Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Parę słów o systemie tożsamości firmy

W warunkach silnej konkurencji rynkowej przywilejem klienta jest możliwość dokonania wyboru spośród ofert wielu firm zabiegających o jego względy. Sprzedając produkt lub usługę, które są podobne – lub wręcz identyczne jak w ofercie innych przedsiębiorstw, firmy starają się przyciągnąć konsumenta przy użyciu wszystkich dostępnych środków. 

Program tożsamości firmy

Klient coraz częściej czuje się zagubiony w świecie coraz to wymyślniejszych reklam i promocji. Wybierając daną ofertę zwraca coraz częściej uwagę na takie kwestie jak zaufanie do firmy, czy swoje wcześniejsze doświadczenia w kontaktach z danym przedsiębiorstwem.

Uzyskaniu w oczach klienta wizerunku przewidywalnej i stabilnej firmy pomaga stworzenie jednolitego systemu wzorców tworzących system tożsamości firmy. Elementy systemu jak fragmenty układanki powinny współgrać ze sobą tworząc jednolity wizerunek firmy.

Pełny program tożsamości firmy obejmuje:

  • system identyfikacji wizualnej, czyli indywidualizujące oznakowanie atrybutów działalności, które pozwala na szybkie odróżnienie przedsiębiorstwa od konkurentów,
  • zespół narzędzi służących publicznej prezentacji firmy i jej oferty,
  • system zachowań, obejmujący kulturę organizacyjną firmy oraz schemat zachowań pracowników (wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa).

Największe firmy dysponują grubymi podręcznikami zawierającymi wypracowany przez lata opis systemu tożsamości. Zawarte w nich informacje obejmują obowiązujące w przedsiębiorstwie wzorce zachowań, ujednolicone normy dotyczące systemu informacji wizualnej, procedur obsługi klienta, czy też możliwe scenariusze działania w sytuacjach kryzysowych.

Tak ważny wizerunek

Wzrost znaczenia masowych środków przekazu spowodował, że wizerunek nabiera dla firmy coraz większego znaczenia. Przedsiębiorstwa aspirujące do zajęcia silnej pozycji na rynku potrzebuje wyróżniającej od konkurentów, indywidualizującej tożsamości i jasnych form komunikowania się z otoczeniem. Sposobem na osiągnięcie tego celu jest rozpoczęcie prac nad stworzeniem własnej tożsamości.

Zmierzając do zbudowania indywidualnego systemu tożsamości, trzeba zastanowić się nad kilkoma ważnymi pytaniami. Co reprezentuje sobą firma? Gdzie są jej korzenie? Jaka jest jej misja? Jakie cele stawiamy przed nią i jakie są szanse wyróżnienia na rynku? Uzyskane odpowiedzi pozwolą na dobór odpowiednich środków, które pozwolą na stworzenie harmonijnego wizerunku firmy.

Poważnym zagrożeniem jest jednak traktowanie działań zmierzających do kreowania tożsamości firmy jako doraźnego środka likwidacji bieżących problemów. Częste zmiany źle rzutują na wizerunek firmy powodując, iż jest ona postrzegana jako niestabilna, a przez to niewiarygodna. Z kolei brak zmian powoduje wrażenie braku nowoczesności w działaniu. Polskie firmy rzadko dysponują z góry ustalonym budżetem na tworzenie swojej tożsamości i zarządzanie wizerunkiem. Do realizacji zadań w tej mierze wyznaczane są osoby nie mające odpowiedniej wiedzy i siły przebicia pozwalającej wpłynąć na postrzeganie przedsiębiorstwa.

Koszty przygotowania, wprowadzenia w życie i bieżącej korekty zintegrowanego i pełnego systemu tożsamości firmy są niestety dość wysokie. Proces ten wymaga dużej cierpliwości i konsekwencji oraz pracy wielu osób. Wydatki nabierają jednak racji bytu po przeanalizowaniu spodziewanych korzyści. Odpowiedni wizerunek jest zawsze dużym krokiem na drodze do osiągnięcia sukcesu firmy.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.