Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Erasmus dla przedsiębiorców – jak aplikować?

Erasmus to nie tylko program dla studentów, ale i dla właścicieli firm. Dzięki projektowi Erasmus dla przedsiębiorców można zdobyć cenne doświadczenie od przedsiębiorców zza granicy, jednocześnie otrzymując nawet 1100 EUR miesięcznie. Natomiast osoby, które przyjmą zagranicznych przedsiębiorców również mogą liczyć na benefity.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców; Fot. Parlament Europejski

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców funkcjonuje już od kilu lat, ale nie jest jeszcze zbytnio rozpowszechniony wśród osób myślących o własnym biznesie. Każdy kto weźmie w nim udział może liczyć pomoc od zagranicznych przedsiębiorców w realizacji swojego pomysłu. Do wymiany doświadczenia dochodzi podczas pobytu u przedsiębiorcy (hosta), który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Z drugiej strony przedsiębiorcy, którzy przyjmują właściciela firmy również mogą na tym skorzystać. Dzięki temu zyskują możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębiania wiedzy na temat nowych rynków.

Erasmus dla przedsiębiorców powstał, aby pomóc młodym przedsiębiorcom w uzyskaniu niezbędnych umiejętności, które bywają niezbędne do założenia lub prowadzenia własnej firmy. W okresie od miesiąca do 6 miesięcy, początkujący przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą odwiedzić innych przedsiębiorców w krajach uczestniczących w projekcie. Warto zauważyć, że pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską.

Zasady wsparcia finansowego w programie Erasmus

Aby móc ubiegać się o przyznanie środków finansowych, stanowiących rekompensatę pobytu, należy popisać dwie umowy. Pierwsza z nich zobowiązuje uczestnika do określenia szczegółów oraz celu wyjazdu. Ponadto uczestnik podpisuje umowę o finansowaniu młodego przedsiębiorcy.

Finansowanie wyjazdu początkującego przedsiębiorcy służy pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu. Środki w ramach programu Erasmus dla przedsiębiorców wypłaca lokalny punkt kontaktowy, który został wskazany przy rejestracji. Płatność nie musi być jednorazowa, może być ona także rozłożona na kilka części wypłacanych np. co miesiąc.

Sprawdź aktualny kurs EUR/PLN

Wysokość udzielonego wsparcia uzależniona jest przede wszystkim od kraju pobytu. Jest ona obliczana na podstawie składki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu. Aktualna wielkość kwot wypłacanych co miesiąc młodym przedsiębiorcom w zależności od pobytu w danym kraju została zestawiona w poniższej tabeli. Dla przykładu polski przedsiębiorca wyjeżdżający do Czech może uzyskać wsparcie w wysokości 610 EUR/miesięcznie, natomiast w przypadku podróży do Dani może ubiegać się o dotację wynoszącą 1100 EUR/miesięcznie.

Wielkość wsparcia finansowego w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Kraj pobytu

Wielkość miesięcznego wsparcia

Kraj pobytu

Wielkość miesięcznego wsparcia

Albania  €      530,00 Luksemburg  €       830,00
Armenia  €      610,00 Łotwa  €       610,00
Austria  €      900,00 Macedonia  €       560,00
Belgia  €      830,00 Malta  €       720,00
Bośnia i Hercegowina  €      560,00 Mołdawia  €       530,00
Bułgaria  €      560,00 Niemcy  €       830,00
Chorwacja  €      720,00 Polska*  €       610,00
Cypr  €      780,00 Portugalia  €       780,00
Czarnogóra  €      560,00 Rumunia  €       560,00
Czechy  €      610,00 Serbia  €       560,00
Dania  €   1 100,00 Słowacja  €       610,00
Estonia  €      670,00 Słowenia  €       720,00
Finlandia  €      950,00 Szwecja  €       950,00
Francja  €      900,00 Turcja  €       750,00
Grecja  €      780,00 UK  €    1 000,00
Hiszpania  €      830,00 Ukraina  €       530,00
Holandia  €      830,00 Węgry  €       670,00
Irlandia  €   1 000,00 Włochy  €       900,00
Islandia  €      900,00 Kraje poza terytorium UE**  €    1 100,00
Kosowo  €      560,00 Przedsiębiorcy z niepełnosprawnością***  €    1 100,00
Litwa  €      560,00
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, aktualne dane na dzień publikacji
* dla firm niezarejestrowanych w Polsce
** w przypadku krajów biorących udział w projekcie, ale nie wymienionych w zestawieniu
*** bez względu na wybrany kraj

Warto zauważyć, że w przypadku osób, które są niepełnosprawne mogą liczyć dofinansowanie w wysokości 1100 EUR/miesięcznie. Kwota ta jest niezależna od wybranego kraju, zatem gdy niepełnosprawny przedsiębiorca postanowi o wyjeździe np. na Ukrainę otrzyma 1100 EUR/ miesięcznie, a nie jak wynikałoby to z zestawienia 530 EUR/miesięcznie.

