Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Telepraca – bliżej potrzeb pracownika

Wraz ze wzrostem udziału środków komunikacji elektronicznej w życiu codziennym, także tym zawodowym, rośnie popyt na telepracę. Dzięki niej pracownik może w sposób bardziej elastyczny dostosować swoje potrzeby do potrzeb pracodawcy. I choć w Polsce to nadal tylko 1 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce, w Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi już średnio 11 proc. Przewiduj się, że szersze zastosowanie tej formy współpracy nie tylko zwiększy mobilność polskich pracowników, ale także sprawi, że miejsca pracy będą tańsze.

Specyfika telepracy

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie ustawą o telepracy jest adresowana do pracowników, których stosunek pracy podlega tym samym przepisom kodeksu pracy (dalej: k.p.), co zatrudnieni w sposób klasyczny, a których praca może być wykonywana systematycznie poza zakładem pracy z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Ustawa umożliwia osobie ubiegającej się o zatrudnienie wybór takiej formy zatrudnienia już na etapie nawiązywania stosunku pracy, jak również w trakcie trwania zatrudnienia. Elastyczność formy zatrudnienia, jaką niesie za sobą telepraca, umożliwia pracownikowi pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego w nieoczekiwany dotąd przez wszystkich sposób.

Na uwagę zasługuje fakt, że elastyczne zasady organizacji czasu pracy stanowią bardzo ważny czynnik determinujący aktywność zawodową osób, które:

  • mają obowiązki rodzinne,
  • są osobami niepełnosprawnymi,
  • łączą stosunkowo często pracę z nauką,
  • pracują w więcej niż jednym miejscu pracy,
  • mieszkają w miejscowości oddalonej znacznie od miejsca wykonywania pracy.

Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że w Polsce elastyczność organizacji pracy zawodowej jest bardzo niska. Determinuje to pogląd, iż obecnie pracownicy rzadko mogą korzystać z takich rozwiązań jak możliwość zmiany godziny rozpoczęcia lub zakończenia czasu pracy. Jak pokazują badania pracodawcy niechętnie wyrażają zgodę na pracę poza biurem, ale nowe regulacje powinny to zmienić. Jednak jak się okazuje co najmniej połowa z nich mogłaby te samą prace wykonywać w domu za pomocą komputera czy telefonu równie skutecznie, a może i efektywniej. Zakłada się, że telepraca w Polsce będzie wykorzystywana głównie w formie samozatrudnienia. Wśród pracowników najemnych niewiele będzie tym zainteresowanych, tym bardziej, że wiele prac nie da się wykonać poza zakładem pracy. Można zatem przypuszczać, że wprowadzone do kodeksu pracy uregulowania dotyczące telepracy przyczynią się do zwiększenia zainteresowania tą formą wykonywania pracy wśród pracowników, charakteryzujących się dużą niezależnością.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.