Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zwolnienie bez okresu wypowiedzenia

Czy jeśli na umowie o współpracy na czas określony nie mam podanego okresu wypowiedzenia, to czy mogę zwolnić się z dnia na dzień nie podając powodu? Czy mogę mieć z tego powodu jakieś nieprzyjemności ze strony firmy?

Jeśli treść umowy nie reguluje kwestii dotyczących obowiązków związanych z jej wypowiedzeniem, ani nie wskazuje terminu jej wypowiedzenia, wtedy może Pani ją wypowiedzieć w każdej chwili. Zobowiązania bezterminowe o charakterze ciągłym, a tak można zakwalifikować tę umowę, co do zasady wygasają po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych. Jeśli brak jest takich terminów zwyczajowych w Pani branży, bądź ustawowych wynikających z rodzaju zawartej umowy, wtedy umowa wygaśnie niezwłocznie po wypowiedzeniu.

Jeśli na przykład umowa o współpracy może być zakwalifikowana jako umowa zlecenia, wtedy zleceniobiorca przy odpłatnej umowie musi zwrócić uwagę by wypowiedzenie oparte było na ważnym powodzie. W braku ważnego powodu zleceniobiorca naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą względem pracodawcy.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 3651 , art. 746 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.