Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nowe zmiany podatkowe dla firm

Począwszy od 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą skorzystać na zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. hipotetycznych kosztów finansowania inwestycji kapitałem własnym.

Fot. Shutterstock

– Nowe rozwiązane ma na celu zachęcenie podatników do pozostawiania w spółkach kapitału na samofinansowanie, utworzonego z wniesionych przez wspólników dopłat oraz tzw. zysków zatrzymanych – mówi w rozmowie z MarketNews24 Marta Czerwińska, adwokat, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. – Do tej pory korzystniejszym rozwiązaniem z perspektywy podatkowej było finansowanie kapitałem dłużnym, którego koszty obniżały podstawę opodatkowania.

Według nowych regulacji do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć tzw. hipotetyczne koszty finansowania stanowiące iloczyn: stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1 punkt procentowy i dopłat wniesionych przez wspólników do spółki lub kwoty zysków zatrzymanych, mimo, że koszty te nie zostały faktycznie poniesione.

Odsetki obliczone w ten sposób podatnicy zaliczą do kosztów uzyskania przychodów maksymalnie do wysokości 250 000 zł rocznie.

Możliwość rozpoznania tego kosztu będzie przysługiwała w roku wniesienia dopłaty lub przekazania zysku na kapitał rezerwowy/zapasowy oraz 2 kolejnych latach.

W sytuacji zwrotu dopłaty lub wypłaty zysku (także częściowej), przychodem będzie wartość hipotetycznych odsetek uprzednio zaliczonych do KUP. Przychód powstanie także w przypadku działań restrukturyzacyjnych tj. przejęcia, podziału lub przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną przed upływem 3 lat.

Mechanizm ten również nie będzie miał zastosowania, jeśli dopłata czy zysk zatrzymany zostanie przeznaczony na pokrycie straty bilansowej.

– Choć hipotetyczne koszty finansowania mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodu od tego roku, to jednak nowe rozwiązanie będzie mogło być stosowane w stosunku do dopłat wniesionych oraz zatrzymanych zysków z 2019 r. – wyjaśnia M.Czerwińska, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.