Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy spółka z o.o. w likwidacji, która nie podjęła działalności gospodarczej, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Czy spółka z o.o. w likwidacji, która nie podjęła działalności gospodarczej, ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych? Spółka została wpisana do KRS w październiku 2003 r., a w styczniu 2004 r. podjęto uchwale o likwidacji spółki. Spółka nigdy nie podjęła działalności operacyjnej.

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Nie ma zatem mowy o tym, by spółka została otwarta i istniała bez założenia jej ksiąg rachunkowych (por. np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach, 2004.04.19, sygn.. akt IUS IPD1/2-423-5/2004).

Pierwszym zdarzeniem wywołującym skutki finansowo-majątkowe może być choćby wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, zakup wyposażenia, płatność za dokonanie czynności z tytułu rejestracji spółki.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 199 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.