Ruszył Biznes STARTer – nowy program dla pomysłowych przedsiębiorców

Complex S.A. uruchomił projekt Biznes STARTer – inicjatywę wsparcia innowacyjnych pomysłów biznesowych. Projekt skierowano do młodych, kreatywnych osób, twórców nowatorskich rozwiązań technologicznych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych. W swej idei zakłada wyłonienie innowacyjnego pomysłu biznesowego, a następnie stworzenie optymalnych warunków dla jego rozwoju.

BIZNES STARTer oferuje potrzebne wsparcie kapitałowe dla projektów biznesowych, a także wszelką pomoc merytoryczną, w tym udział ekspertów i analityków w zakresie budowania strategii oraz biznes planu. COMPLEX S.A zobowiązuje się tym samym udostępnić autorskie rozwiązania biznesowe, najnowocześniejsze narzędzia i sprawdzone wzorce, dzięki którym twórca przedsięwzięcia pozyska sprawdzone narzędzia pozwalające efektywnie realizować projekt. Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia z obszaru nowoczesnych technologii przemysłowych, mechaniki, automatyki, inżynierii materiałowej, robotyki, multimediów, z zakresu urządzeń mobilnych i telekomunikacji.

Procedura opieki nad projektem rozpoczyna się w momencie zgłoszenia pomysłu w serwisie www.biznesstarter.pl, dostępnym także w wersji mobilnej. Wówczas, biznes plan zostaje poddany szczegółowej analizie. Pozytywna ocena skutkuje zaproszeniem uczestnika do przedstawienia grupie ekspertów prezentacji dotyczącej projektu, a następnie zmierzenia się z serią dodatkowych pytań. W ostatnim etapie, Complex podejmuje decyzję dotyczącą zasadności i możliwości wsparcia danego projektu. Wysokość kwoty rozpatrywana jest indywidualnie i uzależniona jest od oceny projektu biznesowego pod kątem zyskowności inwestycji.

– Założeniem BIZNES STARTer jest kreowanie postawy przedsiębiorczości oraz zachęcenie młodych autorów do realizacji własnych, innowacyjnych projektów. Jesteśmy przekonani, że dzięki udzielaniu wsparcia finansowego i merytorycznego, jesteśmy w stanie uruchomić zyskowne podmioty biznesowe oraz zdywersyfikować ofertę całej Grupy Complex. Modelowym przykładem jest tutaj spółka Kenner, której pomysłodawca z sukcesem przeszedł przez wszystkie etapy weryfikacji biznesowej. Inicjator biznesu pełni obecnie funkcję wiceprezesa, a rosnące zapotrzebowanie na produkty z oferty pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – informuje Michał Nowacki, prezes zarządu COMPLEX S.A.

/COMPLEX S.A.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*