Avanu

Działalność: Avanu jest funduszem inwestycyjnym dokonującym inwestycji typu venture capital. Podmiot poszukuje projektów o dużym potencjale rozwoju. Najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę przez ekspertów Avanu są:  innowacyjność produktów, usług lub strategii biznesowej.

Na jakim etapie musi być projekt: Avanu inwestuje w projekty będące w pierwszych fazach rozwoju ze szczególnym naciskiem na przedsięwzięcia w fazie ekspansji. Od projektów w fazie seed lub startup fundusz oczekuje przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności dających szansę na duży wzrost wartości spółki.

Kwota inwestycji: do 1,5 mln euro. Oprócz tego funduszu może zaoferować spółkom kapitał dłużny (pożyczki, obligacje)

Przykładowe inwestycje: 

  • POLTV Multimedia S.A. jest liderem na krajowym rynku dostarczania pacjentom szpitali usług tele i około telewizyjnych. Działalność spółki polega na umożliwianiu pacjentom oglądania telewizji za opłatą podczas pobytu w szpitalu.
  • Agtes serwis – głównym celem działalności firmy jest projektowanie i wdrażanie systemów przeciwdziałania infiltracji technicznej,  w aplikacjach ochrony informacji niejawnych.

Kontakt dla pomysłodawców: [email protected]

Strona www: avanu.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*