Jak wziąć udział w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”?

Aplikację do udziału w programie wymiany dla przedsiębiorców należy rozpocząć od znalezienia lokalnego punktu kontaktowego, który można wybierać dowolnie. To właśnie ten podmiot będzie odpowiedzialny za udzielenie wszelkich informacji związanych z projektem, ale także dokona oceny złożonego projektu.

Lokalne punkty kontaktowe w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

Miasto

Podmiot

Adres

WWW

Cieszyn Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych ul. Zamkowa 3a/1 WWW
Lublin Uniwersytet Ekonomii i Innowacji Projektowa 4 WWW
Poznań Poznański Park Naukowo-Technologiczny/Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież 46 WWW
Warszawa Fundacja MOST ul Siewierska 16A/14 WWW
Krajowa Izba Gospodarcza ul. Trębacka 4 WWW
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 WWW
Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

Informacje dla osób, które chcą wyjechać na wymianę dla przedsiębiorców

Jest kilka elementów, które należy posiadać aby móc rozpocząć rejestrację w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Przede wszystkim należy przygotować CV, list motywacyjny. Niezbędny może okazać się również biznes plan. Wszystko musi być przygotowane w języku angielskim.

Sprawdź jak dobrze przygotować biznes plan

Gdy zdobędziemy wszystkie niezbędne dokumenty, przedsiębiorca będzie mógł przejść do aplikowania do programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”. Wszystko odbywa się za pomocą strony internetowej (strona WWW do aplikacji tutaj). Teraz przedsiębiorca może przejść do poszukiwania przedsiębiorcy przyjmującego. W tym celu można skontaktować się bezpośrednio z taką osobą poprzez znalezienie jej w katalogu przedsiębiorców przyjmujących czy też za pośrednictwem lokalnych punktów kontaktowych. Kolejnym krokiem jest ustalenie wszystkich szczegółów odnośnie wyjazdu, czyli data, cele czy działania wymiany itp. Dzięki temu lokalny punkt będzie mógł stworzyć umowę, która jest niezbędna do aplikacji w programie „Erasmus dla przedsiębiorców”.

Czas przebywania na wymienia, może wynosić od miesiąca do 6 miesięcy. Warto zauważyć, że istnieje możliwość dzielenia takiego pobytu np. na tygodniowe wizyty, jednak wszystkie muszą się odbyć w ciągu maksymalnie dwunastu miesięcy.

Aplikacja do programu „Erasmus przedsiębiorców” krok po kroku dla wyjeżdżających w skrócie
1) Wybranie lokalnego punktu kontaktowego
2) Przygotowanie CV, list motywacyjny i biznes plan (w języku angielskim)
3) Rejestracja na stronie WWW
4) Poszukiwanie przedsiębiorcy przyjmującego
5) Podpisania umowy

Informacje dla osób, które chcą przyjąć przedsiębiorców biorących udział w wymianie przedsiębiorców

W przypadku osób, które zamierzają przyjąć przedsiębiorców (zwani inaczej hostami, mentorami) sposób aplikowania jest dość zbliżony. Wszystko zaczyna się od wyboru lokalnego punktu kontaktowego, a następnie przedsiębiorca musi przygotować własne CV i list motywacyjny. W przeciwieństwie do osób przyjeżdżających host nie musi przygotowywać biznes planu, a wystarczy jedynie opis prowadzonej działalności. Wszystkie te dokumenty muszą być wypełnione w języku angielskim.

Kolejnym korkiem jest rejestracja w systemie internetowym (strona WWW do aplikacji tutaj). Następnie należy rozpocząć poszukiwania odpowiedniej osoby. Można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem lokalnego punktu kontaktowego. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy przyjmujący nie otrzymują z tego tytułu żadnego finansowania na pokrycie kosztów ponoszonych na udział w projekcie. Wynika to z tego, że takie koszty praktycznie nie istnieją, gdyż osoba przyjeżdżająca musi samodzielnie utrzymać się, posiadać miejsce zamieszkania na czas trwania projektu oraz musi opłacić niezbędne składki np. na ubezpieczanie społeczne. Co więcej host może dzięki temu otrzymać wsparcie takiej osoby, dzięki swej kreatywności, ale także może podszkolić język czy też uzyskać zagraniczne kontakty. Może to być bardzo istotne, gdy przedsiębiorca przyjmujący planuje ekspansję zagraniczną.

Aplikacja do programu „Erasmus przedsiębiorców” krok po kroku dla przyjmujących w skrócie
1) Wybranie lokalnego punktu kontaktowego
2) Przygotowanie CV, list motywacyjny i opisu działalności (w języku angielskim)
3) Rejestracja na stronie WWW
4) Poszukiwanie przedsiębiorcy
5) Podpisania umowy

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.