Dotacje dla młodych biznesów z dużym potencjałem. Nawet 1 mln zł do zdobycia

Słowo start-up odmieniane jest obecnie przez wszystkie przypadki. Innowacyjne, perspektywiczne przedsięwzięcia o dużym poziomie ryzyka, ale ponadprzeciętnej stopie zwrotu rozbudzają wyobraźnię młodych osób myślących o własnej przygodzie z biznesem. Rosnące zainteresowanie technologicznymi biznesami, które z racji swojej specyfiki mogą szybko wchodzić na zagraniczne rynki i skalować swoją działalność powoduje, że przybywa inicjatyw i programów skierowanych właśnie do start-upów. Przedstawiamy kilka inicjatyw, z których skorzystać mogą twórcy start-upów planujący rozkręcić własną działalność gospodarczą.

Fot. FORUM/ Szymon Laszewski

Programy inkubacyjne, dofinansowanie w kwocie nawet 1 mln zł na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek, inicjatywy akceleracyjne, dotacje na przygotowanie nowego projektu wzorniczego to tylko niektóre propozycje dostępne dla start-upów. Programy różnią się pod względem maksymalnej kwoty wsparcia, wymagań dotyczących wkładu własnego. Nie wszystkie oferują środki na start-up – niektóre pomagają pomysłodawcy w pracy nad finalnym modelem biznesowym. Wszystkie jednak skierowane są do młodych, perspektywicznych, technologicznych biznesów.

1 mln zł dla start-upów z Polski Wschodniej 

Cel programu: rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW;
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji;
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa;
 • nie dokonali podziału zysków;
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalna kwota wsparcia 1 000 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków: 390 000 000 zł

Dotacje na opracowanie nowego produktu

Cel programu Dostępność Plus: dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 1 125 000 zł

Wkład własny: co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Pula dostępnych środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000 zł
– w pozostałych województwach: 61 537 000 zł

Pieniądze dla start-upów na badania, czyli Bon na innowacje

Cel programu: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

spełniają kryteria wyboru projektów
prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Rodzaj wsparcia:

– zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 340 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Innowacyjne pomysły pod skrzydłami ekspertów, czyli Platformy Startowe

Cel programu: rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu: każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Pomysłodawcy zgłaszają się poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane są m.in.:

Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
Potencjał biznesowy,
Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.
Rodzaj wsparcia:

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

-pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
-specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
-warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
-mentoring,
-obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
-pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
-zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu. (jest w innym miejscu)

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: Platformy Startowe dysponują łącznym budżetem w wysokości 108,4 mln zł przeznaczonym na inkubację startupów.

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Cel programu: uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
Doświadczeni przedsiębiorcy prowadzący małe lub średnie przedsiębiorstwa na terenie krajów biorących udział w programie.

Rodzaj wsparcia:

-comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 euro do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)
-możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym, początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności
-dostęp do specjalistycznej wiedzy
-budowanie sieci kontaktów i silnych relacji
-doskonalenie umiejętności językowych

Maksymalna długość pobytu za granicą wynosi 6 miesięcy.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie wynosi 6 600 euro

Wkład własny: 0%

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*