Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Bezrobotni założyli ponad 40 tys. firm za dotacje z PUP

Nie maleje zainteresowanie bezrobotnych dotacjami na zakładanie firm. W ubiegłym roku na ten cel powiatowe urzędy pracy przeznaczyły ponad 850 mln zł i znacząco przekroczyły pierwotną pulę środków – dowiedział się portal MamBiznes.pl.

Dotacja w 2016 roku wynosiła maksymalnie 24,4 tys. zł, foto: YAY Foto

Bezzwrotne dotacje na rozkręcanie biznesów przez osoby pozostające bez pracy to jedna z najpopularniejszych form wsparcia przedsiębiorczości. W roku 2016 powiatowe urzędy pracy przeznaczyły na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej kwotę 877,4 mln zł – dowiedział się MamBiznes.pl. Jeszcze w lutym znane były tylko dane za 11 miesięcy ubiegłego roku i wówczas pula wydanych środków wynosiła 658 mln zł. W grudniu nastąpił przyrost o ponad 200 mln zł, co dało wspomnianą już kwotę. To z kolei oznacza, że wydano 367 mln zł więcej niż resort pracy zakładał na początku roku. Pierwotnie pula środków na dotacje wynosiła 510 mln zł. Wydatkowana przez urzędy pracy kwota pozwoliła na utworzenie przez bezrobotnych 44 354 nowych firm.

To nie pierwszy raz kiedy ogromne zainteresowanie dotacjami wymusza na resorcie pracy dokonania przesunięć w ramach programów aktywizujących osoby bez pracy. W roku 2015 pierwotny plan zakładał 614,5 mln zł puli na zakładanie firm. Ostatecznie do bezrobotnych popłynął strumień 913,4 mln zł. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwiększyło więc środki o 300 mln zł.

Jaka kwota dotacja i dla kogo?

W roku 2016 pojedyncza dotacja wynosiła 24,4 tys. zł. Obecnie bezrobotni mogą się ubiegać o bezzwrotne wsparcie w kwocie 25,3 tys. zł. Wszystko za sprawą wysokości przeciętnego wynagrodzenia, od której uzależniony jest maksymalny poziom wsparcia. A stanowi ona 600% przeciętnej płacy, która według statystyki GUS wynosi 4218,92 zł. To oznacza, że w tym roku pojedyncza firma może uzyskać dokładnie 25 308 zł. O dotację może się ubiegać osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, która w okresie ostatnich 12 miesięcy nie odmówiła, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej. Nie mogą się ubiegać o wsparcie osoby, które korzystały wcześniej z pożyczki z Funduszu Pracy lub innych rządowych programów wspierających podejmowanie działalności gospodarczej. Więcej o tym, jak zdobyć dotację z urzędu pracy dowiesz się w poradniku.

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.