Ruszył nabór projektów o wysokim potencjale innowacyjnym

Ogłoszono I rundę aplikacyjną w 2009 r. konkursu projektów w ramach działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Wnioski do tego najbardziej popularnego wśród przedsiębiorców działania będzie można składać od 2 marca do 15 kwietnia br. Aby pomóc przedsiębiorcom w ich drodze po dofinansowanie innowacyjnej inwestycji, PARP zachęca do korzystania z usług Promotorów Projektów Innowacyjnych.

Działalność Promotorów polega na wydawaniu opinii dotyczących kwalifikowalności projektów do 4.4 PO IG. Skierowana jest do przedsiębiorców, którzy mają wątpliwości, czy koncepcja ich projektu jest zgodna z zasadami działania. Przedsiębiorca, który zwróci się do Promotora może sprawdzić, czy jego projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania
z funduszy strukturalnych.

Promotorzy po raz pierwszy świadczyli swoje usługi i opiniowali projekty w ubiegłorocznych konkursach. – mówi Mariola Misztak-Kowalska, Dyrektor Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia, w PARP. – Ich usługi cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i były bardzo pozytywnie oceniane. Z tej formy wstępnej oceny projektu skorzystało w 2008 roku ponad 40% przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowanie z działania 4.4.

Promotorzy Projektów Innowacyjnych to specjaliści wskazani przez instytucje otoczenia biznesu, w tym działające w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) oraz przez inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Promotorzy mają odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz świadczą usługi o określonym, wysokim standardzie. Pomoc Promotorów jest bezpłatna.

Lista Promotorów będzie uzupełniana w zależności od potrzeb wnioskodawców. W tej chwili do dyspozycji przedsiębiorców jest 36 Promotorów, z którymi można się kontaktować telefonicznie, mailowo, oraz – w zależności od potrzeb wnioskodawców – również umówić się z nimi na spotkanie w Regionalnych Instytucjach Finansujących, partnerach PARP w dystrybucji środków europejskich, działających w każdym województwie. Przedsiębiorcy znajdą wszystkie wskazówki, w jaki sposób można korzystać z usług Promotorów na stronie https://ksu.parp.gov.pl/pl/biznes/ppi.

Źródło: PARP

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*