ZUS już nie taki straszny dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, który nie opłaci obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, grozi kara grzywny. Obecnie wynosi ona do 100 proc. wysokości niezapłaconych składek. Rząd chce, aby kara wynosiła maksymalnie 30 proc. – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Dziennik Gazeta Prawna”.

”– Należy raz na zawsze skończyć z karaniem przedsiębiorców przez ZUS według uznania urzędników. Rząd powinien zdawać sobie sprawę z tego, że dalsze utrzymanie możliwości wymierzania przez ZUS kary dodatkowej firmom tylko dlatego, że nie płacą terminowo składek powoduje ich upadek – mówi Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Tylko w III kwartale 2009 r. wydano 3 tys. decyzji, z których 2,7 tys. już się uprawomocniło. Łączna kwota dodatkowych kar wynosi 2,9 mln zł. W projekcie ustawy ograniczającym bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców, rząd proponuje, aby kara dodatkowa została zmniejszona do 30 proc. niezapłaconej kwoty” – czytamy w ”Dzienniku Gazecie Prawnej”.

”– Ograniczenie dodatkowej opłaty dla przedsiębiorców oznacza, że w przypadku trudności finansowych firma nie będzie musiała się obawiać dodatkowej kary, którą ZUS wyznaczy arbitralnie na podstawie swoich własnych wyliczeń. Najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie wyłącznie kary w postaci karnych odsetek – mówi Jeremi Mordasewicz, ekspert ubezpieczeniowy PKPP Lewiatan i członek rady nadzorczej ZUS” – czytamy dalej.

”Natomiast związkowcy krytykują nową propozycję rządu. Według Andrzeja Strębskiego z OPZZ, zmniejszenie wysokości kar dla firm może ograniczyć wpływy do FUS. Zwraca uwagę, że obecnie firmy obawiają się, że w przypadku zalegania z opłaceniami składek, ZUS może ukarać dodatkową opłatą. Co więcej, jej wysokość będzie zależeć od sytuacji w firmie” – dodaje ”dziennik gazeta Prawna”.

Comiesięcznie odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne stanowią znaczną część kosztów przedsiębiorcy.  Musi on bowiem opłacać składki od co najmniej 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Bez względu na to, jakie miał w danym miesiącu przychody i dochody. Firmy wskazują, że odjęcie składek na ZUS powoduje oszczędności w zaangażowanym kapitale, zmniejsza koszty, pozwala obniżyć cenę, a co za tym idzie stają się bardziej konkurencyjne w stosunku do innych podmiotów działających na rynku. Dlatego coraz więcej z nich stosuje optymalizacje kosztów prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia składek ZUS.

Więcej informacji na ten temat w dzisiejszym wydaniu ”Dziennika Gazety Prawnej”, w artykule Bożeny Wiktorowskiej pt. ”Niższa kara za nieopłacenie składek do ZUS”.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*