Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przedawnienie długu – jakie warunki trzeba spełnić i kiedy następuje?

Przedawnienie to niecodzienna instytucja prawna, która pozwala na uregulowanie stosunków pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.  Jednak nie każdy może z dnia na dzień pozbyć się długu. Jakie trzeba spełnić warunki?

Fot. YAY Foto

Przedawnienie roszczeń zostało opisane w art. 117-125 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, aby można było mówić o umorzeniu długu musi minąć termin, standardowo 6 lat. Choć nie zawsze tak jest. W przypadku roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalnością gospodarczą wynosi już zaledwie 3 lata. Pozostałe terminy przedawnień to m.in.:

  • 2 lata – w przypadku umów sprzedaży zgodnie z art. 554 KC
  • 6 lat – w przypadku wyroków sądowych zgodnie z art. 125 § 1 KC
  • 1 rok — roszczenia z tytułu umowy najmu lub użyczenia,

Od kiedy liczymy okres przedawnienia?

Zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego koniec przedawnienia następuje w ostatni dzień roku kalendarzowego. W związku z tym w większości przypadków dług może zostać umorzony wraz z początkiem następnego roku.

Przykład

Firma A posiada roszczenia wobec firmy B. Termin ich realizacji przypadał na datę 01.06.2013 roku. Przez ten czas firma A uchylała się od realizacji zobowiązania, zaś firma B nie upominała się o swoją należność. Oznaczałoby to, że roszczenie powinno już być przedawnione. Jednak zgodnie z art. 118 KC nastąpi to wraz z końcem 2019 roku. Tym samym od 01.01.2020 roku firma A (pod warunkiem, że firma B nie złoży wniosku o egzekucję należności do sądu) traci obowiązek zaspokojenia roszczenia firmie B z powodu jego przedawnienia.

Jednak zasada ostatniego dnia roku nie zawsze będzie działać. Dotyczy to przedawnień krótszych niż dwa lata. W tym wypadku data przedawnienia roszczeń jest równa okresowi przedawnienia.

Przykład

Firma C posiada roszczenia wobec firmy D. Termin ich realizacji przypadał na datę 01.06.2018 roku. Przez ten czas firma A uchylała się od realizacji zobowiązania, której termin przedawnienia wynosił rok, zaś firma D nie upominała się o swoją należność.  W związku tym data przedawnienia nastąpił 01.06.2019.

Bieg przedawnia może również zostać zatrzymany w przypadku:

  • Czynności prowadzonej przez sąd mające na celu wyegzekwowania roszczenia
  • W momencie, gdy roszczenie zostanie uznane przez firmę, przeciwko której przysługuje
  • Po wszczęciu mediacji

Warto jednak pamiętać, że każdorazowe zatrzymanie biegu terminu przedawnienia powoduje to, że biegnie ono zawsze od nowa.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Dru 29 cze 2019 (19:42)

Zgadzam się z przedmówcą, z krukiem na spokojnie można wszystko ogarnąć