Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Średnio 21 tys. zł dotacji, aby przejść na samozatrudnienie. Urzędy przyjmują wnioski

Średnio 21 tys. zł otrzymuje w roku 2020 osoba zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, aby zamienić bezrobocie na samozatrudnienie. Powiatowe urzędy pracy mają w tym roku mniejsze środki na bezzwrotne wsparcie dla zakładających firmy, ale nabory trwają.

Mimo pandemii i ogromnych środków wydanych w czasie lockdownu na pomoc już działającym przedsiębiorcom urzędy pracy w mniejszym zakresie, ale kontynuują swoje programy, które zostały wstrzymane na czas zamrożenia gospodarki.

Średnio 21 tys. zł dotacji na założenie firmy

Dotacja z urzędu pracy na przejście na samozatrudnienie i wzięcie spraw w swoje ręce to jeden z najpopularniejszych instrumentów aktywizacji bezrobotnych. Bezzwrotny charakter wsparcia powoduje, że zainteresowanie programem nie maleje, a co roku zakładanych jest kilkadziesiąt tysięcy nowych działalności gospodarczych. W roku panującej pandemii środków przeznaczonych na ten cel jest mniej, ale to nie znaczy, że bezrobotni nie otrzymują wsparcia na przejście na samozatrudnienie. Według danych, do których dotarł portal MamBiznes.pl w tym roku bezzwrotną dotację z urzędu pracy otrzymało już ponad 15 tys. bezrobotnych. W sumie na konta ich nowo założonych działalności gospodarczych popłynęło 322 mln zł. To daje średnio kwotę 21 tys. zł dotacji dla jednego bezrobotnego.

Program finansowany ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej realizowany jest przez poszczególne powiatowe urzędy pracy. Jednym z nich jest placówka wrocławska, która ogłosiła niedawno, że zaprasza osoby chętne do składania wniosków w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych. Na liście dostępnych inicjatyw jest właśnie wsparcie na założenie własnej firmy. – Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu zaprasza osoby bezrobotne oraz pracodawców do składania wniosków w ramach dostępnych instrumentów rynku pracy, w szczególności: dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej – czytamy w komunikacie Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Placówka informuje osoby zainteresowane programem, że składane wnioski rozpatrywane będą w kolejności, zgodnie z datą wpływu do Urzędu, do momentu zaangażowania całości otrzymanych środków na rok 2020 na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową bezrobotnych.

Rośnie przeciętna płaca to wzrasta dotacja

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, mogą być przyznane w wysokości nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2020 górny limit środków, o które może się ubiegać bezrobotny zainteresowany przejściem na samozatrudnienie wynosi 31 191,48 zł. To wzrost o ponad 2 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego, w którym maksymalna dotacja oscylowała w okół kwoty 28 936,98 zł. Wzrost maksymalnej kwoty dotacji to wynik zmiany parametru, jaki jest poziom przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnej pensji w roku 2020 wzrósł do kwoty 5198,58 zł, a co za tym idzie wzrosła także kwota dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Jak już wspomnieliśmy średnie wsparcie w tym roku oscyluje wokół 21 tys. zł. Wszystko dlatego, że urzędy pracy nie mają obowiązku przyznawania maksymalnej kwoty wsparcia. Bardzo często indywidualne warunki poszczególnych placówek zakładają mniejszą kwotę dotacji, aby dostępne środki trafiły do jak największej liczby zainteresowanych wsparciem.

Jak wnioskować o dotację z urzędu pracy?

Bezrobotni zainteresowani otrzymaniem dotacji z urzędu pracy muszą złożyć wypełniony wniosek we właściwej ze względu na zamieszkanie, pobyt lub planowane miejsce prowadzenia własnego biznesu powiatowej placówce. Złożony w urzędzie wniosek musi być kompletny i prawidłowo sporządzony. Formularze w poszczególnych urzędach pracy nie różnią się istotnie. Standardowo wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawiera:

– kwotę, o którą ubiega się bezrobotny

– rodzaj działalności, którą planuje założyć bezrobotny

– szacunki kosztów niezbędnych do założenia firmy

– szczegółowy harmonogram i specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wsparcia

– wskazanie zabezpieczenia zwrotu środków na wypadek wydatkowania niezgodnego z wnioskiem lub zakończenia działalności przed wymaganym okresem

Zasady oraz warunki niezbędne do spełnienia, które spoczywają na osobach ubiegających się o bezzwrotne wsparcie wymienione są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1380). Warto podkreślić, że każda placówka powiatowego urzędy pracy może posiadać własne przepisy wewnętrzne dotyczące zasad przyjmowania wniosków oraz przyznawania wsparcia. Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.