Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Spółka z o.o. dla start-upu. Jak założyć i czy warto?

Spółka z o.o. należy do najczęściej wykorzystywanych form prowadzenia działalności gospodarczej. W 2016 r. liczba spółek z o.o. wyniosła ponad 420 tyś., w stosunku do roku 2007 r., w którym liczba ta wyniosła ponad 216 tyś. Skąd takie zainteresowanie spółką z o.o.?

1.Czym jest spółka z o.o?

Nazwa tego podmiotu sugeruje, że mamy do czynienia z umownym związkiem podmiotów/wspólników. Spółka z o.o. funkcjonuje na podstawie umowy, jaką zawierają między sobą wspólnicy decydując się na powołanie tego podmiotu.

Jak założyć spółkę z o.o.?

Pomimo, że mowa jest o spółce, może być założona nie tylko przez co najmniej dwie osoby. Wspólnikiem może być jeden podmiot, jednak przepisy wykluczają możliwość tworzenia jednoosobowej spółki z o.o. wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Substratem spółki z o.o. jest kapitał. Wspólnicy wnoszą do spółki z o.o. wkład pieniężny lub niepieniężny (nadający się jednak do wyceny) i powołują zarząd, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz, czyli np. podpisuje umowy w imieniu spółki z o.o. Wspólnicy w umowie spółki mogą ustanowić mechanizmy umożliwiające wpływanie na decyzje podejmowane przez zarząd. Niektóre zaś decyzje związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. muszą być podjęte przez wspólników, np. wspólnicy podejmują decyzje w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Oczywiście każda taka decyzja ma swoją określoną formę i tryb podjęcia wymaganą przepisami.

Cechą charakterystyczną spółki z o.o., która decyduje o jej powszechności jest fakt, że wspólnicy nie odpowiadają majątkiem za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ponosi spółka z o.o. jako odrębny od wspólników byt prawny.

Pamiętaj jednak, że tylko w spółce z o.o. całość wkładów na pokrycie kapitału zakładowego musi być wniesiona do chwili złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS. Za złożenie fałszywego oświadczenia w tej materii członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność na podstawie przepisów KSH.

2. W jakim celu zakłada się spółkę z o.o.?

Spółkę z o.o. można utworzyć w każdym celu, który dopuszcza prawo. Ty i Twoi sąsiedzi możecie zdecydować się na elektryfikacje swojej wsi i w tym celu założyć spółkę z o.o.

Oczywiście, gospodarcze cele zarobkowe to cel standardowy zakładania tej spółki. Ale cele non profit również są dopuszczalne.

3. Dlaczego jest to dobra forma dla start-upu?

Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi jedynie 5 000,00 złotych. Trzeba jednak zauważyć, że ze środków tej wielkości, spółka zbyt długo się nie utrzyma, ma bowiem do poniesienia opłaty z tytułu najmu lokalu, względnie usługi świadczenia adresu, księgowego, i inne bieżące opłaty.

Ponadto, stosunkowo łatwo założyć spółkę z o.o. Niekoniecznie należy udać się do notariusza, bo umowa spółki z o.o. musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Można skorzystać z systemu teleinformatycznego w trybie S24, udostępnianego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, https://ekrs.ms.gov.pl/.

Tryb S24 dysponuje niezmiennym wzorcem umowy spółki z o.o. Oznacza to tyle, że dla wspólników, którzy chcą w umowie zawrzeć niestandardowe postanowienia, nieuchronną będzie wizyta u notariusza.

Wzór umowy w trybie S24 jest powszechnie dostępny. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2015, poz. 69 ze zm.),

4. Jak założyć spółkę z o.o.?

Jak wyżej wspomniano, można skorzystać z pomocy prawnika, który przygotuje dla wspólników uszytą na miarę umowę spółki z o.o. Warto zauważyć, że Kodeks spółek handlowych, reguluje zakres spółki z o.o. w przepisach od 151 – 300. Oznacza to więc, że zakres możliwych innych niż standardowe postanowienia w umowie spółki z o.o jest bardzo szeroki.

Założenie spółki z o.o. jest ściśle związane z jej rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS. Następuje to w trybie S24 albo w tradycyjnej na formularzach z załącznikami.

5. Zalety i wady spółki z o.o.

Podstawowe zalety spółki z o.o. zostały omówione w punktach poprzedzających.

Z kolei wady tej formy prawnej to podwójne opodatkowanie, ponieważ spółka jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto opodatkowaniu podlega dywidenda wypłacana wspólnikom. Jest możliwe pewne optymalizowanie tego opodatkowania, jednak wymaga określonej inżynierii.

Niektórzy do katalogu wad klasyfikują obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Wydaje się jednak, że te wadę należy traktować względnie. Wykwalifikowany księgowy zdecydowanie wskaże szereg zalet prowadzenia pełnej księgowości.

6. Czy istnieje korzystniejsza forma dla start-upu?

Na to pytanie nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Korzyści w innej formie można rozważać ze względu na zakres opodatkowania. Spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana. Po przeanalizowaniu pewnych wskaźników może się okazać, że efektywniejszym nośnikiem dla biznesu będzie spółka komandytowa, która nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Każdorazowo warto skorzystać z pomocy prawnika biznesowego, który pomoże dobrać odpowiednią formę z katalogu spółek. Przeczytaj także:

dr Przemysław Adamus
Radca prawny
Rachelski i Wspólnicy

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.