Dotacje unijne dla firm. Jakie pieniądze i na co?

W nowej perspektywie unijnej firmy szukające wsparcia na innowacyjne przedsięwzięcia mogą skorzystać z kilku inicjatyw. Wszystkie dostępne są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na jakie wsparcie może zatem liczyć przedsiębiorca z pomysłem na innowację?


Chcąc sprostać potrzebom firm, stworzono w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie (wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), związane ze wsparciem szczególnych, proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorstw (Działanie 2.3). Usługi te z założenia powinny być dostosowane do potrzeb firm oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstania innowacji (od prowadzenia badań do komercjalizacji wyników). Działanie to, ze względu na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorstw, zostało podzielone na cztery elementy:

– 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 – 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

– 2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) dla sfery MŚP 

Wartość projektu może wynosić od 50 tys. do 420 tys. zł, a wartość dofinansowania wynosi do 70%. Firma, która będzie chciała uzyskać status IOB powinna wykazać się doświadczeniem oraz potencjałem kadrowym oraz infrastrukturalnym w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych.

Innowacja jest uznana za wdrożoną w sytuacji, gdy nowy lub ulepszony produkt (wyrób lub usługa) został wprowadzony przez firmę na rynek, albo nowe procesy są faktycznie wykorzystywane w działalności Wnioskodawcy.  Większe szanse na pozyskanie dotacji mają projekty obejmujące działania, które równolegle zajmują się wdrożeniem nowości organizacyjnej lub marketingowej, która jest związana z użyciem innowacji (produktowej lub procesowej) stanowiącej przedmiot dofinansowanej usługi.

Bony na innowacje dla MŚP

Kolejne wsparcie w postaci tzn. bonów na innowacje umożliwia uzyskanie przez firmę wsparcia jednostki naukowej w zakresie opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Firma może dodatkowo zakupić od jednostki naukowej usługę innowacji nietechnologiczniej, tj. organizacyjnej lub/i marketingowej. 

Zakres usługi badawczo-rozwojowej może uwzględniać np. wykonanie, sprawdzenie, testowanie prototypu nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) technologii produkcji w warunkach  laboratoryjnych, rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych, testy fizycznej formy projektu wzorniczego itp. Jednostka naukowa powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, przede wszystkim w zakresie posiadania kategorii naukowej na poziomie A+, A lub B. Ponadto, powinna mieć siedzibę na terytorium RP.

Konkurs ma charakter centralny, tzn. aplikować mogą przedsiębiorcy prowadzący działalności na terenie całej Polski. Wysokość „bonu” nie może być wyższa niż 400 tys. zł. Mikro i mały przedsiębiorca może uzyskać wsparcie do 80% wartości projektu, zaś średni do 70%.  Angażując relatywnie niską wartość wkładu własnego firma może uzyskać rozwiązanie problemu technicznego, technologicznego lub proceduralnego, a tym samym dalszy rozwój. Ważne też jest nawiązanie kontaktów ze sferą naukową. Projekt nie może trwać dłużej niż 18 miesięcy. Nabór wniosków w edycji 2016 roku rozpocznie się w czerwcu i będzie trwał do końca stycznia 2017 roku.

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

W ramach proinnowacyjnych usług, przewiduje się także możliwość wsparcia Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) w zakresie internacjonalizacji oraz rozwoju współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Działając razem, przedsiębiorcy mogą więcej. Ta kluczowa zasada była podstawą idei tworzenia KKK. 

Przedsiębiorcy w ramach swoich branż mają możliwość współdziałania w ramach struktur klastrowych, uzyskując korzyści w postaci transferu wiedzy, poprawy konkurencyjności czy możliwości wpływania na tworzenie istotnych strategii rozwojowych. W ramach proinnowacyjnych usług, możliwe będzie wsparcie firm działających w ramach KKK do wchodzenia na rynki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, jak również działania związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, czy tworzenia sieci kontaktów. 

Wnioskodawcą może być tylko koordynator KKK. Nabór trwa w trybie ciągłym, a jego zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2016 roku. Wartość projektu waha się od 500 tys. do 6 mln zł na dofinansowanie do 80 % wartości projektu.

Ochrona własności przemysłowej

Wsparciem będą objęte także projekty związane z ochroną własności intelektualnej. Coraz więcej firm wiąże swój rozwój z opracowaniem nowej, innowacyjnej technologii mającej postać wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Wiedza ta jest na tyle cenna, iż istotna staje się jej ochrona, zgodna z uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Nabór trwa do końca marca 2016 roku. Kolejny nabór planowany jest w III kwartale br. i potrwa do 20 stycznia 2017 roku. 

Wnioskodawcą może być MŚP, a środki przeznaczone na dofinansowanie projektu w konkursie szacuje się od 10 tys. do 1 mln zł. Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie projektu w 50%. Istotny jest fakt, iż firma może uzyskać środki nie tylko pozwalające na uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (np. patentu), ale także na realizację ochrony takiego prawa, gdy występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw.

Adam Biernacki 

CEO i ekspert do spraw dotacji UE w Idealia konsulting

Idealia.pl 

Komentarze

Avatar

RICO

24 lutego 2016 Odpowiedz

Szkoda na to liczyć,to nic nie daje poza moralnym kacem !

Avatar

bolek

24 lutego 2016 Odpowiedz

ale syf!

Avatar

fdbs

24 lutego 2016 Odpowiedz

Dotacje unijne. Kompleksowe przygotowanie wniosków i doradztwo przy wyborze działalności. SOLIDNIE I SKUTECZNIE

http://www.fdbs.pl

Zapraszam do kontaktu to nic nie kosztuje

Avatar

zez

24 lutego 2016 Odpowiedz

Dotacja ma Ciebie wciągnąć w strefę zadłużenia udziału własnego a potem albo zdechniesz albo wypłyniesz.Raczej to pierwsze !

Avatar

ja

25 lutego 2016 Odpowiedz

[ZA 2 TYS. SPRZEDAM!] http://WWW.TestyNarkotykowe.pl/ :Kup/ Sprzedam Biznes

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*