97 tys. zł na założenie firmy. Młodzi przedsiębiorcy muszą zaczekać

Osoby, które myślą o pozyskaniu środków z rządowego programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” muszą uzbroić się w cierpliwość. Od kwietnia trwa wybór nowych pośredników, którzy zajmą się przyznawaniem wsparcia. A do zdobycia jest nawet 97 tys. zł.

Fot. FORUM/ Pawel Sonnenburg

Rządowy program wystartował pod koniec 2013 roku jako wspólny projekt Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Założeniem inicjatywy jest udzielanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek osobom, które myślą o własnym biznesie, ale brakuje im kapitału na start. Program skierowany jest do bezrobotnych, studentów oraz świeżo upieczonych absolwentów. Aby zdobyć wsparcie na starcie pomysłodawca musi odwiedzić pośrednika finansowego działającego w danym województwie. To tam należy złożyć wypełniony wniosek, w którym przedstawiony zostanie biznesowa idea.

Od 1 marca 2019 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wynosi 97 274,80 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 29 182,44 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2018 r.).

Osoby z pomysłem na biznes, które myślą o skorzystaniu z tego programu muszą jednak zaczekać, gdyż nabór został wstrzymany. Na tą chwilę ostatnim komunikatem jest informacja z 4 kwietnia, która brzmi następująco:

Uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie stanowiska pracy przez obecnie działające instytucje finansowe został chwilowo wstrzymany. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11 marca br. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na wybór nowych pośredników finansowych, którzy udzielać będą pożyczek w ramach 8 regionów oraz 3 makroregionów (tj. na terenie całego kraju). Planowe otwarcie ofert Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym nastąpi 17 kwietnia br. Wraz z zawarciem nowych umów, Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże pośrednikom finansowym łączną alokację w wysokości 110 mln zł na utworzenie funduszy pożyczkowych. Na bieżąco będziemy przekazywać informacje o wyborze nowych pośredników finansowych.

Od tego czasu na stronie rządowego programu nie pojawiła się nowa informacja na temat wznowienia naboru. Nowi pośrednicy będą mieli do dyspozycji 110 mln zł, które trafią do osób zainteresowanych pozyskaniem atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało 700 młodych przedsiębiorców.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl