Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych – jak uzyskać?

Koronawirus coraz bardziej zaczyna doskwierać przedsiębiorcom, w tym także osobom samozatrudnionym. Jednak w Tarczy Antykryzysowej pojawiło się rozwiązanie, które ma pomóc, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wyjaśniamy, jak pozyskać dofinansowanie na własną firmę.

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych; Fot. Shutterstock

Przyjęta tzw. Tarcza Antykryzysowa umożliwiła zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorców, ale także wprowadziła dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. W ustawie można znaleźć jeszcze inne rozwiązanie, jakim jest dotacja dla osób samozatrudnionych.

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych

Zgodnie z art. 15zzc ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Takie dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który odnotował zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w stosunku do łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku (za miesiąc uznaje się również 30 dni kolejno po sobie następujących). Jednak wielkość udzielonego wsparcia jest uzależnione od wielkości spadku obrotów osoby samozatrudnionej.

Ile wyniesie dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych?

Wielkość spadku obrotów

Wielkość dofinansowania osób samozatrudnionych

30-49,99 proc. 50 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
50-79,99 proc. 70 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
Od 80,99 proc. 90 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wsparcie ze strony państwa nie może jednak trwać dłużej niż 3 miesiące. Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność, przez okres otrzymywanej pomocy, a także w późniejszym okresie, równemu czasu trwania wsparcia. W przypadku niedotrzymania tego terminu przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, lecz bez odsetek. Będzie miał na to 30 dni od momentu otrzymania wezwania starosty.

Przykład

Przedsiębiorca XYZ, będący osobą samozatrudnioną odnotował swoje przychody następująco:
8 000 zł (styczeń 2019 r.), 9 500 zł (luty 2019 r.), 9 000 zł (marzec 2019 r.), 10 000 zł (styczeń 2020 r.), 7 000 zł (luty 2020 r.), 3 000 zł (marzec 2020 r.). Złożył on wniosek w dniu 06.04.2020 r. o przyznanie mu dofinansowania, ze względu na spadek przychodu spowodowanego wystąpieniem COVID-19. W związku z tym:

Suma przychodów z dwóch miesięcy z 2020 r.
10 000 zł + 7 000 zł = 17 tys. zł

Lub 7 000 zł + 3 000 zł = 10 tys. zł

Suma przychodów z dwóch miesięcy w 2019 r.
8 000 + 9 500 zł = 17,5 tys. zł

Lub 9 500 zł + 9 000 zł = 18,5 tys. zł

Wielkość spadku obrotów

Pierwszy przypadek: (17,5 tys. zł – 17 tys. zł)/ 17,5 tys. zł = 3 %

Drugi przypadek: (18,5 tys. zł – 10 tys. zł)/ 18,5 tys. zł = 46 %

W pierszym przypadku przedsiębiorca nie otrzymałby wsparcia, jednak w drugim przypadku już owszem. Zgodnie z ustawą otrzymałby 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1 300 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych?

Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy. Będzie on dostępny zarówno na stronie internetowej, jak i na portalu ePUAP, jednak dopiero w momencie ogłoszenia naboru przez dany PUP. Jednak, gdy tylko to nastąpi osoba samozatrudniona będzie miała 14 dni na złożenie wniosku.

Zgodnie z ustawą we wniosku powinny znaleźć się takie informacje jak:

  1. oświadczenie o wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości,
  2. oświadczenia o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
  3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
  5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednak nie tylko środki można pozyskać w ramach tarczy antykryzysowej. Również banki przygotowały specjalne oferty dla firm.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

Monika

6 kwietnia 2020 Odpowiedz

Witam, a co w przypadku, gdy założyłam jednoosobową działalność gospodarczą we wrześniu 2019 i nie mam historii rocznych obrotów. Czy w takim przypadku mam szanse na uzyskanie tej pomocy?

Avatar

Maciej

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

Właśnie mam taką samą sytuację i niestety przepisy nic o tym nie mówią a porównają np. Luty i marzec 2019 do 2020 to mamy bilas dodatni a nie straty więc też czekam na rozwiązanie tego problemu.

Avatar

Anna

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

Ja też mam taką samą sytuację, działalność od 11.2019.

Avatar

Hircine

18 kwietnia 2020 Odpowiedz

Pytałem w panelu gov.
Podobno można składać.
Też byłem zaskoczony.
Zapytałem ich jak mam rozumieć słowo „analogicznie”.
Powiedzieli że to jest błąd i mogę się ubiegać.
Prowadzę działalność od listopada 2019

Avatar

Sylwester

10 czerwca 2020

A co z działalnością branża budowlana w 2019 roku marzec 9tys kwiecień 9 maj 8 tys przychodu a w 2020 bez przychodu przez wirusa działalność jednoosobowa bez zatrudnionych czy coś się należy

Avatar

ala

26 maja 2020 Odpowiedz

a co z samozatrudniającymi którzy założyli działalność w marcu i do tej pory nie mogą ruszyć bo oszczędności się skończyły pomoc panstwa 0 dochody 0 czy cos im się należy?

Avatar

Hemi

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

Następny PiS…..ki pomysł jak dawać żeby nikt nie brał

Avatar

POdatki płać

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

Hemi … Jak unikałeś podatków, to nie dziw się, że wszystkim nie dadzą. Stwierdzenie moje jest w stosunku do Ciebie równie zasadne jak i Twoje…. Ja mam spadki ponad 50%RdR, więc Ty raczej j kryzysu nie masz u zaliczasz się do grupy żuli z 500+ z silnikiem HEMI …

Avatar

Barnaba

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

W stu procentach się zgadzam, skurwysynska propaganda słabego państwa!

Avatar

Malisa

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

Ja mam tak samo ,firma funkcjonuje kilka miesięcy.

Avatar

Ola

30 kwietnia 2020 Odpowiedz

Gdy działalność powstała w trakcie 2019 roku powstaje pytanie, które miesiące ze sobą porównywać w 2019? U mnie działalność jest od maja 2019… Czy mogę ubiegać się o to dofinansowanie?

Avatar

Angelina

30 kwietnia 2020 Odpowiedz

Rozumiem, że będzie Pan brał do porównania listopad-grudzień?

Avatar

Łukasz

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

Czy można korzystać jednocześnie ze zwolnienia z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące?

Avatar

Miki

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

A Ci którzy maja zobowiązania względem ZUS w 2019 bo już wtedy było im ciężko teraz niech zlikwidują działalność bo tarcza ich nie obejmuje ,bo po co pomagać tym co bardziej potrzebowali i nadal potrzebują pomocy. Uchwalili coś z czego nie można skorzystać .

Avatar

Malisa

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

Tak.

Avatar

Beata

7 czerwca 2020 Odpowiedz

Może się Pan ubiegać, ale dopiero za listpad i grudzień jeśli będą jeszcze pieniądze. Firma musi działać min.14 miesięcy, żeby złożyć wniosek np. ktoś rozpoczął działalność 11 czerwca 2019 roku to wniosek może złożyć dopiero 12 sierpnia 2020r. biorąc pod uwagę przychody z miesięcy czerwiec i lipiec.

Avatar

AnnMag

7 lipca 2020 Odpowiedz

Udało się otrzymać dotację?

Avatar

Pielęgniarka

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

Pracuje na etacie za 2800zl netto. Oprócz tego pracuje na kontrakcie jako pielęgniarka. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie kontynuuje dyżurów kontraktowych. Jak mam z pensji zapłacić zobowiązania firmowe/ składka zdrowotna i leasing samochodu/ i przeżyć? Co dla mnie ma ,tarcza, ? NIC!

Avatar

Nikos

7 kwietnia 2020 Odpowiedz

Styczeń ponad 120tys, Luty 86tys, marzec do 15 dnia 8tys,. Kwiecień -czerwiec zero przychodów…tak przychodu a nie dochodu Pisowcy. Czy coś mi się należy ?

Avatar

Waldek

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

A co z tymi co zaczęli działalnośc w marcu 2020.
„Pecha” mają jak stwierdził premier Maowiecki..
Pomoc jest taka żeby ludzie nabrali kredytów w bankach na ratowanie firmy. A rząd dotuje banki żeby „zachować zdolności kredytowe systemu bankowego”
Słownik j.polskiego nie zna wystarczająco obelżywych słów żeby to opisac

Avatar

Nieuczciwy

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

Sprzedając sprzęt znacznej wartości zarabia się ułamki % na tym a prowadząc usługi koszty są zupełnie inne ale już dochód znacznie się różni ….
Np. sprzedaż 3 komputerów po 6000 zł brutto przekracza możliwość dofinansowania ale na taki komputerku zarobek jest na poziomie 0,5 % czyli dochód marny, a prowadząc usługi i typu przykład z „pupy” ale prawdziwy bo kopiąc rowy szpadlem za 50 zł jak przychód wyniesie mniej powiedzmy 14000 zł to dochód jest znacznie ale to znacznie większy niż sprzedaż taki komputerów
Pytam się gdzie tu logika w dofinasowaniu bo :kopacz ma dochód bez dodatkowych odliczeń na poziomie około 8 koła a sprzedawca komputerów na poziomie ~100 zł TAK około 100 PLN a Wy myśleliście że ile … O ten to żyje patrz sprzedał 2 laptopy po 5 koła i komputer za 8 koła to ma już kasy ale nikt nie myśli że przecież On ich nie stworzył – nie wytworzył z niczego ani mikroukładów ani nie wyklepał obudowy – to musiało powstać z czegoś co zostało wytworzone przez innych więc za to musiał zapłacić innym producentom więc na jego koszt sprzedaży składa sienie tylko szpadel ale wiele innych produktów i żeby zarobić te 7 czy 8 koła musi mieć znacznie większy przychód co dyskwalifikuje go z pomocy, a jednak żyć musi, a dalej licząc to Pan „kopacz rowów” nie płaci za lokal bo go nie potrzebuje, natomiast taki przykładowy sprzedawca komputerów musi jeszcze opłacić za lokal – sklep w galerii lub w dobrze usytuowanym miejscu …..
Powiedźcie jak ma żyć bo „kopacz” mimo, że po wykopaniu rowu ma powiedzmy czystego dochodu już po odliczeniach na tym przykładzie ponad 5 koła to sprzedawca PC-tów jeszcze musi do tego interesu dokładać, a Państwo Polskie nie wspomoże sprzedawcy komputerów ale wspomoże biednego „KOPACZA”

Avatar

Darek

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

W przykładzie mowa o przychodzie, a we wniosku o obrocie :/
Jak to jest?
a poza tym…jak wyliczyć Obrót w przypadku przedsiębiorcy będącego VATowcem?

Avatar

teresa

20 kwietnia 2020 Odpowiedz

Jesli jest sie WATowcem to przychód jest netto/bo WAt sie nie liczy, został odprowadzony i nie ma już go w przeds. – patrz rozliczenia PIT,,/ , a obrót to inna nazwa tego przychodu , czyli też podaje sie netto

Avatar

on

26 kwietnia 2020 Odpowiedz

Jedyne rozwiązanie to nie sprzedawać jeśli taka jest ustawa… 😉 Podobnie postojowe dane od państwa w wysokości aż 1300zł dla samozatrudnionych zwolnionych z VAT na karcie podatkowej. W rzeczywistości 1000zł, bo trzeba podatek zapłacić w Urzędzie Skarbowym. I za 1000zł da się wyżyć przez miesiąc, jeśli brak chętnych na usługi? to są chyba żarty… na postojowe się czeka miesiąc, czyli np. ja jestem bez jakichkolwiek dochodów w zasadzie prawie 2 miesiące… Gdyby nie oszczędności własne, to ciężka sprawa by była. Weźmiesz pożyczkę, czy dofinansowanie musisz wykazać cel, a na wypłatę dla siebie się nie da, bo wypłata nie jest kosztem uzyskania przychodu dla samozatrudnionych…

Avatar

Kryzys mam w D

22 czerwca 2020 Odpowiedz

Prowadzicie działalność i nie wiecie co to obrót, przychód czy dochód??? Litości. Nie kompromitujcie się. Przedsiębiorcy za trzy grosze. Nic dziwnego, że padacie. Douczyć się a nie podstawówka skończona, rozumy pozjadane i tylko czekać aż ktoś coś da. Gdzie wasza przedsiębiorczość??? :))))))

Avatar

Dawid

9 kwietnia 2020 Odpowiedz

Witam,

gdzie można znaleźć wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności?

Dzięki

Dawid

Avatar

Slawek83

11 kwietnia 2020 Odpowiedz

Witam. Jak znaleźć wniosek o dofinansowanie osoby samozatrudnionej na epuap i jaka jest prawidłowa nazwa tego wniosku. Pozdrawiam.

