Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Blisko 2 mln wniosków o zwolnienie z ZUS. Firmy i samozatrudnieni mają czas do jutra

Tylko do jutra przedsiębiorcy mają czas na złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wniosku na zwolnienie z opłacania składek. Do tej pory suma zwolnień z ZUS wynosi ponad 10 mld zł.

Fot. Shutterstock/ whitelook

Jednym z pierwszych instrumentów tarczy antykryzysowej, z których osoby prowadzące własny biznes skorzystały najchętniej była możliwość wnioskowania o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Są jednak przedsiębiorcy, którzy wciąż nie skorzystali z tego prawa. Trzymiesięczna ulga w płaceniu ZUS jest możliwa do uzyskania pod warunkiem złożenia stosownego wniosku. Termin na jego wysłanie mija 30 czerwca.

Blisko 2 mln wniosków o zwolnienie

Według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do tej pory wpłynęło 1 993 422 wniosków dotyczących zwolnienia ze składek do ZUS za marzec – maj 2020 r. Kwota zwolnień z ZUS wyniosła w sumie 11 mld zł. W marcu suma zwolnień wyniosła 4 mld zł. Miesiąc później łączna kwota zwolnień z ZUS sięgnęła ponad 3,6 mld zł. Z kolei w maju kwota zatrzymała się na poziomie 3,5 mld zł. ZUS poinformował także, iż ponad 130 tys. firm skorzystało z odroczenia terminu płatności składek. Łączna kwota ulg (chodzi m.in. o odroczenie i rozłożenie zadłużenia na raty) sięga 5 mld złotych.

Od 31 marca 2020 r., o całkowite zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Solidarnościowy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Pełne zwolnienie z opłacania składek na ZUS przysługuje samozatrudnionym oraz firmom, które zatrudniają do 9 pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. W przypadku samozatrudnionych zwolnienie ze składek dotyczy tych podmiotów, których przychody nie przekraczają 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r., a więc 15 681 zł. Po aktualizacji tarczy antykryzysowej w połowie maja zez zwolnienia z ZUS mogą także skorzystać samozatrudnieni, którzy przekraczają trzykrotność przeciętnej płacy, ale jednocześnie ich dochody są mniejsze niż 7 tys. zł.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek na ZUS przedsiębiorca może złożyć wyłącznie online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Sprawdź, także jak skorzystać z różnych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.