Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ten most połączy naukę i biznes

Program Bridge Alfa to wspólne przedsięwzięcie NCBiR oraz prywatnych inwestorów mające na celu współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych będących we wczesnej fazie rozwoju, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe. Program jest skierowany dla pomysłodawców i innowatorów, natomiast bezpośrednimi beneficjentami programu są zespoły zarządzające, czyli tzw. fundusze, które są odpowiedzialne za wyszukanie i zainwestowanie w najlepiej rokujące projekty.

 

Pomysłodawcy zgłaszając się do funduszu mogą liczyć na środki finansowe w wysokości co najmniej 1 mln złotych. Dodatkowo fundusz w ramach swojej działalności wspiera pomysłodawcę pod względem prawnym, finansowym i biznesowym.

Przykładem firmy, która rozwinęła się dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich jest krakowski Dr Omnibus, który korzystał z różnego rodzaju form wsparcia dopasowanych do etapu rozwoju w jakim aktualnie się znajdował. Obecnie firma staje się rozpoznawalną marką, realizuje projekt badawczo – rozwojowy, który ma pomóc rozwinąć nową gamę produktów. Do tej pory firma stworzyła dwa produkty. Firma zajmuje się wsparciem terapii dzieci z różnymi zaburzeniami, przede wszystkim z autyzmem, ale ich grupa docelowa jest szersza. Do tego wsparcia firma wykorzystuje nowe technologie. Oba produkty bazują na interaktywnych grach głównie na tablety. Są to gry przy pomocy, których dzieci realizują program terapeutyczny. Jak przyznaje prezes firmy Bogumiła Matuszewska – Wojtyłła gdyby nie wsparcie funduszy zdecydowanie trudniej byłoby im się rozwijać. O czym muszą pamiętać firmy które chciałyby skorzystać z funduszy, o tym w materiale video opowiada prezes firmy Dr Omnibus.  Wsparcie w ramach Bridge Alfa oferują wyspecjalizowane podmioty tzw. wehikuły inwestycyjne lub inaczej fundusze. Ich zadaniem jest wyszukanie obiecujących pomysłów, a następnie zainwestowanie w nie zarówno pieniędzy prywatnych, jak i grantów otrzymanych w ramach programu NCBiR. Projekt, z którym zgłaszamy się do Wehikułu musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej z obszarów, które mają szansę na unowocześnienie całej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności. Obecnie w ramach programu działa 20 funduszy o różnych specjalizacjach do których naukowcy mogą samodzielnie zwracać się ze swoimi pomysłami. Jeżeli dany pomysł nie spotka się z zainteresowaniem jednego z dostępnych funduszy, nic nie stoi na przeszkodzie by spróbować swoich sił w innym.

Rekrutacja do programu ma charakter ciągły i nie na obecnym etapie jest ograniczona w czasie.  Aktualna lista wehikułów do których można zgłaszać swoje projekty dostępna na stronie organizatora konkursu, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem www.ncbir.gov.pl.

Anna Drozd
Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.