Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. – Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a podatek od czynności cywilnoprawnych

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową a podatek od czynności cywilnoprawnych

Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 12 luty 2013 r.

Sygnatura: I SA/Bd 2/13

Teza:

„…Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o. Skoro wartość wkładów przy przekształceniu stanowi podstawę opodatkowania, tzn., że opodatkowaniu podlega wartość wkładów z samego przekształcenia, bez żadnych dodatkowych wkładów wnoszonych przy okazji przekształcenia…”


Komentarz:

Główny przedmiot sporu pomiędzy Skarżącą spółką a organem podatkowym dotyczył rozstrzygnięcia czy spółka komandytowa będąca następcą prawnym przekształconej spółki z o. o. zobowiązana będzie do zapłaty PCC w związku z transakcją przekształcenia.

Zdaniem spółki nie będzie ona zobowiązana do zapłaty PCC, ponieważ spółka przekształcona otrzyma taki sam majątek, jak miała spółka przekształcana. Spółka przekształcona przejmuje taką samą strukturę kapitałów jaka była w spółce z o.o. przed dokonaniem przekształcenia. Według spółki sam fakt przekształcenia nie będzie w tym przypadku prowadził do zwiększenia majątku spółki komandytowej. Tym samym nie dojdzie do podwyższenia podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC.

Fiskus miał jednak w niniejszej sprawie odmienne stanowisko. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem organu podatkowego, jeżeli dojdzie do przekształcenia spółki i zwiększenia majątku spółki przekształconej, w konsekwencji uwzględnienia w majątku spółki osobowej zysków spółki przekształcanej, w PCC powstanie obowiązek podatkowy. Podstawę opodatkowania, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC, będzie stanowiła wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, przy czym zwolnieniu będzie podlegała część wkładu odpowiadająca opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce przekształcanej.

Sprawę rozstrzygał WSA w Bydgoszczy. Zdaniem sądu opodatkowaniu PCC podlega różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o. Za podstawę do powyższego twierdzenia WSA wskazał przede wszystkim treść regulacji dotyczących zwolnienia podatkowego, ustalenia podstawy opodatkowania, a także zmiany umowy spółki (art. 9 pkt 11 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC).

Zdaniem sądu, gdyby uznać, że przekształcenie nie skutkuje żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie spółki osobowej, ze względu na przejęcie struktury kapitałów spółki z o.o., to nie można byłoby pogodzić tego twierdzenia z treścią art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy o PCC, który jednoznacznie stanowi, że podstawą opodatkowania przy przekształceniu spółki jest wartość wkładów do spółki osobowej, jak również z zapisem art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, który przewiduje, że za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie spółki, jeżeli jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej. Regulacje te byłyby wówczas zbędne, nie zawierałyby żadnej treści normatywnej, nie występowałby bowiem majątek do opodatkowania.

Dlatego też jeżeli wartość wkładów do spółki osobowej, przewyższa kapitał zakładowy spółki przekształcanej, to ta nadwyżka z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania podlega PCC. Tym samym uzyskanie przez spółkę komandytową w wyniku przekształcenia w nią spółki z o. o. kapitału zapasowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz zysku bieżącego spółki kapitałowej, wchodzi w zakres podstawy opodatkowania i podlega opodatkowaniu PCC.Anna Kaźmierczak,
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.