Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nietypowy czas pracy a udzielanie urlopu

Kodeks pracy w znaczący sposób upraszcza zasady udzielania urlopów w przypadkach wykonywania dozwolonej pracy w niedziele i święta, a także precyzuje zasady udzielania urlopów pracownikom zatrudnionym w różnych systemach i rozkładach czasu pracy.

W dni robocze

W prawie urlopowym zasadą jest, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni robocze (art. 154 § 2 zd. 1 k.p.). Dniami roboczymi są wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i świąt określonych w odrębnych przepisach, tj. w przepisach ustawy z 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.).

Do urlopu nie wlicza się dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy (art. 154 § 2 zd. 2 k.p.). Zasada ta w pełni znajduje zastosowanie w przypadku pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy, tj. gdy wykonują codzienną pracę w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin na dobę.

Każdy pracownik, niezależnie od tego, w jakim systemie czasu wykonuje pracę, jest uprawniony do określonej liczby dni wolnych od pracy. Są to dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta) oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w 5-dniowym tygodniu pracy. O tym, które dni tygodnia będą dla danego pracownika dniami wolnymi od pracy, zgodnie z zasadą 5-dniowego tygodnia pracy, decyduje pracodawca ustalając rozkład czasu pracy danego pracownika. Najczęściej jest to sobota, ale może być również inny roboczy dzień tygodnia.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.