Korupcja wciąż największą przeszkodą dla biznesu na Ukrainie

Pomimo wielu zmian i ułatwień dla biznesu, wciąż największym problemem na Ukrainie jest wszechobecna korupcja. Potwierdziło to badanie wśród przedsiębiorców przeprowadzone przez Amerykańską Izbę Handlu, opublikowane 29 stycznia.

Foto: YAY Foto

Prawie 9 na 10 respondentów, czyli ponad 89 proc. stwierdziło, że walka z korupcją powinna być głównym priorytetem dla poprawy klimatu gospodarczego kraju. Niemal wszyscy zgadzają się co do tego, że utworzenie sądu antykorupcyjnego jest niezbędne, aby wykorzenić korupcję, a prawie wszyscy respondenci stwierdzili, że mają do czynienia z korupcją podczas prowadzenia działalności na Ukrainie, o 10 punktów procentowych więcej niż przed rokiem. Co jest bardzo niepokojącą tendencją.

Do najbardziej skorumpowanych instytucji  według przedsiębiorców należą sądy (74 proc.), organy podatkowe i celne (54 proc.)oraz władze lokalne (34 proc.). Do tego procederu najczęściej dochodzi poprzez „nadużyć własnego stanowiska” (68 proc.) oraz żądanie łapówki (67 proc.).

Według przeprowadzonego badania, aż 91 proc. przedsiębiorców spotkało się z korupcją na Ukrainie. Oznacza to wzrost o 10 punktów procentowych względem 2016 roku.

Jednak zaufanie przedsiębiorców do ustawodawstwa antykorupcyjnego na Ukrainie wzrosło z 20 procent w 2015 r. do 36 proc. w 2017 roku. Również Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy zostało uznane za najbardziej skuteczną instytucję antykorupcyjną przez ponad 50 proc. respondentów.

Tylko 36 procent przedstawicieli biznesu stwierdziło, że poziom korupcji na Ukrainie zmniejszył się w 2017 roku. Według rankingu Banku Światowego „Doing Business” Ukraina w 2018 roku przesunęła się o kilka pozycji, z 80 na 76.

To już czwarta edycja tego badania. Najnowsza objęła 184 respondentów ze 147 międzynarodowych firm działających na Ukrainie.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*