Akcelerator Innowacji NOT

Działalność: Akcelerator Innowacji NOT pomaga pomysłodawcom we wprowadzeniu ich innowacyjnych przedsięwzięć na rynek. Podmiot zapewnia zakwalifikowanym startupom zarówno środki na realizację projektu, jak i opiekę ekspercką na każdym etapie projektu.

Na jakim etapie musi być projekt: akcelerator szuka projektów w bardzo wczesnej fazie. Wybrane startupy przechodzą proces preinkubacji, po którym część projektów ma szansę na uzyskanie finansowego wsparcia.

Jakie branże: spółki z szerokorozumianego obszaru ICT(internet)

Kwota inwestycji: do 200 tys. euro

Przykłady inwestycji:

Kontakt dla pomysłodawców:

Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.

+48 22 629 26 36

[email protected]
ul. Żurawia 43 (II piętro)
00-680 Warszawa

Strona www: ainot.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*