Urlop wychowawczy a prawo do zwolnienia

Ostatnio jesteśmy bombardowani równymi doniesieniami prasowymi odnoszącymi się sytuacji młodych matek będących na urlopie wychowawczym. Pozornie wydawać się może że doniesienia które dostarcza nam prasa nieco zmieniają naszą i tak już trudną rzeczywistość, ale czy tak jest faktycznie? Czy słusznie straszą nas, że pracodawca może teraz zrobić nieomalże wszystko z pracownikiem na urlopie wychowawczym? Oto…

Ulga na wspieranie nowych technologii

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadziła nowe ulgi dla osób ponoszących wydatki w celu nabycia nowych technologii. Daje ona prawo do dokonania dodatkowych odliczeń od podstawy opodatkowania nie mających wpływu na wysokość odpisów amortyzacyjnych. Czym są nowe technologie? Nowe technologie to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych, przede wszystkim licencji, praw…

CIT 2006: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym CIT jest dochód, bez względu na rodzaj źródeł przychodów. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Rok nie musi się zaczynać 1 stycznia Podatnicy mają możliwość zmiany roku podatkowego. W przypadku podjęcia takiej decyzji za…

Czy mogę rozliczyć się wspólnie żoną?

Stosunek pracy został rozwiązany z dniem 31.12.2005 r. W styczniu 2006 r. w wyniku porozumienia z byłym pracodawcą otrzymałem odszkodowanie, płatne jednorazowo w wysokości 200 tys. zł. Czy w takim przypadku mogę rozliczyć się z żoną? Musi Pan pamiętać, że warunkiem wspólnego rozliczenia przez małżonków jest: pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, istnienie…

Czy powinienem traktować żonę jak pracownika?

Chciałbym zatrudnić żonę w swojej firmie. Słyszałem, że wystarczy podpisać z żoną umowę o pracę w celu nauki zawodu na jakąś część etatu i płaci się ZUS jak za normalnego pracownika. Czy dobrze to interpretuję? Pan jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniając swoją żonę na podstawie umowy o pracę – dla celów…

Jak zatrudnić, by płacić mniejszy ZUS?

W jakim charakterze mam zatrudnić znajomego, aby płacić mniejsze składki na ZUS? Byłaby to praca na ok. 25 h tygodniowo. W Pana przypadku najkorzystniej było by zatrudnić osobę na umowę o pracę w systemie skróconego tygodnia pracy lub w systemie równoważnego czasu pracy. To może wpłynąć na podstawę jej wymiaru składek ZUS i może sprawić,…

Co można stracić podpisując umowę-zlecenie?

Miałem 3 umowy o prace na czas określony, ostatnia ważna do 2008 r. Rozwiązano ze mną tą umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem, a po upływie dwóch tygodni chcą zawrzeć ze mną umowę-zlecenie. Co tracę na umowie zleceniu? Na początku trzeba powiedzieć, że można podpisać z pracownikiem kolejno tylko dwie umowy o pracę na czas określony. Podpisanie…

Czy zakup okularów można odpisać od podatku?

Prowadzę działalność gospodarczą. Czy okulary, zakupione dla dziecka pełnosprawnego, można odpisać od podatku? Niestety w przypadku dziecka pełnosprawnego zakup okularów dla dziecka nawet w celach leczniczych nie można odpisać od podatku. Od podatku natomiast można odpisać tylko zakup okularów dla dziecka niepełnosprawnego. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od…

Czy fakturę powino się wystawiać w momencie ukończenia usługi czy jej odbioru przez klienta?

Ostatnio jestem zmuszany do wystawiania faktur VAT za wykonane usługi w momencie jej ukończenia, a nie z chwilą odbioru przez klienta, jak to było do tej pory. Dotychczas dla udokumentowania wydania towaru (sprzedaży) wystawialiśmy druk WZ (Wydanie Zewnętrzne), który był potwierdzany przez Odbierającego (Kupującego). Swego czasu, na szkoleniu prowadzonym przez biegłą rewident, wyraźnie było powiedziane,…

Blue Ocean Strategy - czyli jak sprawić, by konkurenci stali się nieistotni

Od dłuższego czasu firmy starają się pokonać konkurencję uzyskując te same produkty i usługi w efektywniejszy sposób. Jest to droga, która dość szybko prowadzi do hiperkonkurencji i wzajemnego wyniszczenia. Tylko poprzez trwałą strategię odróżniania się od oponentów możemy stworzyć podstawy przyszłego sukcesu. Red Ocean – Blue Ocean Rozwiązaniem, za jakim postulują twórcy Blue Ocean Strategy…

Jaki PIT dla pracujących uczniów?

Zatrudniam uczniów w celu nauki zawodu. Jaki – PIT-40 czy PIT-11 mam im wystawić? W naszym systemie podatkowym niestety musi Pani złożyć zeznanie podatkowe w imieniu uczniów zatrudnionych na umowie o naukę zawodu. Należy w zeznaniu podatkowym wykazać staty w dochodzie (PIT 11) ze znakiem (-). Pojęcie straty poniesionej z danego źródła przychodów kojarzy się…

Jak rozliczać filię brytyjskiej firmy?

Chcemy założyć w Polsce filie/oddział pewnej firmy brytyjskiej. W jaki sposób filia rozlicza swoje podatki? Czy podatek ma być płacony w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii? Filia pod względem podatkowym w Polsce rozlicza się identycznie jak każde inne przedsiębiorstwo nie będące filią. Zasadą jest, że tam gdzie jest dochód tam jest również podatek. Niestety będzie…

Czy po wyrejestrowaniu spółki powinienem dalej płacić na ZUS?

Spółka cywilna zostala zamknięta w styczniu poprzez zgłoszenie do urzędu miasta i wyrejestrowane z EDG, na co mam dowód. Do ZUS razem z ostatnią miesięczną deklaracją poszedł druk wyrejestrowania. Jednak po jakimś czasie przyszły zawiadomienia o zaległych składkach. Kilka razy wyjaśniałem telefonicznie, osobiście okazywałem kwitek z UM. Przez ok. 3 lata był spokój. Niedawno dostałem…

Czy w związku z ciążą pracownicy trzeba przygotować dokumentacje dla ZUS?

Moja pracownica jest w ciąży. Czy w związku z tym muszę przygotować jakieś dokumenty dla ZUS? W styczniu wypłaciłem jej chorobowe. Czy muszę jeszcze coś zrobić? Do kiedy mam na to wszystko czas? Nie ma potrzeby, aby teraz przygotowywać jakiekolwiek dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż pracownica w okrasicie ciąży korzysta ze specjalnych uprawnień objętych…

Jak cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce?

Jestem obywatelka Ukrainy. Mam zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. Chciałabym założyć własną firmę handlowo-usługową. Co jest do tego potrzebne i czy jest w ogóle taka możliwość? Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mogła Pani rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą. Stanowi o tym ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, dająca podmiotom możliwość otwierania i prowadzenia bez zastrzeżeń…

Czy mogę skorzystać z odpisów amortyzacyjnych?

W 2003 roku wprowadziłem do ewidencji środków trwałych prywatny, używany samochód podarowany mi wcześniej przez ojca. Nie korzystałem z odpisów z tytułu amortyzacji, jednakże wszystkie inne koszty zaliczałem do kosztu uzyskania przychodu (paliwo, ubezpieczenie). Mam pytanie w związku z tym, czy grożą mi za to jakieś konsekwencje? Jaka jest możliwość „wyprostowania” całej tej sytuacji? Może…