Przedawnienie długu – jakie warunki trzeba spełnić i kiedy następuje?

Przedawnienie to niecodzienna instytucja prawna, która pozwala na uregulowanie stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.  Jednak nie każdy może z dnia na dzień pozbyć się długu. Jakie trzeba spełnić warunki?

Fot. YAY Foto

Przedawnienie roszczeń zostało opisane w art. 117-125 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, aby można było mówić o umorzeniu długu musi minąć termin, standardowo 6 lat. Choć nie zawsze tak jest. W przypadku roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczą wynosi już zaledwie 3 lata. Pozostałe terminy przedawnień to m.in.:

  • 2 lata – w przypadku umów sprzedaży zgodnie z art. 554 KC
  • 6 lat – w przypadku wyroków sądowych zgodnie z art. 125 § 1 KC
  • 1 rok — roszczenia z tytułu umowy najmu lub użyczenia,

Od kiedy liczymy okres przedawnienia?

Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego koniec przedawnienia następuje w ostatni dzień roku kalendarzowego. W związku z tym w większości przypadków dług może zostać umorzony wraz z początkiem następnego roku.

Przykład

Firma A posiada roszczenia wobec firmy B. Termin ich realizacji przypadał na datę 01.06.2013 roku. Przez ten czas firma A uchylała się od realizacji zobowiązania, zaś firma B nie upominała się o swoją należność. Oznaczałoby to, że roszczenie powinno już być przedawnione. Jednak zgodnie z art. 118 KC nastąpi to wraz z końcem 2019 roku. Tym samym od 01.01.2020 roku firma A (pod warunkiem, że firma B nie złoży wniosku o egzekucję należności do sądu) traci obowiązek zaspokojenia roszczenia firmie B z powodu jego przedawnienia.

Jednak zasada ostatniego dnia roku nie zawsze będzie działać. Dotyczy to przedawnień krótszych niż dwa lata. W tym wypadku data przedawnienia roszczeń jest równa okresowi przedawnienia.

Przykład

Firma C posiada roszczenia wobec firmy D. Termin ich realizacji przypadał na datę 01.06.2018 roku. Przez ten czas firma A uchylała się od realizacji zobowiązania, której termin przedawnienia wynosił rok, zaś firma D nie upominała się o swoją należność.  W związku tym data przedawnienia nastąpił 01.06.2019.

Bieg przedawnia może również zostać zatrzymany w przypadku:

  • Czynności prowadzonej przez sąd mające na celu wyegzekwowania roszczenia
  • W momencie, gdy roszczenie zostanie uznane przez firmę, przeciwko której przysługuje
  • Po wszczęciu mediacji

Warto jednak pamiętać, że każdorazowe zatrzymanie biegu terminu przedawnienia powoduje to, że biegnie ono zawsze od nowa.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl