Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Urlop rehabilitacyjny w 12-godzinnym systemie pracy

Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i posiadam prawo korzystania z urlopu rehabilitacyjnego (10 dni). Pracuję w systemie czterobrygadowym 12-godzinnym (dwa dni w pracy, dwa dni wolne). Jak w takim przypadku nalicza się dni urlopu rehabilitacyjnego? Czy jest on również naliczany tak jak urlop wypoczynkowy?

System, w którym wykonuje się pracę przez 12 godzin to tzw. system równoważny.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

W Pańskim przypadku zatem urlop będzie Panu udzielony w wymiarze dobowego czasu pracy w tym dniu, w którym powinien Pan pracować, a chce skorzystać z urlopu. Jeżeli będzie chciał Pan wykorzystać 2 dni urlopu to z ogólnej puli przysługujących 240 godzin (30 dni urlopu) albo 288 godzin (36 dni urlopu) zostaną odjęte 24 godziny. Urlop nalicza się tylko za te dni (godziny), które są dla Pana dniami wykonywania pracy.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

Art. 152 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop ( tj. Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.