Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki następuje z urzędu. „Firma nie musi składać wniosku”

Właściciel firmy nie musi składać wniosku o umorzenie 5 tys. zł mikropożyczki. Wystarczy, że spełniony zostanie warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez trzy miesiące od momentu otrzymania wsparcia z urzędu pracy. 

Fot. Shutterstock/ Daniel Jedzura

Czy i kiedy 5 tys. zł mikropożyczki dla firm z urzędu pracy trzeba zwrócić? Jakie warunki należy spełnić, aby jednorazowe wsparcie podlegało umorzeniu? Powiatowy urząd pracy w Opolu przypomniał regulacje, które rozwiewają wątpliwości właścicieli firm.

Według aktualnego stanu prawnego mikropożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest to, aby mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Właściciel firmy może liczyć na umorzenie otrzymanej pożyczki z urzędy. To oznacza, ze nie musi w tym celu składać żadnego wniosku u umorzenie mikropożyczki z urzędy pracy. Urząd sprawdzi jedynie, czy osoba prowadząca biznes spełnia warunek stanowiący podstawę do umorzenia otrzymanej kwoty 5 tys. zł.

Urząd pracy informuje ws. umorzenia 5 tys. zł mikropożyczki

Opolski urząd pracy w odpowiedzi na liczne zapytania poinformował, że zgodnie art. 77 pkt. 39 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniają się zasady umarzania pożyczek udzielonych mikroprzedsiębiorcom na podstawie art. 15 zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W komunikacie podkreślono także, iż umowy pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawarte lub podpisane przez przedsiębiorców wraz z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed wejściem w życie ustawy cytowanej na wstępie, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art.15 zzd w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Urząd pracy dodał również, że umowy między przedsiębiorcami korzystającymi z wsparcia, a poszczególnymi urzędami pracy udzielającymi finansowego zastrzyku nie wymagają aneksowania.

Mikropożyczka w kwocie 5 tys. zł to jeden z najpopularniejszych instrumentów wsparcia w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Od pierwszego dnia przyjmowania i rozpatrywania wniosków do dziś w urzędach pracy pozytywną decyzję o przyznaniu 5 tys. zł mikropożyczki uzyskało blisko 1,7 mln mikroprzedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych. Łącznie na kontach firmowych z tego tytułu wpłynęło 8,3 mld zł. Przeczytaj także:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.