Avatar

zbyszek 54

20 lipca 2020 Odpowiedz

Niestety Bracie nie masz racji. Zdecydowana większość komentujących wie co to jest dochód. A tylko dochód ma wpływ na kondycję przedsiębiorstwa. Nie wie tylko tego rząd i ZUS /miały być ulgi w składkach dla firm jeszcze przed pandemia i brany był pod uwagę przychód – efekt był taki, że nikomu się ta ulga nie należały/. Nikt nie czeka z założonymi rękami aż mu się coś da. Ale skoro stwarza się instrument mający stanowić pomoc to to ten instrument ma grać a nie pier…ć

Avatar

obserw

14 kwietnia 2020 Odpowiedz

Prowadzę działalność, wynajem samochodów i mam koszty około 10 tyś miesięcznie, oprócz tego pracuję na etacie za 2000 złotych. W tej sytuacji nic nie dostanę od PIS państwa, nawet pożyczki 5 tyś nie mogę….w sumie jestem mikro-przedsiębiorcą i zatrudniam mniej niż 10 osób – zatrudniam siebie. Tak rozumuje…ale muszę się zapisać do pis aby cokolwiek dostać.

Avatar

Daniel

15 kwietnia 2020 Odpowiedz

Proszę o pomoc. Chciałbym skorzystać z dofinansowania. Działalnosć prowadzę od 2 marca 2019 r.

Czy to znaczy, że JEDYNĄ opcją jaką mogę wpisać we wniosku to okres 2 marca 19/20 – 2 maja 19/02 ? Nie mogę zatem złożyć wniosku przed 2 maja tak?

Przed uruchomieniem działalności (tj przed 2 marca 19) i trochę w trakcie działalności (2 tygodnie w trakcie DG) pracowałem na etacie – czy może mogę zaliczyć to do spadku obrotów czy nie?

Rozumiem to tak, że w zasadzie ustawodawca ograniczył miesiące które można wziąć pod uwagę do okresu 1 stycznia – dzień złożenia wniosku (dziś 15 kwietnia). A co zatem z osobami, które jak ja – założyły działalność w marcu i nie mają skąd wziąć tych dwóch miesiący? Albo w ogóle założyły działalność np. w czerwcu 2019 ? One nie mają jak o to wystąpić?

A jak jest z “ilościowym” spadkiem obrotów – jeżeli w 2019 r. wykonywałem usługi dla dwóch podmiotów, a w 2020 r. dla jednego to znaczy, że mam spadek 50 % tak?

Avatar

kinga

22 kwietnia 2020 Odpowiedz

a jak to jest jak ktos złozył wniosek o pozyczkę 5 tys to tez moze skladac o dofinansowanie czesci kosztow dzialanosci ? czy tylko jedno z nich mozna .

Avatar

Ala

25 kwietnia 2020 Odpowiedz

Zapytaj w swoim Urzędzie bo tego nawet na infolinii się nie dowiedziałam. Ja składam, Pan powiedział że jeśli są spadki i nie są pokrywane te same koszty działalności to można, ale oni sami pewnie nie wiedzą jak to interpretować i sprawdzić.

Avatar

Rafał

26 kwietnia 2020 Odpowiedz

A na jakie to cele? Jeśli złożyłaś do ZUS o zwolnienie ze składek ZUS i postojowe, to na co? tu trzeba uważać, żeby nie popełnić przestępstwa przy oświadczeniu! bo nie wiem, czy cześć na które chcesz przeznaczyć w swojej firmie jednoosobowej ewentualne dofinansowanie, może uwzględniać wynagrodzenie za pracę w własnej firmie? bo wynagrodzenie za pracę właściciela firmy nie jest kosztem prowadzenia działalności! wynagrodzenie pracownika jest kosztem, ale wynagrodzenie szefa nie! na ZUS-y, na podatki, na wynajęcie lokalu – tak.- bo to koszta prowadzenia działalności. Czyli jak jesteś samozatrudniona to moim zdaniem można się starać albo o pożyczkę, albo o dofinansowanie, chyba, że masz koszta bieżące tak duże, to wtedy raczej obie możliwości się nie wykluczają. Jeśli nie, a składasz wniosek, to tam podajesz w kodzie czym się zajmujesz i przykładowo podczas kontroli PUP okażę się, że pobierasz kasę dwa razy na ten sam cel. hmmm

