Xevin Investments

Fundusz rozpoczął działalność w 2008 roku i poszukuje projektów będących na wczesnym etapie rozwoju.…

Innovation Nest

fundusz Innovation Nest powstał, aby pomagać polskim przedsiębiorcom w tworzeniu globalnych firm i…

Inovo

fundusz Inovo inwestuje w perspektywiczne projekty o dużym potencjale wzrostu. Podmiot szuka spółek,…

Avanu

Avanu jest funduszem inwestycyjnym dokonującym inwestycji typu venture capital. Podmiot poszukuje projektów o…

InQubit

Działalność i geneza: Fundusz InQubit inwestuje w technologiczne projekty we wczesnej fazie rozwoju. Inicjatorami…