Ponad 31 tys. zł dotacji z urzędu pracy na założenie firmy. Nabory wniosków ruszają

Blisko 32 tys. zł na założenie firmy mogą otrzymać bezrobotni myślący o własnym biznesie. Jest jednak kilka warunków istotnych do spełnienia, by o takie wsparcie można było się ubiegać. Nie we wszystkich urzędach pracy są bowiem środki na ten cel.

Fot. FORUM/ Daniel Dmitriew

Urzędy pracy po najgorętszym okresie pandemii wracają do swoich zadań i programów skierowanych do bezrobotnych myślących o założeniu własnej firmy. Jak niedawno informowaliśmy przykładem takiej placówki jest Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, które wystartował z naborem wniosków o dotacje na zakładanie firm dla bezrobotnych. Nie wszędzie są jeszcze pieniądze na ten cel, ale jednocześnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że urzędy pracy nie wstrzymują naborów. Każdorazowo informacji o dostępnej puli i maksymalnej kwocie wsparcia należy szukać w urzędzie pracy miejscowości, w której zarejestrowana jest działalność. O jakie wsparcie mogą ubiegać się bezrobotni i na jakich zasadach? Przypominamy podstawowe informacje dotyczące bezzwrotnych dotacji dla osób pozostających bez pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

Maksymalna wota dotacji z urzędu pracy w 2020 roku?

Kwotę jednorazowej, bezzwrotnej dotacji dla bezrobotnych urzędy pracy ustalają indywidualnie. Co roku ustalany jest jedynie górny limit wsparcia na założenie firmy z urzędu pracy. Maksymalna kwota dotacji wyliczana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego na początku roku przez Główny Urząd Statystyczny. W ubiegłym roku osoby bezrobotne na rozpoczęcie własnej działalności mogli otrzymać nawet 29 589,54 zł z urzędu pracy. W lutym prezes GUS poinformował, że przeciętna płaca wyniosła 5198,58 zł. To przełożyło się na wzrost maksymalnej kwoty dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2020 do poziomu 31 191,48 zł.

Kwota dotacji wynika z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która mówi, że wielkość tego dofinansowania nie może przewyższyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy, a przyznaje je starosta.

Ile firm założyli bezrobotni za dotacje z PUP

Zastrzyk gotówki na start w biznesie dla bezrobotnych to jedna z najpopularniejszych form wsparcia. Przez ostatnie 10 lat osoby zarejestrowane w urzędzie pracy założyły ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 470 tys. nowych firm. Na rozkręcenie własnego biznesu przez bezrobotnych przeznaczono w tym czasie łącznie blisko 9 mld zł. W 2019 roku liczba udzielonych bezzwrotnych dotacji osobom bezrobotnym na realizację własnego pomysłu na biznes wyniosła 32 240 na łączną kwotę 659 690 100 zł.

Kto może ubiegać się o dotację?

– bezrobotny, który przez 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanej innej formy wsparcia z urzędu pracy szkolenie realizowanych przez urząd prac

– bezrobotny, który przez ostatni rok nie prowadził działalności gospodarczej

– bezrobotny, który nie korzystał do tej pory ze środków z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

– bezrobotny, który w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu

– bezrobotny, który nie składał wniosku do innego urzędu pracy

Komentarze

Avatar

Bezrobotna

15 sierpnia 2020 Odpowiedz

A czemu szanowy redaktor nie napisał o żyrantach potrzebnych do tego przedsięwzięcia? ? ? ? Potrzeba jednego który zarabia co najmniej 80% średniego wynagrodzenia lub dwóch zarabiających minimalną, dla niektórych jest to warunek nie do przeskoczenia, mimo że i tak bezrobotny podpisuje weksel na pożyczoną kwotę. Życzę rzetelności w przekazywaniu informacji.

Avatar

inspira

15 sierpnia 2020 Odpowiedz

W Bielsku Białej dotacja niezmiennie od jakiegoś czasu wynosi 20 tys. Ktoś myślący o poważnym przedsięwzięciu za takie pieniądze nie ruszy z miejsca.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*