Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Kontroling jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem

Kontroling (budżetowanie, raportowanie) to jedno z podstawowych narzędzi systematycznego i sformalizowanego zarządzania, które z jednej strony uwzględnia interesy poszczególnych menadżerów z wizją i misją przedsiębiorstwa, z drugiej zaś, pozwala skonfrontować zasoby, jakie znajdują się w dyspozycji firmy z rzeczywistością i zamierzeniami określonymi w planach długookresowych.

Informacyjna funkcja kontrolingu

Dość często w różnych firmach zdarza się, że osoby koordynujące projekt kontrolingu nie wiedzą ile czasu przy danym projekcie spędzają poszczególne osoby. Nikt nie jest w stanie stwierdzić jak dużo czasu pochłania dany klient. Największym problemem jest jednak kalkulacja kosztów i porównywanie ich ze zleceniem oraz kosztami, jakimi firma ponosi na każdego pracownika. Kontroling więc, nie tylko daje możliwość ograniczania niepotrzebnych kosztów, ale sam w sobie generuje również poważne wydatki dla firmy.

Kontroling oparty jest na zarządzaniu poprzez informację. Dlatego najważniejszym zadaniem systemu kontrolingu marketingowego jest zapewnienie decydentom dostępu do niezbędnych danych płynących zarówno z otoczenia przedsiębiorstwa, jak i z jego wnętrza. Na tym etapie funkcjonowanie kontrolingu opiera się na wykorzystaniu systemu informacji marketingowej. System ten ma istotny wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo, samą organizację oraz tworzących ją ludzi. Poza funkcją zasilania w informację, kontroling zapewnia również koordynację jej przepływu pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.