Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Są duże pieniądze dla start-upów od PFR. Jak po nie sięgnąć?

Ponad miliard złotych przygotował dla polskich start-upów Polski Fundusz Rozwoju w ramach trzech swoich programów. Młodzi przedsiębiorcy z przedsięwzięciem na wczesnym etapie rozwoju mogą skorzystać z inicjatyw Starter FIZ, Biznest FIZ oraz programu Otwarte Innowacje FIZ. O specyfice tych inicjatyw, warunkach ubiegania się o finansowanie, dostępnych kwotach i kolejnych naborach w rozmowie z MamBiznes.pl opowiada Jarosław Więckowski z PFR Ventures.

Fot. YAY Foto/ dolgachov

Grzegorz Marynowicz: W ramach PFR Starter FIZ wybraliście Państwo 5 funduszy. Co zadecydowało, że właśnie te?

Jarosław Więckowski, PFR Ventures: Wspomniane 5 funduszy VC dotyczy zespołów zarządzających, z którymi podpisaliśmy pierwsze umowy inwestycyjne w ramach PFR Starter FIZ. Obecnie prowadzone są negocjacje umów inwestycyjnych z kolejnymi funduszami VC. Sukcesywnie będziemy informować o kolejnych funduszach wyłonionych w ramach PFR Starter FIZ.

Wybrane przez nas 5 funduszy VC to zespoły, posiadające wyróżniające doświadczenie w inwestowaniu w przedsiębiorstwa na najwcześniejszym etapie rozwoju często połączone z doświadczeniem przedsiębiorczym i branżowym zgodnym z profilem start-up’ów, w które zamierzają inwestować.

W ramach PFR Biznest FIZ wyłoniony został tylko jeden podmiot SILBA, a w ramach PFR Otwarte Innowacje FIZ dwa fundusze – Montis Capital oraz APER Ventures. Dlaczego tak mała liczba podmiotów zajmie się obsługą tych dwóch programów?

Umowy podpisane w ramach programów PFR Biznest oraz PFR Otwarte Innowacje są pierwszymi, z jakimi PFR Ventures uzgodnił warunki inwestowania w ramach pierwszego naboru. Aktualnie PFR Ventures prowadzi negocjacje w zakresie podpisania umów inwestycyjnych z kolejnymi podmiotami w ramach obu programów.  Lista wyłonionych funduszy VC w ramach wszystkich programów PFR Ventures będzie rozszerzana i systematycznie ogłaszana zarówno na stronie PFR Ventures jak i PFR.

Jak będzie wyglądała współpraca w ramach PFR Starter FIZ? Na co mogą liczyć start-up’y?

Fundusze VC z jakimi PFR Ventures podpisał umowy inwestycyjne będą inwestowały w spółki, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Kwota przeznaczona na finansowanie każdego z projektów będzie nie większa niż 3 mln zł. Finansowanie będzie miało formę  kapitałową (np. poprzez objęcie akcji/udziałów) lub quasi- kapitałową (np. pożyczka zamienna na akcje). Finansowanie będą mogły uzyskać projekty innowacyjne. Wybór start-up’ów do inwestycji będzie dokonywał zespół zarządzający i do nich bezpośrednio mogą zgłaszać się pomysłodawcy. Startupy będą mogły pozyskiwać finansowanie do 2023 roku plus ewentualne inwestycje kontynuacyjne po tym okresie. Budżet programu PFR Starter FIZ wynosi 782 mln zł, ale wraz z kapitałem inwestorów  prywatnych pula środków wrasta do prawie miliarda zł, z czego znacząca większość będzie przeznaczona na finansowanie start-up’ów, a niewielka część na wynagrodzenie za zarządzanie funduszami. Start-up’y poza  finansowaniem mogą liczyć na pomoc funduszy VC w obszarze rozwoju biznesu, pozyskania klientów, kontrahentów lub nawet pozyskania finansowania z innego źródła.

Co z kolei daje start-up’om program PFR Biznest FIZ?

W ramach tego programu fundusze VC z jakimi PFR Ventures podpisał umowy inwestycyjne będą inwestowały w spółki, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Kwota przeznaczona na finansowanie każdego z projektów będzie nie większa niż 4 mln zł. Finansowanie w formie kapitałowej (np. poprzez objęcie akcji/udziałów) lub quasi- kapitałowej (np. pożyczka zamienna na akcje). Finansowanie będą mogły uzyskać projekty innowacyjne. Wybór start-up’ów do inwestycji będzie dokonywał zespół zarządzający i do nich bezpośrednio mogą zgłaszać się pomysłodawcy. Startupy będą mogły pozyskiwać finansowanie do 2023 roku plus ewentualne inwestycje kontynuacyjne po tym okresie. Budżet programu PFR Biznest FIZ wynosi 258 mln zł, ale wraz z kapitałem Aniołów Biznesu pula środków wrasta do ponad 500 mln zł, z czego znacząca większość będzie przeznaczona na finansowanie start-up’ów, a niewielka część na wynagrodzenie za zarządzanie funduszami. Start-up’y poza finansowaniem mogą liczyć na pomoc funduszy VC w nawiązaniu bliskiej współpracy z Aniołami Biznesu (najczęściej są to byli/obecni przedsiębiorcy), którzy rozumieją daną branżę i wnoszą know-how, network, wsparcie operacyjne i strategiczne.

Poproszę także o najważniejsze informacje o programie PFR Otwarte Innowacje FIZ. Co oferujecie w ramach tego programu start-up’om?

Oferta PFR Otwarte Innowacje FIZ jest skierowana do funduszy VC, które będą inwestować w projekty technologiczne na następujących etapach rozwoju spółek: certyfikacja wyników prac B+R, budowa wersji demonstracyjnej/prototypu, kontynuacja prac B+R, wdrożenie/akceleracja ukończonych lub pozyskanych prac B+R. Minimalna kwota inwestycji w ramach funduszy, korzystających ze środków PFR Otwarte Innowacje FIZ, wynosi 5 mln zł.

Czy będą kolejne nabory funduszy? Czy ta lista się wydłuży i jeśli tak to kiedy? Ile ostatecznie ma być takich podmiotów?

Nabory funduszy VC będę odbywały się cyklicznie do czasu wyczerpania dostępnych środków. Najbliższy nabór organizowany przez PFR Ventures odbędzie się w ramach programu PFR Starter FIZ i ruszy w sierpniu br.Lista dostępnych funduszy będzie stopniowo powiększana o nowe podmioty po podpisaniu kolejnych umów inwestycyjnych. Szacujemy, że ostateczna liczba dostępnych funduszy VC korzystających ze środków PFR Ventures wyniesie ok. 40 podmiotów.

Jaki jest czas działania tych programów? Na jaki okres są przewidziane?

Środki dostępne w ramach programów PFR Ventures powinny być wykorzystane do końca 2031 roku, przy czym wyłonione fundusze venture capital mogą wcześniej zakończyć swoją działalność (przeciętnie będą inwestować przez 4 lata + dodatkowe 4 lata będą miały na dezinwestycje). Stawiamy na zespoły, które będą mogły kontynuować swoją działalność po zakończeniu naszych programów, finansując się z pełni prywatnych środków. Wygenerowane zyski i liczba sukcesywnie rozwiniętych start-up’ów pozwoli im pozyskać środki od inwestorów prywatnych.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Rozmawiał
Grzegorz Marynowicz
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.