Jak zacząć, czyli dotacje na założenie firmy

W poprzednim artykule Z jakich dotacji mogą skorzystać startupy? odpowiedzieliśmy na pytanie z jakich dotacji mogą skorzystać osoby poszukujące kapitału na rozpoczęcie działalności.  Kiedy już wiemy  musimy odpowiedzieć sobie jeszcze na kilka pozornie drugorzędnych pytań.

Jaka jest data rozpoczęcia działalności firmy?

Wiele programów pomocowych skierowanych jest do przedsiębiorstw które działają np. ponad trzy lata, lub do takich które istnieją na rynku krócej niż rok. Należy to rozumieć tak, że jeśli pomiędzy datą uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS-u a dniem złożenia wniosku o dotację upłynął okres dłuższy niż rok to nie możemy starać się o dotację z programów przeznaczonych dla nowopowstałych, góra jednorocznych firm.

Czy jesteś w stanie uzyskać aktualne zaświadczenia o nie zaleganiu z ZUS-u i Urzędu Skarbowego?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi „nie” to możesz zapomnieć o dotacji. Jest to jeden z wielu formalnych warunków, które musisz spełnić.

Czy byłeś skazany za przestępstwa gospodarcze (lub np. któryś z członków zarządu)?

Jeśli „tak” to na dotację nie masz szans. Nie spełniasz wymogów formalnych, nie jesteś po prostu wiarygodnym partnerem.

Jaki jest twój podstawowy przedmiot działalności, podaj PKD?

PKD znajdziesz na REGONIE. Jest to dość ważne pytanie, ponieważ niektóre rodzaje działalność są po prostu wykluczane z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego programu pomocowego.

Niewątpliwie ważną informacją powinno być dla Ciebie to, że o dofinansowanie z Unii Europejskiej starać się mogą przedsiębiorstwa, które mają wkład w tworzenie PKB (Produktu Krajowego Brutto) czyli producenci i usługodawcy. Firmy czysto handlowe w praktyce są często wykluczone z możliwości uzyskania dotacji na inwestycje.

Wbrew pozorom zebranie tych wszystkich w sumie podstawowych informacji o firmie jest bardzo ważną częścią rozpoczęcia starań o dotację i pierwszym jej etapem. Bez umiejętności zaklasyfikowania statusu swojego przedsiębiorstwa nie będziesz w stanie sprawdzić czy spełniasz tzw. wymogi formalne danego programu i czy w ogóle jest sens zawracać sobie nim głowę.

Jak mówi stare chińskie przysłowie „nie znajdzie drogi ten kto nie zna celu” tak po przejściu pierwszego kroku czas na zadanie sobie kolejnego pytania: Czego chcesz?

Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie oraz odkrywaniu mechanizmów działania funduszy europejskich poświęcone będą kolejne artykuły. Zrozumienie tych podstawowych zasad działania funduszy jest niezbędne aby móc w ogóle myśleć o pozyskaniu dotacji.

Mateusz Tarczyński

Nowe-dotacje.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*