Prezes LW Bogdanka: Spada sprzedaż węgla w Polsce. Importujemy coraz mniej

W I kwartale roku na rynku polskim sprzedano 1 mln ton czarnego surowca mniej niż przed rokiem. Jednak polskim producentom udało się sprzedać prawie całość wydobytego w ich kopalniach węgla, co oznacza, że spada zapotrzebowanie na węgiel sprowadzany z zagranicy.

– W tym roku obserwujemy spadek zakupów na rynku węglowym. Porównując I kwartał roku 2012 do I kwartału roku 2011, globalna sprzedaż węgla energetycznego na rynku polskim spadła o 1 mln ton – mówi Mirosław Taras, prezes LW Bogdanka.

Czyli o ok. 9 proc. Zgodnie z danymi Ministerstwa Gospodarki, w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedano nieco ponad 15 mln ton do celów energetycznych. Jednak, jak zapewnia Mirosław Taras, polscy producenci nie zostali z nadwyżkami surowca.

– Ten 1 mln ton węgla znikł z importu. W ubiegłym roku zaimportowano w I kwartale 3 mln ton węgla, a w tym roku tylko 2 mln. Zatem ta zmniejszona podaż i zmniejszony obrót zbilansował się na imporcie – wyjaśnia prezes LW Bogdanka.

W 2011 roku do Polski trafiło blisko 15 mln ton węgla, głównie z Rosji, Czech i Ukrainy.

W przeciwieństwie do tendencji rynkowej w I kwartale sprzedaż surowca w LW Bogdanka wzrosła i to o blisko 45 proc. do 2,08 mln ton. Wydobycie w tym czasie było zaledwie o 0,1 mln ton większe. Władze kopalni planują, że w całym roku wydobycie przekroczy 8,1 mln ton.

– Jesteśmy już po podpisaniu kontraktów, zawarciu umów na tym poziomie, zatem w tym roku planujemy pełną sprzedaż i nie przewidujemy ubytków – zapewnia Mirosław Taras.

Według prezesa Bogdanki średnia cena węgla na koniec roku wzrośnie o ok. 7 proc.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*