Avatar

Rafał

26 kwietnia 2020 Odpowiedz

najmu chyba też nie… 😉

Avatar

Rafał

26 kwietnia 2020 Odpowiedz

Ale trzeba mieć duże koszta. Przykładowo jeśli się starało o zwolnienie ze składek ZUS to zostaje tylko zapłata podatku i inne koszta np. media (prąd do biura, paliwo służbowe itp.. np. wynajem lokalu nie jest kosztem uzyskania przychodu. Samozatrudniony nie może objąć kosztami uzyskania dochodów swojego wynagrodzenia, bo to obejmuje tylko i wyłącznie postojowe (jak zatrudniasz kogoś, wtedy kosztem uzyskania przychodu jest wypłata pracownika), a nie dofinansowanie i mikropożyczka (dochód czyli wynagrodzenie za pracę szefa (właściciela firmy) nie jest kosztem uzyskania przychodu, bo jest nim sam przychód); zatem byłbym raczej ostrożny z wysyłaniem wniosku do PUP o przyznanie równocześnie pożyczki i dofinansowania jeśli starałaś się o w ZUS o zwolnienie ze składek i postojowe, czy chociażby o samo zwolnienie ze składek ZUS, bo może to być interpretowane jako staranie się o dofinansowanie na ten sam cel z innych źródeł. No, chyba że masz takie duże wydatki… Trzeba sobie policzyć.

Avatar

Marzena

4 maja 2020 Odpowiedz

A co z mikroprzedsiębiorcami, którzy tak jak ja założyli działalność po 2 marca?
Jeśli założyłam DG 12 marca to już nie potrzebuję na chleb? Dlaczego ustawodawca nas ominął? Czuję się pokrzywdzona taką decyzją.

Avatar

Kama

27 kwietnia 2020 Odpowiedz

A co jeśli ktoś założył działalność w kwietniu zeszłego roku? Nie dość że marca nie ma do porównania to jeszcze pierwsze miesiące prowadzenia DG to masakra. Można to jakoś obejść?

Avatar

Doradca

28 kwietnia 2020 Odpowiedz

W sprawie tych, którzy nie mają roku, kontakt z infolinią.
Są dwa kryteria ze spadkiem w formularzu jeden, trzeba złożyć wniosek i ewentualnie dosłać pismo po wszystkim.
Bubel goni bubel.

Avatar

Iza

20 maja 2020 Odpowiedz

Tarcza Antykryzysowa 3.0, która weszła w życie 18 maja 2020 r. wprowadza świadczenie postojowe dla osób, które założyły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku. Do tej pory mogli ubiegać się o to świadczenie tylko przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 lutym. Czyli wykluczone z pomocy były osoby, które założyły działalność w lutym i marcu. Po prawie trzech miesiącach nadeszła wreszcie pomoc dla nowych firm. Ale taka pomoc, że prawdopodobnie nikt z tej pomocy nie skorzysta.
Ja założyłam działalność pod koniec lutego. Zarobiłam, wystawiłam rachunek klientowi. Czyli był przychód w lutym. Ale jak wczoraj poszłam do ZUS, żeby wypełnić wniosek o przyznanie świadczenia postojowego (bo w końcu 18 maja 2020 r. Tarczą 3.0 dopuszczono mnie do tego świadczenia), okazało się, ze we wniosku muszę wykazać przychód – tylko z marca i kwietnia. Wiadomo, w marcu wybuchła epidemia, wszystko stanęło, ludzie siedzieli w domach i bali się zarazić. Policja jeździła po ulicach i grzmiała przez megafon: „Zostańcie w domach!”. Na wszystkich padł blady strach. W związku z czym w marcu nic nie zarobiłam i w kwietniu również, bo moja praca polega na bezpośrednim kontakcie z klientem. Na wniosku o świadczenie postojowe wpisałam: marzec – przychód 0, kwiecień – przychód 0. I dowiedziałam się, że nie dostanę świadczenia postojowego, bo nie wykazuję spadku przychodów. I nie jest ważne, że w lutym, kiedy jeszcze nie było w Polsce epidemii miałam dochód. Dla ZUS liczy się przychód w marcu i kwietniu (czyli w okresie epidemii). A jeśli w czasie epidemii nic nie zarobiłeś – nie dostaniesz pomocy finansowej od państwa. To jest chore.

Avatar

Bruno

22 czerwca 2020 Odpowiedz

Nie kochany dostałem każde świadczenie od państwa jako samozatrudniony tj.5tys + dwa razy postojowe a teraz ubiegam się o dofinansowanie firm to nie czasy Tuska i jego brygady wtedy to może talon na brukiew bym dostał teraz państwo dba o obywateli .jest takie powiedzenie myślić to trzeba umić

Komentarze

Skomentuj Hircine Anuluj pisanie odpowiedzi

*
*