkania w US oświadczyłam, że będę rozliczać podatek z tytułu najmu na zasadach ogólnych. Otrzymywałam (po odliczeniu kosztów) 290 zł miesięcznie od najemcy. A teraz urzędnicy wymagają ode mnie wyjaśnień nie złożenia zeznania podatkowego za 2004 r. Myślę, że zaszło tutaj nieporozumienie pomiędzy Panią a Urzędem Skarbowym. Podatek od wynajmu może Pani…

Czy po 14 dniach mam prawo żądać nowego aparatu?

Co jeśli serwis nie wywiązał się z naprawy telefonu w ciągu 14 dni roboczych, czy mam prawo żądać nowego aparatu, skoro w umowie było napisane, że prawo do nowego aparatu mam tylko w przypadku, gdy usterki nie da się naprawić? Sytuacja nie jest aż taka prosta w Pana przypadku jakby się wydawało. Nie zna Pan…

Co z tym podatkiem ekologicznym?

Chcę w styczniu kupić samochód z Niemiec. Czy będę musiała zapłacić podatek „ekologiczny”? Kiedy wchodzi on w życie? Jak na razie nie będzie obowiązywał podatek ekologiczny. Sejm już w pierwszym czytaniu odrzucił rządowy projekt ustawy wprowadzający nowy podatek ekologiczny od samochodów, który zastąpić miałby krytykowaną akcyzę. Według projektu podatek ekologiczny miał być pobierany jednorazowo w…

Czy po skończeniu się umowy-zlecenia przysługuje zasiłek i urlop?

Czy po zakończeniu pracy na umowę-zlecenie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Jeśli tak, to po ilu miesiącach i jakie muszą być spełnione warunki, aby taki zasiłek otrzymać? Czy ponadto przysługuje urlop płatny? Po zakończeniu umowy zlecenia przysługuje Panu zasiłek dla bezrobotnych. Nie przysługuje Panu natomiast urlop. Na podstawie art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r.…